Przychodnia.pl
Środa 26. Kwietnia 2017r
Marzeny, Marii
linki sponsorowane, reklamy

Obecne standardy leczenia SM w Polsce
Jak leczyć SM w dobie UE? Rozmawiamy z prof. Jerzym Kotowiczem z Centralnego Szpitala Klinicznego Wojskowej Akademii Medycznej w Warszawie.

Stwardnienie rozsiane to choroba przewlekła i nieuleczalna. Co można zrobić żeby dać młodym ludziom chorym na SM szanse na normalne życie? Jakie są przyjęte w Polsce i na świecie strategie terapii tego schorzenia?
Prof. J. Kotowicz:
Od ponad 10 lat mamy do dyspozycji leki, przy pomocy których możemy wpływać na tak zwany naturalny przebieg choroby. Nie oznacza to, że potrafimy już pacjenta z stwardnienia rozsianego wyleczyć, ale możemy znacząco zmniejszyć liczbę zaostrzeń (rzutów) choroby i ich nasilenie; zahamować postęp choroby. Dla młodych pacjentów jest to szczególnie ważne. Najczęściej są to osoby, które mające przed sobą karierę zawodową, prokreację i życie rodzinne. Wczesne podjęcie leczenia pozwala chorym na kontynuację pracy zawodowej, na prowadzenie normalnego trybu życia. Mamy do dyspozycji 4 leki immunomodulacyjne, tzn. takie, które mają właściwości regulowania zaburzonego układu immunologicznego chorych. Jednym z nich jest interferon-beta 1b (Betaferon) – naturalne białko zmodyfikowane genetycznie. Inne leki immunomodulacyjne stosowane w terapii SM to interferony beta 1a (są 2 na rynku: Avonex i Rebif) oraz octan glatirameru (Copaxone). Są to leki pierwszego rzutu dla pacjentów z SM. Wśród nich Betaferon jest najdłużej stosowanym preparatem – można powiedzieć, że jest on złotym standardem leczenia tej choroby.
Jak więc takie leczenie wygląda w praktyce?
Prof. J. Kotowicz:
W wielu krajach interferon beta lub glatiramer jest podawany już jest wtedy, gdy nie ma jeszcze definitywnej pewności rozpoznania choroby. Wskazaniem do podania leku może być pierwszy objaw choroby, który może wskazywać na SM oraz obecność zmian o typie demielinizacyjnym w obrazie MR mózgu. Takie postępowanie wynika z faktu, że wczesne podanie leku zmniejsza narażenie na kalectwo, które jest następstwem rozwoju choroby. Dlatego też tam gdzie nie ma bariery finansowej lek immunomodulacyjny jest podawany po pierwszym rzucie choroby, kiedy jeszcze nie można rozpoznać pewnego klinicznie stwardnienia rozsianego. Przy czym należy zauważyć, że w USA interferon beta i glatiramer jest w 80% refundowany przez państwo. W Polsce dopiero w tym roku wprowadzono procedurę leczenia immunologicznego refundowaną przez NFZ, wdrażana jest jednak w wybranych regionach Polski i dotyczy niewielkiej liczby chorych.
W przyjętych procedurach ustalone są kwalifikacje do leczenia immunomodulacyjnego. W przypadkach diagnostycznie wątpliwych, przy zaawansowanej, długotrwałej chorobie i przy obecności zmian nieodwracalnych w ośrodkowym układzie nerwowym interferonu-beta nie stosuje się. Ważne jest to, aby lek podać na początku choroby, kiedy dominują zmiany zapalno-demielinizacyjne w układzie nerwowym i proces chorobowy może być jeszcze odwracalny. W późniejszym etapie choroby następuje zanik komórek nerwowych oraz ich wypustek (aksonów) i leczenie jest nieskuteczne. Dlatego też na świecie wdraża się strategie podawania drogiego leku od razu na początku leczenia – jako leku pierwszego rzutu – bardzo często jest to właśnie interferon-beta 1a lub 1b oraz glatiramer.
Kolejnym krokiem – gdy nie ma odpowiedzi terapeutycznej, czyli pacjent nie reaguje na podany lek, wówczas podnosi się dawkę. Najnowsze badania wykazują, że 2-3 krotne zwiększenie dawki leku może dać znacznie lepsze wyniki. W 2003 roku rozpoczęło się międzynarodowe badanie BEYOND – prowadzone w wielu ośrodkach na grupie kilkuset chorych – pełne wyniki otrzymamy w 2007 roku. Oceni ono skuteczność stosowanie różnych dawek Betaferonu – od najmniejszej do największej oraz porówna działanie tego leku z placebo oraz z glatiramerem.
W przypadku gdy na początku choroby zastosowano niską dawkę interferonu beta, podawaną jeden raz w tygodniu i leczenie nie jest skuteczne, można przejść na inny preparat (np. Betaferon) podawany co drugi dzień i tym samym zwiększyć dawkę leku.
Gdy taka zmiana też nie pomoże oznacza to, że pacjent jest niewrażliwy na lek lub w organizmie wytworzyły się przeciwciała przeciwko interferonowi beta – wówczas należy podać Copaxone, lub lek z grupy cytostatyków. Gdyby wszystkie dotychczas zastosowane leki nie przyniosły pomocy, wówczas wdraża się postępowania „na ratunek” – może to być, plazmafereza (wymiana osocza), podanie immunoglobulin, a nawet przeszczep szpiku. Leczenie rzutu choroby wszędzie jest jednakowe: podaje się sterydy w dużej dawce, najczęściej dożylnie.
A jakie są standardy leczenia SM w Polsce?
Prof. J. Kotowicz:
Lekiem pierwszego rzutu jest najczęściej interferon beta – lekarz decyduje czy podaje interferon beta 1b, czy interferon beta 1a. Przy łagodnej postaci i na początku choroby często jest zalecany preparat Avonex – z tego powodu, że podaje się go tylko 1 raz w tygodniu domięśniowo. Ale należy pamiętać, że wynik leczenia zależy również od dawki i częstości podawania leku. Przemawiają za tym doświadczenia kliniczne i praktyczne obserwacje chorych. Z badań klinicznych wynika, że wpływ interferonu na zahamowanie cytokin i różne biomarkery choroby (czynniki, które biorą udział w patogenezie choroby) trwa tylko 2-3 dni, dlatego większe szanse daje częstsze podawanie leku. Powoduje trwalsze zahamowanie układu immunologicznego i lepszy efekt leczenia.
Przeprowadzone badania kliniczne pokazały także, że większe dawki powodują wyraźniejszy efekt, są bardziej skuteczne. Interferon-beta podany w większej dawce znacznie bardziej hamuje rozwój zmian, które towarzyszą chorobie – jest to wyraźnie uwidocznione w obrazie rezonansu magnetycznego, stosowanego do oceny przebiegu leczenia stwardnienia rozsianego. Ponadto jedno z badań prowadzonych we Włoszech pokazało, że w momencie gdy lekarze wobec stabilizacji choroby zmniejszyli dawkę podawanego interferonu oraz częstość jego podawania - wówczas nastąpił nawrót choroby i kolejne jej rzuty. Dlatego właściwe wydaje się długotrwałe (co najmniej 2 lata) i częste podawanie leku.
Wprowadzenie Betaferonu było więc swojego rodzaju przełomem w leczeniu? Czy jest szansa na jego jeszcze lepsze zastosowanie, „ulepszenie terapii”?
Prof. J. Kotowicz:
Tak, jeśli się okaże, że duża dawka (np. 500 mg) nie powoduje objawów ubocznych i jest bezpieczna. W tej chwili prowadzone są badania nad zastosowaniem wysokiej dawki tego leku. Na efekty długofalowe musimy jeszcze poczekać min. 2 lata, ale wstępne wyniki pozwalają przypuszczać, że ta forma terapii może okazać się bardzo skuteczna.
Kolejnym nowym rozwiązaniem są terapie łączone. Najczęściej jest łączony interferon beta ze sterydami. Najnowsze próby dotyczą także łączenia interferonu beta z terapią przeciwciałami mon, immunoglobulinami oraz z glatiramerem.
Ponieważ geneza choroby jest bardzo złożona – inne warianty leczenia powinny być stosowane na różnych etapach choroby. Trudno więc wyobrazić sobie tylko jeden lek skuteczny we wszystkich fazach choroby i działający na wszystkie elementy istotne w patogenezie choroby. Wskazana wydaje się terapia łączona ukierunkowana na trzy różne cele np.: Copaxone + interferon beta + przeciwciało monoklonalne. Natlizumab - przeciwciało monoklonalne (preparat Tysabri, poprzednia nazwa Antegren) został ostatnio zatwierdzony do leczenia rzutowej postaci SM w USA.
Na razie jednak takie terapie kombinowane są w fazie prób klinicznych – np. interferon beta + immunoglobuliny, interferon beta + Copaxone, interferon + sterydy, Avonex + copaxone, Avonex + natalizumab.
Niemniej jednak ciągle przeraża nas cena takiej terapii – byłby to koszt ok. 12-15 tys. zł/ miesiąc.
W każdej z tych pozycji jednak interferony pozostają na pierwszym planie…
Prof. J. Kotowicz:
Tak, gdyż jak do tej pory były najskuteczniejszą metodą zahamowania rozwoju choroby.
A od czego zależy skuteczność leczenia interferonami?
Prof. J. Kotowicz:
Przede wszystkim od dawki leku, od częstości podawania oraz od genetycznie uwarunkowanego układu immunologicznego pacjenta, jego zdolności wytwarzania przeciwciał, które mogą niweczyć efekt leczenia.
Jak przewiduje Pan przyszłość leczenia interferonami?
Prof. J. Kotowicz:
Myślę, że przełom nastąpi za ok. 10-15 lat, – jeśli chodzi o medyczny aspekt terapii. Refundacja leczenia zależy natomiast od sytuacji gospodarczej kraju. W Polsce terapia SM jest niedoceniana. Większość pieniędzy budżet państwa przeznacza na leczenie chorób serca, znacznie mniej mózgu, a społeczeństwo się starzeje i pacjentów z chorobami neurologicznymi stale przybywa. Konieczne są rozwiązania kompleksowe.
Proszę sobie wyobrazić: chory przychodzi do lekarza, jest młody, u progu życia. Postawiona diagnoza, najczęściej w wyniku obserwacji szpitalnej, - SM. Ale choruje od niedawna, więc stwierdzamy u niego mały stopień inwalidztwa. Jeśli od razu zastosowalibyśmy leczenie immunomodulacyjne, wówczas jego szansa na normalne życie wzrasta. Ale szpital musi mieć odpowiednią umowę z NFZ oraz musi być przez Fundusz autoryzowany. Tylko nieliczne ośrodki zostały uznane do prowadzenia takiego leczenia. W Warszawie jest ich 3 lub 4. Bardzo trudno powiedzieć choremu, że nie dostanie leku, bo Państwo mu takiej terapii nie zrefunduje. Jeśli szpital ma zakontraktowaną procedurę terapii interferonem - wówczas chory dostaje lek z apteki szpitalnej na zlecenie prowadzącego leczenie lekarza. Leczenie musi trwać przynajmniej 2 lata.
Taka sytuacja ma ogromny wpływ na psychikę chorego.
Prof. J. Kotowicz:
Oczywiście. Ponadto sama choroba zmienia osobowość pacjenta. Niektórzy wpadają w depresję. U większości z czasem występują zaburzenia poznawcze. Choroba wpływa na jakość życia społecznego, n zdolność uczenia się. Jest nadzieja, że Betaferon będzie mógł poprawiać funkcje poznawcze u chorych na SM. Od niedawna prowadzone jest takie badanie.
Dodatkowo dochodzi aspekt dostępności leczenia.
Jeśli pacjent musi długo czekać na leczenie to grozi mu inwalidztwo?
Prof. J. Kotowicz:
To zależy od postaci choroby i stopnia jej zaawansowania. Ale zawsze SM powoduje uszkodzenie istoty białej (włókien nerwowych - aksonów) oraz szarej (komórek - neuronów) mózgu. U 10% pacjentów choroba ma łagodny przebieg. U kolejnych 10% od początku SM przybiera postać pierwotnie postępującą i ci chorzy w ciągu bardzo krótkiego czasu – od 5 do 7 lat zmuszeni są do poruszania się na wózku. Przebieg choroby jest różny i bardzo indywidualny. Są chorzy, którzy pracują i żyją w miarę normalnie i są tacy, którzy po pierwszym rzucie choroby idą na rentę inwalidzką. Pamiętajmy, że SM nie skraca życia, tylko pogarsza jego jakość. Chory umiera z powodu różnych powikłań a nie z powodu samego SM.
Czy to oznacza, że chorzy od razu dostają rentę inwalidzką?
Prof. J. Kotowicz:
SM było na liście chorób, które automatycznie kwalifikowały pacjenta do przyznania renty inwalidzkiej. Uważam to za błąd. Renta powinna być przyznawana wówczas, gdy chory jest istotnie niezdolny do pracy, a nie gdy tylko stwierdzono u niego daną chorobę. Obecnie lekarze już nie orzekają o niezdolności do pracy kierując się rozpoznaniem, lecz na podstawie aktualnego stanu chorego.
Powinniśmy dać młodym ludziom szansę leczenia, a nie od razu skazywać ich na rentę. Czy mają dalsze życie spędzić w domu, leżąc w łóżku lub jeżdżąc na wózku inwalidzkim? Jeśli damy im możliwość nowoczesnego leczenia, damy szanse na normalne życie.
.
Rozmawiała: Luiza Pasierowska
linki sponsorowane, reklamy

181315
Twój komentarz
Dodaj nowy komentarz

141 Aleksandra 212.106.27.181
2013-08-03 23:57:23

miałam 15 lat kiedy zdiagnozowano sm.Teraz mam 21 , choruję 6 lat , czuję się w pełni zdrowa , czasem rzut (co kilka lat),teraz lewą część ciała odczuwam "nie tak" ale poza tym czuję się świetnie. Wciąż nie wierzę że jestem chora....
140 V. 84.24.235.170
2013-05-09 14:04:17

A ja mam rozmazane widzenie, niedosluch na jedno ucho, tachykardie, potworne cisnienie i bole glowyw glowie, parestezje, bole wszystkich miesni , stawow i kosci, 70% niewydolnosci wszystkich narzadów wewnetrznych, .... i jestem z tym wszystkim praktycznie sama... nie ma dnia bez bolu...mam 28 lat i codzien natretne mysli, zeby to wszystko zakonczyc,,,, z jednej strony tak bardzo chce zyc, patrzac na cudowne, blekitne niebo, czujac cieplo sloneczka na twarzy, obserwujac budzaca sie do zycia przyrpde (ah, coz za piekny miesiac ten Maj..:(), sluchajac spiewu ptakow... jeszcze 4 miesiace temu, biegalam, uprawialam sporty. bylam pelna sil i szczesliwa...dzis ledwo chodze (w tempie 90 letniego staruszka- przytrzymujac sie partne, inaczej nie zdolam)...Jezu dopomoz :((
139 Julia 85.221.146.233
2013-05-08 13:28:14

podobno marihuana łagodzi objawy stwardnienia rozsianego, słyszałam że jako medyczny środek można uzyskać zgodę na tej zażywanie, wtedy sprowadzają ją z innego kraju, pozdrawiam
138 mariola 194.181.131.156
2013-05-07 20:17:20

bardzo prosze o kontakt moj syn zachorowal na sm dostaje avanox blagam ...
137 Zofia 83.28.225.106
2013-02-21 22:13:51

ja zyje od 9 lat bez diagnozy( sm lub borielozia). w glowie zmiany demielizacyjne ,test elisa igg-50 a western blot nie potwierdzil ,a ze mieszkam w malej miejscowosci i zarabiam 1100 zl nie stac mnie na prywatne diagnozowanie to koniec diagnozy cierpie bardzo ale co moge zrobic jedynie czekac na smierc.
136 lilia 94.232.72.4
2013-01-03 09:44:38

Dzien dobry !U mnie swedzienie usz po wizycie stomatologa,moge byc alergia?Jaki tszeba zrobic badania na alergii?Dzienkuje.
135 NICO2-Agent 159.205.121.27
2012-12-27 20:43:25

W przypadkach leczenia chorób neurogicznych w tym SM najlepiej sprawdzają się metody niekonwencjonalne np:metoda Uchnasta,akupresura i psychotroniczne leczenie.Stosowanie tych trzech wymienionych metod przynosi szybką poprawę zdrowia a w wielu przypadkach całkowite wyleczenie.Sterowana i skoncentrowana energia (życiowa i kosmiczna) jest najpotężniejszą siłą leczniczą.W niedalekiej przyszłości ludzie będą leczeni tylko i wyłącznie energia.Przy pomocy Nadświadości i Podświadości każdy z Was może nauczyć się sterować energią która ma wpływ na cały organizm a tym samym na zdrowie.
134 NICO2-Agent 159.205.121.27
2012-12-27 20:14:58

Żyjemy w takim świecie gdzie brudasy i złodzieje zawsze byli i będą.Przypomnę że większa część ludzi w Polsce wywodzi się z rodzin chłopsko-robotniczych i w tych rodzinach nie przywiązywano większej wagi do higieny osobistej i czystości a nawyki złodziejskie wyszły z epoki komunistycznej.W świecie złodziei sytuacja wygląda następująco-tzw Góra kradnie i oszukuje na dużą skalę a szaraczki naśladują i kradną w mniejszym wymiarze przy każdej okazji.
133 Bóg to kłamca 89.228.253.147
2012-12-01 16:49:19

Jest stary i dawno o nasz zapomniał.
132 Przemo 83.7.175.237
2012-11-07 03:11:41

Nie mam ludzi. Przyczyną sm jest niewydolność żyylna mózgu. Po udrożneiniu żył choroba ustępuje i dochodzi w niepamięć. Poczytajcie o CCSVI. Sam zachorowałem, sam szukałem wiedzy i ratunku. Dzisiaj jestem zdrowy. Zbadajcie sobie krążenie mózgowe. Zróbcie wenografię, angiografie mózgu, rezonans z kontrastem pod kątem krążenia mózgowego, ew. zakrzepów zbadajcie INR krwii, sprawddzcie czy nie macie skrzepów, zakrzepicy. Zróbcie dopler żył odprowadzających krew z mózgu. rozpuszczajcie skrzzepy i udrażniajcie żyły, a bedzie ok. Polska medycyna jest na dramatycznie niskiem poziomie a leki typu interferon to odroczenie wyroku. nic nie dają . Ja jestem juz drowy po rocznej kuracji lekami rozpuszczającyymi skrzepy. U innych moż epomóz balonikowanie.
131 Przemo 83.7.175.237
2012-11-07 03:07:15

Basia udrożnij sobie żyły poczytaj o CCSVI a będziesz zdrowa. Ja jestem już zdrowy.
130 Przemo 83.7.175.237
2012-11-07 03:05:16

Interferon nic Ci nie pomoże. jogging owszem. Pij dużo , zbadaj ssobie INR, gęstość krwii, zrób wenograwię i angiografie mózgu oraz dopller żył odprowadzających krew z mózgu. Masz niedrożne żyły odprowadzające krew z mózgu. Udrożnij je a zapomnisz o SM na całe życie. ja jestem już zdrowy.
129 Przemo 83.7.175.237
2012-11-07 03:01:36

Owszem, naiwny. Nie ma i nie będzie leku na SM. wystarczy zlikwidować przeszkody w żyłach odporwadzająchych krew z mózgu i będziesz zdrowy. Zachorowałem na SM i poorostu wyszedłem z siebie kiedy powiedziano mi że etiologia nie jest znana. Szukałm na własną rękę. Miałem 4 skrzepy w żyłach mózgu które lokowały odpływ krwii. Bbyłem sparaliżowany miałem plaki w mózgui stwierdzone klinicznie SM. Szukałem na własną ręke, leczyłem się w austri 2 lata, rozpuszczałem skrzpepy. Dzisś nie mam już SM. Nie pamiętam co to znaczy mieć SM. Nie czekajcie na leki tyle udrożniajcie sobie żyły, bo gdziś macie blokadę, skrzep, zwężenie.
128 seba 83.7.186.40
2012-10-17 08:12:37

pisze w artykule że chorują osoby o predyspozycjach genetycznych
127 MAREK 37.31.22.183
2012-09-20 22:59:31

W JAKI SPOSÓB JAD PSZCZELI MOŻE POMÓC W PRZYPADKU ZAAWANSOWANEJ TEJ CHOROBY
126 Hania 62.233.168.146
2012-07-30 14:14:51

Witam, czy mogę prosić o bliższe dane na temat wspomnianego artykułu? bardzo chętnie go przeczytam, pozdrawiam, Hania Roll z Gdańska
125 Michał 80.51.174.91
2012-07-29 07:20:03

Mam dziwne kucie skórno mięśniowe często po wysiłku fizycznym jak by skórcze mięśni jak by ktoś mi prąd podłaczył przez co nie moge normalnie ćwiczyć tak jak kiedyś ogólnie pogorszenie nastroju. Lekarz kazał mi brac magnez no i od kilku miesiecy biore ten magnez bez wyraznej poprawy . Czy ktoś ma podobnie bo obawiam się że to może być SM?.
124 Aina 88.199.38.41
2012-07-12 22:04:18

Ja jestem chora na SM od 23 lat ale nie mogę zrozumieć dlaczego rok temu zachorowała moja córka na tę samą chorobę a przecież ta choroba nie jest dziedziczna czy może ktoś mi dać odpowiedź dlaczego tak się stało skoro moja córka ma dopiero 19 lat a ja 48
123 gonzo 77.255.116.65
2012-07-02 06:29:45

czas pozbierać zabawki ...........
122 vlorre 89.72.139.178
2012-06-28 20:50:37

Od około pół roku mam bardzo osłabione nogi. To występuje pare razy dziennie, czasem jest kilka dni przerwy, ale później znowu wraca. Zauważyłam, ze coraz częściej mam tak rano. Jeśli chodzi o wzrok, to często przelatują mi jakieś plamki. Ciągle! Wszyscy dookoła mówią, ze to normalne. Wiem, jestem histeryczką, ale obawiam się, ze mogę mieć SM. czy ktoś miał coś takiego jak ja i wykryto u niego tę chorobę? dodam jeszcze, ze jestem znerwicowana..Proszę bardzo o jakąs odpowiedź.
121 ania 195.205.230.152
2012-04-30 09:45:01

jestem zszokowana tym że nie widzisz, i podziwiam cie że dajesz sobie tak dobrze rade , sama sie boje żebym tego nie miała , bo już teraz sobie nie radze z tą myślą
120 long 109.243.52.165
2012-04-25 10:21:36

sprawdz czy to nie jest borelioza,objawy podobne,ale borelioza jest do zaleczenia.
119 Kasia 184.163.3.201
2012-04-25 04:01:57

U mojej mamy stwierdzono 1.5 roku temu SM,mieszkamy w Kanadzie i znam przypadki ludzi Kanadyjczykow-ktorzy zostali zoperowani w Polsce.Operacje wykonywane sa w W-wie i Katowicach.Rozmawialam z panem-ktory poecial do Polski siedzac na wozku inwalidzkim a wrocil na wlasnych nogach!Dr.Zambotnini z Wloch-ktorego zona choruje na SM postawil teorie ze jedna z wazniejszch przyczyn SM jest przewezenie zyl.Podczas zabiegu wstawiaja tzw.obraczki-pierscienie azeby zyly odpowiednio rozszerzyc .Tylko ze moja mama zrobila dzisiaj takie badanie w Montrealu i wyszlo ze ma zyly w porzadku-wiec teraz nie wiem czy w jej przypadku taka operacja cos pomoze ?W Kanadzie moja mama od 6 m-cy robi sobie zasrzyki Copaxone -nie ma zadnych skutkow ubocznych ale poprawy tez zadnej nie ma.Ma coraz gorsze problemy z chodzeniem.I to zaczelo sie pogarszac bardzo szybko w ciagu ostatnich 10 m-cy.Ja tylko prosze Boga zeby to nie postepowalo.
118 antoni 93.105.159.224
2012-04-24 13:42:55

Mam stwierdzony parkinsonizm czy moge tez jesc mozgi wieprzowe
117 kasia 77.114.106.82
2012-04-14 00:35:48

kornel, bardzo prosze o informacje o preparatach łagodzacych stwardnienie rozsiane.choruje na to moj tata.widze codziennie jak cierpi i szukam sposobu na usmierzenie mu bolu i opuchlizne.podaje swoj e-mail na ktory prosze bardzo o odpowiedz jak bedzie mozliwosc.z gory dziekuje i pozdrawiam ...
116 Ewa 83.168.108.165
2012-03-29 17:58:27

Sróbuj odmawiać Nowennę Pompejańską.
115 PRZEMYSŁAW 86.63.125.115
2012-03-29 12:50:44

ŻYJEMY W KRAJU ZŁODZIEJI I BRUDASÓW LUDZIE SIĘ NIE MYJĄ I ŚMIERDZĄ GORZEJ JAK SZAMBO A ZNALEŹĆ SIĘ W JAKIEJŚ KOLEJCE W SKLEPIE CZY GDZIE KOLWIEK TO MOŻNA ZWYMIOTOWAĆ PO PROSTU W WIĘKSZOŚCI JESTEŚMY NARODEM BRUDASÓW I ŚMIERDZIELI NO NIESTETY !!!!!!!!!!
114 PAWEŁ 86.63.109.250
2012-03-26 12:05:48

ja chc? doczeka? dnia ?e leczenie ''SMu'' w Polsce b?dzie czym? normalnym i nie b?dzie limitw tak jak jest teraz dwa -trzy lata i rad? sobie sam to jest nie normalna sytuacja ?eby chory zostawa? jak jest jeszcze sprawny bez lekarza albo jeszcze lepiej bez leczenia to jest ''SKANDAL'' nie do przyj?cia w cywilizowanym kraju jakim jest Polska chyba...
113 Radek26 lat 89.231.172.192
2012-03-21 16:36:28

U mnie zaczęło się tydzień przed świętami Bożego Narodzenia 2011, czyli nie tak dawno temu. Od 3 lat mniej więcej miałem problemy ze stawami, bolały mnie, piekły, do tego często w miarę bolała mnie głowa. Miałem też bardzo dużo innych objawów, np. tiki mięśniowe czy skurcze, problemy z pęcherzem i jelitami. Jedyne co dostałem od naszego państwa i lekarzy internistów to zaświadczenie słowne że to nerwica i trzeba glowe leczyć. Aż do tych świąt kiedy tydzień wcześniej straciłem równowagę, nie mogłem się utrzymać na nogach, nawet leżąc wydawało mi się że spadam. Diagnoza po 2 tyg. SM. I do tej pory z tym żyje tj 3 miesiąc. Póki co jest ok ale badam się na własną rękę. Boreliozy teoretycznie nie mam bo robiłem kilka badań ale wykryto CHlamydie Pneumonie. JEstem pewien że i ja i spora liczba osób z rozpoznaniem SM nie ma wcale tej choroby, nazwali to SM-em tworząc z tego worek do którego wrzucają wszystko co jest nie wygodne. A może trzeba dodatkowe badania robić? nie będę się rozpisywał na ten temat ale mam zupełnie odmienne zdanie o tej chorobie. Pozdrawiam wszystkich, trzymajcie się.. i ja:)
112 PATRYCJA 86.63.125.95
2012-03-20 00:37:45

ŚWIĘTE SŁOWA TYLKO TO NIE JEST TAKIE PROSTE Z TYM ZOSTAWIANIEM PARTNERA TO SAM CHORY NAKŁANIA DO ODEJŚCIA TĄ DRUGĄ STRONĘ TAKA JEST PRAWDA ???
111 kasia 89.204.138.105
2012-03-19 11:55:37

Rok temu u mojego partnera doszlo do zapalenia wzroku ,utraty rownowagi, dretwienie w nogach . Dostal kortyzon 3 dawki i niby wstrzymalo rozwuj choroby jeszcze nie bylo wiadomo jakiej -niby stan zapalny .Przed 7 dniami postawili diagnose SM . W chwili obecnej lezy w szpitalu mial zdretwiala prawa strone noga, brzuch, reka ,nie ma czucia w rece nie mogl pisac nic trzymac wylatywalo z rak ,nie wysypial sie czul sie zmeczony ,czesto chodzil do toalety niewiadzielismy dlaczego juz podejrzewalismy prostate . No coz stalo sie teraz i on nalezy do jednych z SM. Powiem jedno nie zalamujcie sie musicie byc twardzi i omijajcie stres jak najwiecej bo to pogarsza cala sytuacje w chorobie ,a jak wam cos nie wychodzi to badzcie tego zdania ze bedzie lepiej . Jako kobieta powiem tak ,kochane kobitki nie zostawiajcie swoich partnerow w takiej sytuacji i chorobie i oni sa nadal sexowni i kochani .Trzymam za was wszystkich kciuki .
110 Maciej 213.5.212.65
2012-03-16 09:47:06

Witam,podczas badania lędźwiowego wykryto u mnie nadmiar białka w płynie rdzeniowo-mózgowym,resztę wyników i samopoczucie mam doskonałe.Lekarz prowadzący nie może tego zrozumieć i bedę miał kolejne badanie.Czy mam obawiać się że jestem chory na SM?POZDRAWIAM
109 agnieszka 80.1.161.223
2012-03-13 23:17:15

mam 26 lat choruje na SM stwierdzona rok temu. Zaczelo sie od zdretwienia palców mojej dloni pozniej stopy, nogi i tulow. Pojechalam do szpitala, spedzilam tam 2 tyg Podano mi sterydy , przeszlo ale nie do konca bo kiedy chodze po paru minutach czuje jakby po nogach chodzilo miliony mrówek oraz prady kiedy zginam szyje (patrze sie w dól) przechodzi mi prad z kregoslupa do nóg. Na poczatku nie moglam sie z tym pogodzic bo dlaczego ja? balam sie , panikowalam wychodzac z domu i nadal sie bardzo boje. Nie wiem co mam robic? czy isc do lekarza z tym ? SM zdiagnozowano u mnie w styczniu zeszlego roku w Marcu zaszlam w ciaze bardzo sie cieszylismy z moim mezem ale balam sie ze dziecku moze cos sie stac , stresowalam sie przez cala ciaze. Urodzilam , mialam cesarke , chlopiec piekny zdrowy. Boze dziekuje! Ostatnio miewam ataki paniki typu co bedzie jak wyjde z dzieckiem na zakupy i nagle upadne ? kto mi pomoze? co bedzie z dzieckiem? zadaje sobie baaaardzo duzo pytan na które nie umiem znalezc odpowiedzi. Co dziennie wstajac moja pierwsza mysl : czy wszystko bedzie dzis ok? Mieszkam w Anglii tutaj mam sterydy za darmo jak na razie nie musze placic jedno co dobre. Chociaz wolalabym placiz zeby nie miec tej choroby..... pozdrawiam Agnieszka
108 x 86.63.125.115
2012-03-13 20:01:26

mrzonki !!!
107 Piotr 94.40.31.163
2012-03-13 13:23:50

Witam. Jakbyś potrzebowała pomocy to napisz ... . W miarę swoich możliwości pomogę.
106 PAWEŁ 86.63.125.95
2012-03-10 16:14:15

100 tysięcy chorych i nie ma pomysłu jak i czym ich leczyć czy tańszymi nie skutecznymi lekami czy może droższymi ale skutecznymi może ktoś się znajdzie na stołkach kto o tym zdecyduje bo jak na razie to same złodzieje i matoły o tym decydują ?
105 renata 151.59.33.197
2012-03-09 22:10:25

To prawda , ze wiara czyni cuda trzeba tylko wierzyc i prosic Boga z pokora o laske a napewno bedzie wysluchana tak jak w twoim przypadku.
104 Thomas 83.29.113.55
2012-03-03 22:47:33

Skoro u pacjentów stwierdzono DNA chlamydia pneumoniae - to jak byk należy ich diagnozować pod kątem choroby z Lyme, gdzie chlamydia pn. jest jedną z częstszych koinfekcji i przestać im wmawiać, że mają SM. Kiedy lekarze zaczną w końcu używać mózgu do myślenia?
103 tomek 83.26.20.92
2012-02-20 11:23:35

witam ja jestem chory od 2 lat i jem mozgi wieprzowe i czuje sie swietnie polecam
102 BORYS 86.63.125.115
2012-02-12 10:59:11

leki powinny być dostępne dla chorych przez całe życie a nie jak jest teraz przez 2 czy 3 lata albo jak teraz może przez 5 lat jak dobrze przejdzie ustawa to jest chory system zupełnie bez sensu po to leczą kilka lat żeby potem to wyrzucić do kosza jaki to ma sens ?
101 Dorota 109.255.2.203
2012-02-11 23:39:08

Low Dose Naltrexone-polecam wszystkim-uzywam 6 lat,(3 synkow mam -najstarsz 5 lat)zero zkutkow ubocznych-podnosi poziom endorfin w org.Nie wiem czy jest dost w polsce,jest pol str intern o tym,ja mieszkam w irlandii.zycze duzo sily i optymizmu panu
100 Dorota 109.255.2.203
2012-02-10 00:26:12

Witajcie-mam SM od 12 lat,mialam rebif 1,5 roku-fatalne.jestem na LDN prawie 6 lat-teraz bede miala podwyzszana dawke polecam wszystkim!- mam trzech wspanialych synkow:5lat,2 i 5 mies.Chodze w miare,duzo cwicze,suplementy vitamin i mineralow.Badzcie dobrej mysli-zycze duzo slonca! czesc to jeszcze raz ja,dorota-mam 30 lat
99 Andrzej 178.36.180.95
2012-02-09 14:22:44

Miałem 25 lat, gdy zdiagnozowano u mnie SM. No i się zaczęło... Pierwsze pięć lat - trauma! Ale po niej niespodziewanie nastąpiła remisja - najpiękniejsza dekada mego żywota! Po niej "równia pochyła", po której jeszcze zjeżdżam. Mam 61 lat. Cały czas czekałem i czekam nadal na lek. Naiwny? Może tak, a może nie. Powodzenia!!!
98 JAK ŻyĆ?? 93.154.152.112
2012-01-25 16:50:15

jakie miałaś objawy?
97 JAK ŻyĆ?? 93.154.152.112
2012-01-25 16:47:48

Witam, mam 26 lat 2 letniego syna. Od paru lat mam bóle głowy, zawroty, od zeszłego roku doszły dziwne odczucia w lewej stronie twarzy(oka) jakby przykurcz, zmiana czucia. Stwierdziłam sobie nerwice, byłam nawet u psychiatry miałam psychoterapie, leki. Jednakże nie dawało mi to spokoju, mój neurolog zalecił rezonans. Zrobiłam go w sierpniu-wynik: kilka zmian demielizacyjnych w istocie białej obu półkul były nie zabarwine, najwieksza po lewej stronie. Moj neurolog uspokajał mnie że to wcale nie musi byc sm, że to mogą byc zmainy niedokrwienne. Zalecił ponowne zrobienie rezonansu, zapisana jestem na marzec. Bardzo się boje wyniku, dodam,że moja ciocia miała sm. Niby to nie jest genetyczne ale są predyspozycje ku tej chorobie!
96 Renata 164.126.45.249
2012-01-19 20:58:39

Ja tez choruje na SM od 9listopada 2011roku postawiono mi diagnoze .Dlamie to jest szok .
95 aleksandra 77.253.56.104
2011-12-28 23:04:49

Witam, polecam wszystkim artykuł, jaki znalazłam w Nieznanym Świecie,haptenowy zawrót głowy.(2011, nr 12). warto przeczytać, przemyśleć i sprawdzić (badania krwi), być moze tam znajdziecie Państwo odpowiedź, na nurtujące pytanie o SM. ja w każdym razie oprzekażę artykuł moim znajomym -trzem młodym dziewczynom, u których zdiagnozowano SM. Chyba jest coś na rzeczy. Pozdrawiam i wierzę w siłę intuicji i medycyny naturalnej, nie tej reprezentowanej przez koncerny. Koniecznie to przeczytajcie i zróbcie badanie krwi swojej i bliskiej osoby-np chłopaka, czy kogoś z kim mieszkasz.
94 ania 83.218.116.160
2011-12-26 17:14:51

Ja też wierzę w moc modlitwy,jestem z Bogiem i Bóg jest ze mną.Doświadczam jego mocy w swoim i mojej rodziny życiu.Właśnie dowiedzieliśmy się że mąż prawdopodobnie ma stwardnienie rozsiane,mam Pokój Boży.W moim życiu i mojej rodziny nie ma przypadków,coś się zdarza nie bez przyczyny,nawet jeśli to jest cos złego to obraca się ku dobremu. ,,Jeśli przyjmujemy od Boga rzeczy dobre dlaczegonie mamy przyjmować i złych,, nie
93 PIOTR 86.63.125.95
2011-12-20 23:33:39

TAK TO JEST RZUT CHOROBY NAPEWNO MAM TO SAMO NO MOŻE TROCHĘ INACZEJ .
92 Lekarz 178.37.76.20
2011-12-19 21:25:28

Alveo to jest jedno wielkie oszustwo. Zarabiaja na nim tylko dystrybutorzy (cena ok.100zł/butelkę) Kto chętny niech poczyta o tym na interncie. Pozdrawiam wszystkich trrzeźwo myślących
91 piotr 178.37.76.20
2011-12-19 21:18:08

mam to samo
90 BORYS 86.63.125.115
2011-12-17 00:31:01

tak to może być rzut choroby , a z tymi oczami to mają wszyscy chorzy na ;SM a nie trzymanie moczu to niestety SM
89 anna 84.114.242.141
2011-12-16 22:14:38

witam .moj wnuczek od roku ma zdiagnozowana SM a ma tylko 19 lat .Zaczelo sie od oczu ,zaburzenia widzenia .Dzisiaj uslyszalam od corki ze ma problem z utrzymaniem moczu ale tydzien temu lekarz internista stwierdzil ze ma zapalenie pecherza .Corka przerwala antybiotyk poniewaz z interferon i antybiotyk spowodowal wysoka temperature ciala 41s ..Ponoc lekarze internisci boja sie ludzi chorych na SM:Prosze mi powiedziec czy to moze byc nastepny rzut czy tez tylko zapalenie pecherza .Mieszkam daleko zagranica i bardzo sie martwie .
88 Julka 91.218.60.37
2011-12-15 22:06:05

hej . ja tez mam 14 lat i mam stwardnienie .. wykryli mi ja w tym roku jies podnad pół roku temu i miałam narazie 1 rzut i jst wszytko okey .. nie musisz w to wiezyc bo lekarze tez sie czasem mylą wiem to posobie mysleli ze mam nowotrora w głwie;///
87 honorata 79.186.118.229
2011-12-13 09:51:55

witam! czy to możliwe, że badania nie pokazały, że cos jest nie tak? miałam robione eeg głoey rezonans i tomograf-tylko tomograf pokazał cos nie tak jakieś anomalia ale po zrobieniu rezonansu okazało sie, że jest ok. mam 28 lat od dwóch tygodni czuję przemęczenie i drętwienie lewej dłoni co za tym idzie brak czucia w małym i serdecznym palcu...mówiłam lekarzowi że może to stwardnienie ale mnie wyśmiał-badania robiłam we wrześniu ze względu na utratę przytomności z nieznanych przyczyn...
86 nina 84.10.146.40
2011-12-08 15:56:44

ja też codziennie ćwiczę qigong, ale mam chyba cięższą postać sm, bo nie potrafię wrócić do lepszej formy. Ale nie odstawiam qigonga
85 BORYS 86.63.125.115
2011-12-04 01:45:42

To nie jest dziedziczne nie ma obaw !
84 ela 217.122.83.191
2011-12-03 06:01:48

cieszę się:) Jezus jest najlepszym lekarzem
83 kasia lat 29 62.122.233.152
2011-12-02 23:09:17

1 listopada zmarła moja mama na tę chorobę. Miała 56lat. Chorowała 28 lat.Ta choroba zamianiła piękną kobietę w staruszkę, totalnie wykończoną i wrak człowieka. Nie było w jej ciele już organu, który nie był by chory.Umierała latami cierpiąc niemiłosiernie. Boję się, że to dziedziczne a ja jestem jej córką.spoczywaj w pokoju mamusiu.
82 Matti 178.212.42.34
2011-11-25 18:39:31

Jeszcze dwa miesiące temu nie mogłem chodzić, dzięki modlitwie codziennie chodzę ok. 2 - 4 km. Nie jestem kosmitą; moc modlitwy działa
81 kasia g 62.21.16.178
2011-11-20 14:04:02

Objawy SM wystąpiły 1,5 roku temu. Drętwienie i sztywnienie nóg wraz z silnymi bólami całego ciała. Od czerwca biorę interferon, dbam o siebie, każda infekcja odleżana. Od stycznia ćwiczę qigong. Jest dobrze, Pracuję, zajmuję się domem. Polecam wszystkim ćwiczenia. Poznałam ludzi z SM, którzy bdb funkcjonują po ćwiczeniach - i duchowo i fizycznie. Niektórzy z nich już nie chodzili a normalnie się poruszają i funkcjonują. Nie poddawajcie się!!!! Interferon po leczeniu w programie zostanie odstawiony ale qigong NIE.
80 Jola 88.71.46.142
2011-11-14 10:16:33

Ja też mam podobne objawy drętwienie ręki lewej rwący ból ręki promieniujący do nogi, klatki piersiowej, ból policzka, głowy, oka i ostatnio miałam jakby mgłę na lewym oku. Dziwnie dotyczy to tylko lewej części ciała prawa działa jakby niezależnie. Mam takiego stracha naczytałam się i wybieram się w przyszłym tyg do lekarza pierwszego kontaktu liczę się z tym, że lekarze często po pierwszej wizycie bagatelizują(dużo ludzi przesadza z objawami).
79 Piotr 86.63.111.23
2011-11-13 00:08:51

tak to mo?e by? ''SM'' ale jeszcze to potwierd? badaniem p?ynu ; rdzeniowego ;to jest nie zb?dne do diagnozy.
78 asia 83.1.73.151
2011-11-12 10:34:06

witam mojemu mężowi drętwieją i ma mrowienie w nogach i rękach czy to może być sm
77 ada 83.1.72.69
2011-11-04 16:42:15

a odpowiesz na pytanie u gory
76 ada 83.1.72.93
2011-11-04 13:52:56

podejrzewam u siebie SM .Mam brak czucia na skorze palca,nad lewym kolanem i prawa noga w zdlurz piszczeli a teraz doszlo mi prawe ucho .Boje sie isc do lekarza .Czy mial ktos cos takiego POMOCY
75 Wanda 80.55.193.210
2011-11-03 09:18:41

Witam wszystkich,spotykam się z osobami chorymi na SM. Chciałabym powiedzieć o preparacie ziołowym ALVEO, ,który niesamowicie podnosi odporność ,a jednocześnie oczyszcza organizm z toksyn. Są osoby które stosując preparat 2xdzienie stały się sprawne, lepiej funkcjonują.Odpowiem na pytania.Wanda ...
74 Grzegorz 84.38.209.76
2011-10-18 13:30:25

proponuję zrobić próbę tężyczkową ... może to być tężyczka
73 PRZEMYSŁAW 86.63.123.90
2011-10-18 08:53:04

tak choroba postępuje !
72 magdalena 89.239.105.179
2011-10-17 22:53:22

mój kochany zachorował 10 lat temu na SM do tej pory normalnie funkcjonował wczoraj trafił do szpitala z jak sie póżniej okazało z atakami padaczki miał 3 w odstępie co 2h czy to oznacza ze choroba postępuje?
71 magdalena 89.239.105.179
2011-10-17 22:51:51

mój kochany zachorował 10 lat temu na SM do tej pory normalnie funkcjonował wczoraj trafił do szpitala z jak sie póżniej okazało z atakami padaczki miał 3 w odstępie co 2h czy to oznacza ze choroba postępuje?
70 edyta 178.182.22.234
2011-09-29 10:25:10

witam.mam 30 lat.od 1999 roku,zaczłam chorować na tą chorobę.było mi ciężko mi z tym,teraz mam leki i można się dalej funkcjonować,teraz się nie zamartwiam że jestem chora.myśle o mojej rodzinie. pozdrawiam wszystkich co są chorzy na tą chorobę.
69 Wojtek 87.206.207.52
2011-09-29 03:22:27

W USA leczą tą chorobę duża dawką antybiotyków, sa na ten temat art. w j. angielskim Wykryto bakterię Chlamydia Pneumonia w płynie mr, jak napisano w przytoczonym art. Podobny problem był kiedys z leczeniem wrzodów zołądka, też szukano przyczyny przez prawie 100lat, okazało się ze powodem jest chlamydia, która wystepuje zawsze w organizmie, a w pewnych sytuacjach zabuzonej równowagi wewn. wywołuje chorobę. Bardzo mozliwe,że z SM jest podobnie.
68 Bożena 95.160.47.148
2011-09-28 09:50:34

Witam. Ja mam SM od 11 lat i cały czas szukam jakiś środków zmniejszających objawy. Jestem otwarta na nowości i "ciekawostki" - jak niektórzy to określają. Jestem bardzo ciekawa, co to za preparat, o którym Ty wspominasz. Napisz proszę!
67 PIOTR 86.63.126.174
2011-09-19 16:22:36

to mo?e by? ''SM'' ale nie musi ?
66 Małgorzata 88.156.111.164
2011-09-19 13:02:43

Witam nie wiem czy mam podejrzenia co do choroby,mam uszkodzony Centralny Układ nerwowy,niepokoi mnie wiele objawów mam ciągłe bóle nóg, potwornie się męczę,zawroty głowy,przeczytałam artykuł w którym wiele symptomów wskazuje że mogę mieć SM dziękuję
65 Olka 78.131.177.77
2011-09-05 20:54:40

Dziękujemy za dobre życzenia, ale tego gó..a nie da sie wyleczyć ja już jestem połamana przez mózgowe porażenie dziecięce, a teraz jeszcze to! Nic tylko się wieszać
64 Łukasz 83.238.243.215
2011-09-04 07:05:58

Od kilku dni mam problemy z czuciem na całym ciele zwłaszcza w kończynach górnych i dolnych, Ciągle się drapię przez uczucie swędzenia. Czy to może być SM? Jestem już umówiony do lekarza
63 Basia 83.11.192.24
2011-09-01 10:44:00

Ja mam 21 lat i trzy lata temu dowiedziałam się że mam SM. Ja coraz gorzej widzę i jest tak że nie mogę nawet pracować i w tak młodym wieku trzeba siedzieć na rencie. Ludzie nie załamujcie się, wiem co to znaczy..
62 czesław 86.63.126.174
2011-08-25 09:36:12

Jak ktoś jest kulawy to trzeba mu do łożyć jeszcze garba taka to ironia losu niestety ?
61 Olka 78.131.177.77
2011-08-24 16:35:02

Hej ja mam lat 22 18 sierpnia dowiedziałam się, że mam SM a od urodzenia cierpię na dziecięce porażenie mózgowe kończyn dolnych i właściwie do tej pory i tak mój chód już był bardzo kiepski a teraz jeszcze to! Co9lż za ironia nieprawdaż :D
60 86.63.125.115 86.63.125.115
2011-07-26 00:05:21

stwardnienie rozsiane - co za tym idzie destrukcja własnego organizmu na własny mózg i to wszystko jak organizm uznał własny mózg za wroga to musi go zniszczyć i tyle !?
59 WIKTOR
2011-07-05 00:01:19

TO JEST ''SKLEROSIS MULTIPLEKS'' CO DO TEGO NIE MA W?TPLIWO?CI TYLKO TERAZ NAUCZ SI? Z TYM ?Y? @ POWODZENIA
58 Alutka
2011-07-03 12:36:20

Witam, ja jestem jeszcze niedoświadczona w tej chorobie... w jej przebiegu... A od 2 tyg mam podejrzenie o SM, nie wiem jak to było u Ciebie te początki... Wiem, ze każdy organizm reaguje inaczej, moga byc nieco inne objawy... Prosze o odp... Pozdrawiam
57 Alutka
2011-07-03 12:27:06

Witam, od 2 tygodni zyję z podejrzeniem o SM... Diagnoza to demielinizacja... i nie wiem co robić... lekarze daja rok jako ten przełomowy.. :(
56 paula
2011-06-28 18:05:18

wlasnie wrócilam od lekarza i nie wiem co dalej chcialabym się nie martwić ale chce mi się płakać...skąd brać siły nie dość że jest sięchorym to jeszcze samemu się pocieszać?nie wiem czy dam radę.mama32l.
55 CZESŁAW
2011-06-21 16:05:59

byle byś się nie myliła to by było super
54 Ula
2011-06-20 19:29:05

Nie załamuj się ja mam 29 lat a choruje od lat 16 i było ze mną już źle, ale wszystko wróciło do normy i teraz nie mam nowych rzutów, a z lekarstw biorę tylko wiesiołek, żeby wspomóc odporność organizmu. Nie zawsze ta choroba postępuje szybko, dla większości jest łaskawa i są remisje.
53 PATRYCJA
2011-06-06 11:27:04

ŚMIAĆ SIĘ Z BŁĘDU LEKARZY GŁOWA DO GÓRY !
52 Majka
2011-06-04 23:06:50

Lekarze podejrzewają u mnie tę chorobę. Mam dopiero 14 lat, a znajoma mojej mamy już dawno wstydzi się pokazywać. Wykryto ją u niej, nie chodzi, ledwo widzi i ma większość z tych objaw. Nie wiem, czy płakać za wczasu, czy śmiać się w nadzeji na błąd lekarzy?
51 Baska
2011-06-02 16:15:40

Niewiem czy płakać, czy smiać sie na ironie losu?Choruje od dwóch lat,teraz juz widze coraz mniej,dziekuję,ze chodze...ale mam duze zaparcie i wielkie chęci do zycia...nie załamujcie sie warto walczyć o siebie!
50 Aneta
2011-06-01 16:59:03

czy masz na myśli związki przyczynowe dla tej choroby czy polecasz jakieś związki chemiczne, które mieliby kupować chorzy na sm?
49 M
2011-05-12 14:41:42

zapoznaj sie z trescia ksiązki ZYWIENIE OPTYMALNE
48 Agnieszka
2011-05-09 10:58:00

Witam Wszystkich. Od kilku miesięcy obserwuję u siebie spadek formy i pogorszenie widzenia. Jest to na tyle poważne, że nie czekając na cudowne ozdrowienie rozpoczęłam badania. Jestem po rezonansie i czekam na wynik. Oczywiście bardzo się boję, ale równocześnie chcę poznać wroga z jakim być może rónież ja mam do czynienia.... Pozdrawiam Wszystkich serdecznie i gratuluję wielu z Was siły i odwagi w walce z chorobą.
47 zibi
2011-04-28 06:39:38

Czy aby na pewno nie ma juz nic dlaczego warto by jeszcze zyc? A moze to blekitne niebo ? albo spiew ptakow? a moze ktos na necie co czeka na dobre slowo? a moze to rozgotowane jedzenie ale jutro bedzie lepsze? a moze utyskujaca rodzina ale lepsza taka niz zadna? a moze slonce co wschodzi i zachodzi? a moze kwiatek ktory trzeba podlac? a moze.... sam dopisz!
46 BORYS
2011-04-14 06:27:34

no to powiedz jaki to cudowny środek co hamuje procesy chorobowe?
45 BORYS
2011-04-14 06:24:27

nie ostre widźenie nie zborność ruchowa a teraz doszła jeszcze bezsenność i powłóczenie nogami,złe samopoczucie i myśli żeby to zakończyć...
44 Tomek
2011-04-12 21:16:25

Tak, tak Piotruś - mam SM. Wykryte w wieku 30 lat, a teraz mam 33. Pracuję, pomagam innym w swojej pracy i żyję, ale... umiem też pisać zgodnie z polską ortografią na necie. Skoro pytałeś - to odpowiadam.
43 Kornel
2011-04-06 19:50:19

Choroba w większości przypadków niestety nieuleczalna... Posiadam informację o pewnych związkach, które łagodzą dolegliwości SM, gdyż regenerują komórki.Tylko dla zainteresowanych...
42 robert
2011-04-06 09:50:02

ja choruje 15 lat na sm słyszałem o jakis plastrach na sm niby pomagajom
41 Marysia
2011-03-31 15:18:02

Ja od kilku miesięcy leczę się w jednym z poznańskich ośrodków i jestem bardzo zadowolona. pani Dr jest godna polecenia, więc jeśli ktoś z Was szuka lekarza do zapraszam do mnie na maila: marysia.nowaczyk@gmail.com
40 Ania
2011-03-25 12:55:14

też choruję na SM, wiele lat i czekam, aż będzie na to wstrętne choróbsko konkretny , leczący je lek.Powinny być w internecie najnowsze informacje ze świata medycznego na temat tej w r e d n e j choroby.Czekamy chorzy na Sm
39 ***
2011-03-22 20:56:13

Ja mam 19 lat i dowiedziałam się rok temu w czerwcu że jestem chora. Mateusz nie wiesz co oznacza ta choroba i co się podczas niej czuje... jak już ktoś napisał wcześniej mamy się wspierać a nie dołować=//
38 tadzu
2011-03-21 08:24:57

TOMASZ JAK TY MASZ TAKIE ZMARTWIENIA TO NAPRAWD? JESTE? CHORY TYLKO NA CO INNE NI? ''SM'' TO SA NATR?CTWA ORTOGRAFICZNE...
37 LAMIA
2011-03-20 18:59:52

Tomuś Tomuś innych zmartwień to ty nie masz kondolencyjny mu się nie spodobał ale zmartwienia ?
36 tadzu
2011-03-20 09:39:41

ludzie nie piszcie o pogrzebach proszę wystarczy nam choroba zapewniam !!!
35 PRZEMEK
2011-03-20 09:34:38

Prosz? nie wpisywa? si? osob? nie maj?cym poj?cia na temat choroby jak? jest ''STWARDNIENIE ROZSIANE''b?d? wdzi?czny!!!
34 PIOTR
2011-03-20 09:27:08

KONDOLENCYJNY -I CO Z TEGO CZY TY W OGLE JESTE? CHORY NA ''SM'' TO PO CO WCHODZISZ NA T? STRON? JEST JESZCZE 'DYSLEKSJA' OPRCZ ORTOGRAFII JEST JESZCZE PAR? SCHORZE? :>) TOMASZU
33 Tomek
2011-03-19 22:38:57

"...kądolęcyjny..."??? - gdzie się uczyłeś ortografii i kto cię jej uczył??? Ty też tak piszesz: "łączymy się w bulu pełni nadzieji"? Człowieku - rozumiem, że chciałeś dobrze, ale nie bierz przykładu z prezydenta i poczytaj troszkę jakieś książki!
32 PIOTR
2011-03-19 08:32:36

Mateusz to nie jest kącik kądolęcyjny tutaj ludzie się wspierają a nie dołują i rozmawiają o śmierci to każdego z nas to czeka kiedyś ale po co o tym mówić?
31 Mateusz
2011-03-18 20:10:25

W środę 16 marca byłem na pogrzebie 43 letniej znajomej, która od czternastu lat chorowała na SM. Tydzień przed śmiercią dostała zapalenia płuc. Najprawdopodobniej udusiła się w skutek zachyłyśnięcia się zalegającą flegmą. Zostawiła trójkę dzieci. Uważajcie na siebie.
30 maja
2011-03-17 11:56:58

ja tez mam sm -pomaga jad pszczeli polecam
29 PRZEMEK
2011-03-16 11:49:19

SYLWIA MI TEŻ SZTYWNIEJĄ IDRĘTWIEJĄ RĘCE A DOKŁADNIEJ DŁONIE NIE MOGĘ NIC ROBIĆ WZROK TEŻ MI SIĘ POGORSZYŁ ZNACZNIE ALE OKULISTA MÓWI ŻE Z JEGO STRONY WSZYSTKO JEST W PORZĄDKU A TY CIERP I SIĘ MARTW.
28 sylwia
2011-03-15 15:43:15

witam mam dosc powazny problem otoz od ponad 5 lat nie moge normalnie sie poruszac sztywnieja mi nogi bola plecy po schodach wchodze w miare sprawnie ale chodzic nie moge nie zginam nogi w kolanie odczuwam bardzo silny bol czasami kiedy sie budze nie mam czucia w stopach mam mrowienie w gornej czesci rak czesto nie moge wykonac podstawowych czynnosci ze wzgledu na bol, zauwazylam tez ze w ostatnim okresie nie widze zbyt dobrze wszystko sie rozmywa, nie moge spac i caly czas jestem zmeczona rozdrazniona wszystko mnie denerwuje, chodzilam do wielu lekarzy ale jak do tej pory nikt nie byl w stanie nawet postawic diagnozy, chodzilam na rehabilitacje ktore nie daly efektu, w tej chwili mieszkam w holandii i tu lekarze rowniez nie wiedza co jest przyczyna moich problemow z kazdym dniem czuje sie coraz gorzej i nie wiem co robic........
27 PRZEMEK
2011-02-21 18:44:27

GRZEGORZ BARDZO DOBRZE CI? ROZUMIEM JAK TO PRZECZYTA?EM TO ODBI?O SI? JAK DE?AWI JA JU? TO PRZERABIA?EM WSZYSTKO CO PISZESZ TO JAGBYM CZYTA? O SOBIE BYNAJMNIEJ JEST TO SZCZERE I NAPEWNO PRAWDZIWE DZI?KI ?E NIE JESTEM SAM W TEJ PASKUDNEJ CHOROBIE JAK? JEST ''STWARDNIENIE ROZSIANE'' PRZEMEK-TRZYMAJ SI?...
26 PIOTREK
2011-02-19 19:30:44

DZIĘKUJE ZA RADY.ZNA MOŻE KTOŚ DOBREGO NEUROLOGA Z WOJ.POMORSKIEGO?POZDRAWIAM
25 Grzegorz
2011-02-18 01:39:42

mam dwadzieścia sześc lat..i ostatnio zaówazylem u siebie objawy stwardnienia rozsianego....moj ojciec zmarl na tę chrobę w wieku 53lat....choroba nie uleczalna..ale majac jakakolwiek stycznosc z ta choroba potrafie stwierdzic .przyczyny,w moim akurat przypadku..jest sam charakter mojej osoby i nastawienie do życia..odkad pamietam to przejmowałem sie wszystkim ..tak strasznie.!!!.że wogule nie daje rady zaakceptowac większości zdażen,,potrzeba mi wiele czasu aby przemyslec.,,i zrozumiec..dana sytuację..w to tez wchodzi jakis lek i strach przed czymś o czym nie wiem ,,co będzie..i co sie stanie .normalnie robie sobie jakąs jazde w glowie i przemyslam wszystko tracac kontak z rzeczywistoscią.powiecmy...,///często sie denerwuje z blachych powodow.ciagly stres..to tak jak ktos mnie wkurzy bardzo a ja nie wiem co odpowiedziec....aby sie wybronic,,..organizm sam dziala ruchy wtedy sa bardzo dziwne i zachowanie wbrew tego jak bys chcial sie naprawde zachowac .drrzenie rak ,,,zaburzenie w rownowadze i kompletna dezorietacja....czeste takie zdenerwowania i przejmowanie sie jakąs rzeczą powoduje wlasnie autodestrukce tych wlasnie nerwów o ktorych dr,wspomnial..zostaje niszczona ich izolacja a impulsy biegna gdzie popadnie ,to z tad zaburzenia w ruchu im wiecej takich sytuacji choroba sie pogarsza..bardzo szybko,,,i negatywne myslenie calkowicie przyspiesza chorobe ,,a pozytywne powstrezymuje ,,w młodym wieku tak jak u mnie częste jest ustepoowanie tej choroby w jej wczesnym okresie// dla tego że nastepuje faza zwrotna czyli polepszenie walorów zyciowych chęc do zycia i wielkie natchnienie i cel osiagniecia czegos waznego ,,oraz mobilizacja i motywacja...to dla tego nikt nie zauważa i nie jest swiadomy tej choroby w jej wczesnym okresie która rozwijała sie przed laty,,,każdy pomyśli ze to jaki,s dolek czy trauma...zalamanie...a to wlasnie począdki stwardnienia rozsianego...gdy ojciec opowiedzial mi jaki byl jak był mlody to zrozumialem..tą chorobe..dopiero w wieku średnim objawia sie w calosci..najgorsze pużniej sa zaburzenia psychiczne..przyklad;;ktos rozmawia ,mowi do ciebie na dany temat .a ty odpowiadasz calkiem inaczej na rzeczy wogule nie związane z tematem,,a ty nie jestes tego świadomy/.!!!!! szok...takrze lekarstwem na to jest calkowite pozytywne myslenie,nie przejmowanie się niczym ,nie stresowanie..swobodne i calkiem na luzie zycie....
24 +coco
2011-02-10 23:50:11

To nie musi byc SM. MOzesz miec jakies inne zaburzenia. Musisz sobie zrobic rezonans magnetyczny (MR). Nie jedz zadnych lekow jak nie wiesz co Ci jest. Pozdrawiam!
23 coco
2011-02-10 23:45:00

Moja corka jest lekarzem i wlasnie dowiedziala sie ze ma SM. To jest okropne. Nie wiem jak dlugo bedzie mogla pomagac ludzuiom?! Zycze wam wszystkim wyzdrowienia..
22 coco
2011-02-10 23:40:33

Jezeli masz SM, to tylko neurolog moze cie leczyc. Do internisty nawet nie pruboj! Pozdrawiam i zycze poprawy!
21 PIOTR
2011-01-25 09:57:10

MASZ JESZCZE WIEK 31 CZYLI SKIEROWANIE DO NEUROLOGA I NALEŻY CI SIĘ LECZENIE LEPSZYMI LEKAMI np.INTERFERON .KWALIFIKUJĄ ,DO 40 ROKU,ŻYCIA,PUŻNIEJ JUŻ NIE...
20 PIOTR
2011-01-25 09:46:13

TO nie musi by? ''SM'' ale zrb rezonans ''MR'' g?owy to na pewno co? poka?e.
19 PIOTR
2011-01-25 09:38:15

TO nie musi by? ''SM'' ale zrb rezonans ''MR'' g?owy, napewno co? poka?e...
18 darlena
2011-01-22 19:34:50

pomoze mysl pozytywnie trzeba byc dobrej mysli
17 darlena
2011-01-22 19:27:57

prosze udac sie do dobrego neurologa z sm mozna normalnie zyc sa pewne ograniczenia naturalnie ale sm jest i tzeba to zaakceptowac Akceptacja to polowa sukcesu prosze mi wierzyc pzdrawiam
16 darlena
2011-01-22 19:20:16

choruje na sm juz 15 lat moim najwiekszym problemem jes brak rownowagii i uczucie sztywnosci konczyn dolnych
15 Jurek
2011-01-20 22:31:20

Witam jestem chory na SM od 2003r. ogólnie czuje sie dobrze jak narazie jestem sprawny tak mi sie przynajmniej wydaje napewno sie szybciej męczę i jak sie patrze chwile w jeden nieruchomy ounkt to mi sie troche obraz rozjerzdźa no i to co najgorsz praktycznie nie widze na lewe oko tylko jak przez gestą mgłe ale to jest nic w porównaniu z tym co sie dzieje innym byle w takim stanie utrzymać sie jak najdłużj
14 PRZEMEK
2011-01-19 21:43:19

CZEŚĆ MAM 39 LAT,OD 2 LAT MAM STWARDNIENIE ROZSIANE DOPIERO TERAZ ZAŁAPAŁEM SIĘ NA LECZENIE INTERFERONEM,BOJĘ SIĘ JAK DIABLI ALE CZY POMOŻE TO SIĘ OKAŻE...
13 elzbieta
2011-01-16 23:18:30

Czy żywe białko to surowe bia......lko jajka. Jak często to jesc z czosnkiem
12 Agnieszka
2011-01-01 15:48:33

Jatez mam sm i mam 2 dzieci małe szkraby.szukaj pomocy w 10WojskowySzpital Kliniczny w Bydgoszczy od 2 lat jestem na leczniu w tej klinice i jest dobrze narazie pa trzymaj sie
11 PIOTREK
2010-11-16 15:52:21

WITAM.MAM 34 LATA.PÓŁ ROKU TEMU WYLĄDOWAŁEM W SZPITALU Z POWODU SILNEGO NARASTAJĄCEGO NAPIĘCIA ŁYDEK.ŁYDKI TE BYŁY MOCNO NAPIĘTE,SZTYWNE.NIE MOGŁEM STAĆ W MIEJSCU DŁUŻEJ NIŻ 15 SEKUND BO NIE SZŁO WYTRZYMAĆ.MUSIAŁEM CHOCIAŻ DREPTAĆ.W SZPITALU NIE ZROBIONO MI ŻADNYCH KONKRETNYCH BADAŃ.OD WYJŚCIA ZE SZPITALA ŁYKAM NON STOP LAKTOMAG B6,NIE POMAGA.ŁYDKI ZNÓW SĄ SZTYWNE,NAPIĘTE,DO TEGO TAKIE CHWILOWE,RAZ SŁABSZE,RAZ SILNIEJSZE SKURCZE W RÓŻNYCH PUNKTACH ŁYDEK,NIE CZUĆ ICH ALE WIDAĆ.CIĄGLE CZUJE ŻE TAM SIĘ W NICH COŚ DZIEJE.CZY TO STWARDNIENIE ROZSIANE?CZY KTOŚ MIAŁ RÓWNIEŻ TAKIE OBJAWY?CZEKAM NA ODPOWIEDZ.Z GÓRY DZIĘKUJE.
10 Tomek
2010-11-14 21:19:54

Nie załamuj się Monika... SM to nie koniec świata. Ja mam 32 lata, mając 30 lat zdiagnozowano u mnie tą chorobę gdy po problemach z kończynami dolnymi trafiłem do szpitala. To też był dla mnie cios. Uprawiałem sporty, ćwiczyłem siłowo, nie mam żadnych nałogów - wogóle nie piję alk., nie palę... a mimo to - mam SM:) I cóż - trzeba żyć, to nie wyrok. Ja powiedziałbym, że ta choroba to dar - bo wtedy doceniasz co miałaś i co masz. Przede wszystkim musisz starać się (najlepiej poprzez szpital) lub dobrego neurologa o przyznanie poprzez NFZ leczenia betaferonem (1a lub 1b). Ja załapałem się do tego programu i od stycznia tego roku wstrzykuję co drugi dzień betaferon 1b. Rewelacji nie ma, bo różnie się czasem czułem, ale to jedyny sposób, żeby "coś" robić przeciw tej chorobie. I pamiętaj, że stan psychofizyczny ma wpływ na tą chorobę. Unikaj sytuacji stresowych, zdenerwowania, dużego wysiłku... Stres i gonitwa myśli nie pomaga w SM-ie. Bądź lightowa:) Ciesz się wszystkim i bądź dobrej myśli. Dodam, że ja też mam żonę i wspaniałego, 9 miesięcznego synusia - i też chce z nimi być i będę. Więc - nie załamuj się... Nie jesteś jedyna. Nie Ty pierwsza i nie ostatnia. A życie to tylko test, który trzeba pozytywnie przejść, bez względu na przeszkody w tym biegu...:))
9 Monika
2010-11-14 19:30:56

Witam mam 31 lat dwa tygodnie temu dowiedzialam sie ze mam SM 10 listopada wyszlam ze szpitala bez dalszych wskazowek z lekiem Mytocard Forte 2x1tab. Prosze o porade co mam dalej robic, gdzie sie udac co jesc,a czego nie jesc. Jestem zalamana mam dwojke dzieci. Chce jak najdluzej z nimi byc. Blagam o pomoc.
8 jozek
2010-10-28 21:27:11

zodacz-www.piijawki.org- dieta dr. Garsona.pozdrawiam
7 kasia
2010-10-17 17:40:04

to i tak sobie dobrze radzisz moj tata od 13 lat choruje na sm i juz nie chodzi :( pozdrawiam
6 Mariusz
2010-10-06 15:20:09

ja choruję od 26 lat,od 3 lat nie chodze,dostałem takie przykurcze pod kolanami,że nie wyprostuje nóg,co do tych żutów,to nic sie nie da zrobię,tego nie da sie przewidzieć i zatrzymac ja miałem 7 co dwa tygodnie,to mnie zmusiło do chodzenia o lasce,najlepiej życ i myśleć pozytywnie,choroba jak kazda i tzreba z nią życ,cieszyć sie tym co mamy,pozdrawiam.
5 kinia20
2010-08-30 17:26:07

Choruje na SM o tego roku jestem juz po trzecim żucie co robić żeby nie mieć co miesiądz żutów
4 lesio
2010-08-29 18:15:38

pozdrawiam . mam tylko problem kto jest pana lekarzem internista czy neurolog bo dopiero wyszedłem ze szpitala i zostałem sam z problemami.SM.PROSZĘ O PODPOWIEDZ .z góry dziękuje.
3 jozef
2010-08-29 13:05:03

proszę tego pana chcgorego od 40-tu lat o telefon jeśi można-pozdrawiam
2 mieczysław
2010-08-25 12:10:21

mam sm ponad 40 lat,jeszcze chodzę ale z trudem i znacznie gorzej np niz rok temu.przez długie lata poruszalem się prawie dobrze.poza tym dokuczliwe dolegliwości ze stolcem-naprzemian zaparcia i rozwolnienia
1 jozef
2010-08-14 12:56:51

mam sm zdjagnozowane obrazem MR- staram się zjadać żywe białko-czosnek z firmy NUTRILITE- zachęcam kupić ksiażkę WODA UTLENIONA NA STRARZY ZDROWIA- PILNIE ZAPOZNAĆ SIĘ. czujię się świetnie POZDRAWIAM


Na Forum
alergiczne zapalenie o nic przyjemnego, sam to teraz przechodze, oczy mam załzawione cały czas, normalnie wygląda jakbym płaka ...wala     3825

kwestia zmiany trybu życia i odpowiednia dieta ...AnnaAgreeable     19910

[quote='Natalia' pid='42' dateline='1427573777'] Słyszałam na zajęciach z trychologii że włosy rosną do pewnego momentu ...Weronika     51236

problemy z ciśnieniem ma 90 % naszego społeczeństwa, niestety ja należę do tej grupy ...kasiaoren     19910

a jak wygląda ta alergia ... ...kacper431     3825

Pytanie do lekarza !!!
Cukrzyca ciężarnych
Zobacz odpowiedź lekarza Diabetologa
Najczęściej zadawane pytania Zadaj pytanie
Spis treści
-Dlaczego chorujemy?
-Leczenie interferonem
-Obecne standardy leczenia SM w Polsce
-Odkrycie przywraca wzrok
-Postać móżdżkowa SM
-Przyczyny stwardnienia rozsianego
-SM - nie tylko geny ale i pogoda
-Stwardnienie Rozsiane i interferony
-Ważne akty prawne
-Winne są wirusy?
linki sponsorowane, reklamyDesign by Media Park Sp. z o.o. ® © 1999 & 2017
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.