Przychodnia.pl
Niedziela 22. Kwietnia 2018r
Łukasza, Leona
0
linki sponsorowane, reklamy

Obecne standardy leczenia SM w Polsce
Jak leczyć SM w dobie UE? Rozmawiamy z prof. Jerzym Kotowiczem z Centralnego Szpitala Klinicznego Wojskowej Akademii Medycznej w Warszawie.

Stwardnienie rozsiane to choroba przewlekła i nieuleczalna. Co można zrobić żeby dać młodym ludziom chorym na SM szanse na normalne życie? Jakie są przyjęte w Polsce i na świecie strategie terapii tego schorzenia?
Prof. J. Kotowicz:
Od ponad 10 lat mamy do dyspozycji leki, przy pomocy których możemy wpływać na tak zwany naturalny przebieg choroby. Nie oznacza to, że potrafimy już pacjenta z stwardnienia rozsianego wyleczyć, ale możemy znacząco zmniejszyć liczbę zaostrzeń (rzutów) choroby i ich nasilenie; zahamować postęp choroby. Dla młodych pacjentów jest to szczególnie ważne. Najczęściej są to osoby, które mające przed sobą karierę zawodową, prokreację i życie rodzinne. Wczesne podjęcie leczenia pozwala chorym na kontynuację pracy zawodowej, na prowadzenie normalnego trybu życia. Mamy do dyspozycji 4 leki immunomodulacyjne, tzn. takie, które mają właściwości regulowania zaburzonego układu immunologicznego chorych. Jednym z nich jest interferon-beta 1b (Betaferon) – naturalne białko zmodyfikowane genetycznie. Inne leki immunomodulacyjne stosowane w terapii SM to interferony beta 1a (są 2 na rynku: Avonex i Rebif) oraz octan glatirameru (Copaxone). Są to leki pierwszego rzutu dla pacjentów z SM. Wśród nich Betaferon jest najdłużej stosowanym preparatem – można powiedzieć, że jest on złotym standardem leczenia tej choroby.
Jak więc takie leczenie wygląda w praktyce?
Prof. J. Kotowicz:
W wielu krajach interferon beta lub glatiramer jest podawany już jest wtedy, gdy nie ma jeszcze definitywnej pewności rozpoznania choroby. Wskazaniem do podania leku może być pierwszy objaw choroby, który może wskazywać na SM oraz obecność zmian o typie demielinizacyjnym w obrazie MR mózgu. Takie postępowanie wynika z faktu, że wczesne podanie leku zmniejsza narażenie na kalectwo, które jest następstwem rozwoju choroby. Dlatego też tam gdzie nie ma bariery finansowej lek immunomodulacyjny jest podawany po pierwszym rzucie choroby, kiedy jeszcze nie można rozpoznać pewnego klinicznie stwardnienia rozsianego. Przy czym należy zauważyć, że w USA interferon beta i glatiramer jest w 80% refundowany przez państwo. W Polsce dopiero w tym roku wprowadzono procedurę leczenia immunologicznego refundowaną przez NFZ, wdrażana jest jednak w wybranych regionach Polski i dotyczy niewielkiej liczby chorych.
W przyjętych procedurach ustalone są kwalifikacje do leczenia immunomodulacyjnego. W przypadkach diagnostycznie wątpliwych, przy zaawansowanej, długotrwałej chorobie i przy obecności zmian nieodwracalnych w ośrodkowym układzie nerwowym interferonu-beta nie stosuje się. Ważne jest to, aby lek podać na początku choroby, kiedy dominują zmiany zapalno-demielinizacyjne w układzie nerwowym i proces chorobowy może być jeszcze odwracalny. W późniejszym etapie choroby następuje zanik komórek nerwowych oraz ich wypustek (aksonów) i leczenie jest nieskuteczne. Dlatego też na świecie wdraża się strategie podawania drogiego leku od razu na początku leczenia – jako leku pierwszego rzutu – bardzo często jest to właśnie interferon-beta 1a lub 1b oraz glatiramer.
Kolejnym krokiem – gdy nie ma odpowiedzi terapeutycznej, czyli pacjent nie reaguje na podany lek, wówczas podnosi się dawkę. Najnowsze badania wykazują, że 2-3 krotne zwiększenie dawki leku może dać znacznie lepsze wyniki. W 2003 roku rozpoczęło się międzynarodowe badanie BEYOND – prowadzone w wielu ośrodkach na grupie kilkuset chorych – pełne wyniki otrzymamy w 2007 roku. Oceni ono skuteczność stosowanie różnych dawek Betaferonu – od najmniejszej do największej oraz porówna działanie tego leku z placebo oraz z glatiramerem.
W przypadku gdy na początku choroby zastosowano niską dawkę interferonu beta, podawaną jeden raz w tygodniu i leczenie nie jest skuteczne, można przejść na inny preparat (np. Betaferon) podawany co drugi dzień i tym samym zwiększyć dawkę leku.
Gdy taka zmiana też nie pomoże oznacza to, że pacjent jest niewrażliwy na lek lub w organizmie wytworzyły się przeciwciała przeciwko interferonowi beta – wówczas należy podać Copaxone, lub lek z grupy cytostatyków. Gdyby wszystkie dotychczas zastosowane leki nie przyniosły pomocy, wówczas wdraża się postępowania „na ratunek” – może to być, plazmafereza (wymiana osocza), podanie immunoglobulin, a nawet przeszczep szpiku. Leczenie rzutu choroby wszędzie jest jednakowe: podaje się sterydy w dużej dawce, najczęściej dożylnie.
A jakie są standardy leczenia SM w Polsce?
Prof. J. Kotowicz:
Lekiem pierwszego rzutu jest najczęściej interferon beta – lekarz decyduje czy podaje interferon beta 1b, czy interferon beta 1a. Przy łagodnej postaci i na początku choroby często jest zalecany preparat Avonex – z tego powodu, że podaje się go tylko 1 raz w tygodniu domięśniowo. Ale należy pamiętać, że wynik leczenia zależy również od dawki i częstości podawania leku. Przemawiają za tym doświadczenia kliniczne i praktyczne obserwacje chorych. Z badań klinicznych wynika, że wpływ interferonu na zahamowanie cytokin i różne biomarkery choroby (czynniki, które biorą udział w patogenezie choroby) trwa tylko 2-3 dni, dlatego większe szanse daje częstsze podawanie leku. Powoduje trwalsze zahamowanie układu immunologicznego i lepszy efekt leczenia.
Przeprowadzone badania kliniczne pokazały także, że większe dawki powodują wyraźniejszy efekt, są bardziej skuteczne. Interferon-beta podany w większej dawce znacznie bardziej hamuje rozwój zmian, które towarzyszą chorobie – jest to wyraźnie uwidocznione w obrazie rezonansu magnetycznego, stosowanego do oceny przebiegu leczenia stwardnienia rozsianego. Ponadto jedno z badań prowadzonych we Włoszech pokazało, że w momencie gdy lekarze wobec stabilizacji choroby zmniejszyli dawkę podawanego interferonu oraz częstość jego podawania - wówczas nastąpił nawrót choroby i kolejne jej rzuty. Dlatego właściwe wydaje się długotrwałe (co najmniej 2 lata) i częste podawanie leku.
Wprowadzenie Betaferonu było więc swojego rodzaju przełomem w leczeniu? Czy jest szansa na jego jeszcze lepsze zastosowanie, „ulepszenie terapii”?
Prof. J. Kotowicz:
Tak, jeśli się okaże, że duża dawka (np. 500 mg) nie powoduje objawów ubocznych i jest bezpieczna. W tej chwili prowadzone są badania nad zastosowaniem wysokiej dawki tego leku. Na efekty długofalowe musimy jeszcze poczekać min. 2 lata, ale wstępne wyniki pozwalają przypuszczać, że ta forma terapii może okazać się bardzo skuteczna.
Kolejnym nowym rozwiązaniem są terapie łączone. Najczęściej jest łączony interferon beta ze sterydami. Najnowsze próby dotyczą także łączenia interferonu beta z terapią przeciwciałami mon, immunoglobulinami oraz z glatiramerem.
Ponieważ geneza choroby jest bardzo złożona – inne warianty leczenia powinny być stosowane na różnych etapach choroby. Trudno więc wyobrazić sobie tylko jeden lek skuteczny we wszystkich fazach choroby i działający na wszystkie elementy istotne w patogenezie choroby. Wskazana wydaje się terapia łączona ukierunkowana na trzy różne cele np.: Copaxone + interferon beta + przeciwciało monoklonalne. Natlizumab - przeciwciało monoklonalne (preparat Tysabri, poprzednia nazwa Antegren) został ostatnio zatwierdzony do leczenia rzutowej postaci SM w USA.
Na razie jednak takie terapie kombinowane są w fazie prób klinicznych – np. interferon beta + immunoglobuliny, interferon beta + Copaxone, interferon + sterydy, Avonex + copaxone, Avonex + natalizumab.
Niemniej jednak ciągle przeraża nas cena takiej terapii – byłby to koszt ok. 12-15 tys. zł/ miesiąc.
W każdej z tych pozycji jednak interferony pozostają na pierwszym planie…
Prof. J. Kotowicz:
Tak, gdyż jak do tej pory były najskuteczniejszą metodą zahamowania rozwoju choroby.
A od czego zależy skuteczność leczenia interferonami?
Prof. J. Kotowicz:
Przede wszystkim od dawki leku, od częstości podawania oraz od genetycznie uwarunkowanego układu immunologicznego pacjenta, jego zdolności wytwarzania przeciwciał, które mogą niweczyć efekt leczenia.
Jak przewiduje Pan przyszłość leczenia interferonami?
Prof. J. Kotowicz:
Myślę, że przełom nastąpi za ok. 10-15 lat, – jeśli chodzi o medyczny aspekt terapii. Refundacja leczenia zależy natomiast od sytuacji gospodarczej kraju. W Polsce terapia SM jest niedoceniana. Większość pieniędzy budżet państwa przeznacza na leczenie chorób serca, znacznie mniej mózgu, a społeczeństwo się starzeje i pacjentów z chorobami neurologicznymi stale przybywa. Konieczne są rozwiązania kompleksowe.
Proszę sobie wyobrazić: chory przychodzi do lekarza, jest młody, u progu życia. Postawiona diagnoza, najczęściej w wyniku obserwacji szpitalnej, - SM. Ale choruje od niedawna, więc stwierdzamy u niego mały stopień inwalidztwa. Jeśli od razu zastosowalibyśmy leczenie immunomodulacyjne, wówczas jego szansa na normalne życie wzrasta. Ale szpital musi mieć odpowiednią umowę z NFZ oraz musi być przez Fundusz autoryzowany. Tylko nieliczne ośrodki zostały uznane do prowadzenia takiego leczenia. W Warszawie jest ich 3 lub 4. Bardzo trudno powiedzieć choremu, że nie dostanie leku, bo Państwo mu takiej terapii nie zrefunduje. Jeśli szpital ma zakontraktowaną procedurę terapii interferonem - wówczas chory dostaje lek z apteki szpitalnej na zlecenie prowadzącego leczenie lekarza. Leczenie musi trwać przynajmniej 2 lata.
Taka sytuacja ma ogromny wpływ na psychikę chorego.
Prof. J. Kotowicz:
Oczywiście. Ponadto sama choroba zmienia osobowość pacjenta. Niektórzy wpadają w depresję. U większości z czasem występują zaburzenia poznawcze. Choroba wpływa na jakość życia społecznego, n zdolność uczenia się. Jest nadzieja, że Betaferon będzie mógł poprawiać funkcje poznawcze u chorych na SM. Od niedawna prowadzone jest takie badanie.
Dodatkowo dochodzi aspekt dostępności leczenia.
Jeśli pacjent musi długo czekać na leczenie to grozi mu inwalidztwo?
Prof. J. Kotowicz:
To zależy od postaci choroby i stopnia jej zaawansowania. Ale zawsze SM powoduje uszkodzenie istoty białej (włókien nerwowych - aksonów) oraz szarej (komórek - neuronów) mózgu. U 10% pacjentów choroba ma łagodny przebieg. U kolejnych 10% od początku SM przybiera postać pierwotnie postępującą i ci chorzy w ciągu bardzo krótkiego czasu – od 5 do 7 lat zmuszeni są do poruszania się na wózku. Przebieg choroby jest różny i bardzo indywidualny. Są chorzy, którzy pracują i żyją w miarę normalnie i są tacy, którzy po pierwszym rzucie choroby idą na rentę inwalidzką. Pamiętajmy, że SM nie skraca życia, tylko pogarsza jego jakość. Chory umiera z powodu różnych powikłań a nie z powodu samego SM.
Czy to oznacza, że chorzy od razu dostają rentę inwalidzką?
Prof. J. Kotowicz:
SM było na liście chorób, które automatycznie kwalifikowały pacjenta do przyznania renty inwalidzkiej. Uważam to za błąd. Renta powinna być przyznawana wówczas, gdy chory jest istotnie niezdolny do pracy, a nie gdy tylko stwierdzono u niego daną chorobę. Obecnie lekarze już nie orzekają o niezdolności do pracy kierując się rozpoznaniem, lecz na podstawie aktualnego stanu chorego.
Powinniśmy dać młodym ludziom szansę leczenia, a nie od razu skazywać ich na rentę. Czy mają dalsze życie spędzić w domu, leżąc w łóżku lub jeżdżąc na wózku inwalidzkim? Jeśli damy im możliwość nowoczesnego leczenia, damy szanse na normalne życie.
.
Rozmawiała: Luiza Pasierowska
linki sponsorowane, reklamy

290390
Twój komentarz
Dodaj nowy komentarz

152 marta 109.199.10.162
2015-02-05 10:25:54

Witam strasznie boli mnie po lewej stronie głowa to nie jest ból stały tylko pulsujący tak jak by mi ktoś igłe wbijał do głowy jest strasznie mocny i zaraz przechodzi i tak co 5 min od czego to może być?? dodam że mam problemy z kręgami szyjnymi i mam jakieś krótkie grube żebro szyjne po prawej stronie i dodatkowo strasznie kreci mi sie w głowie. Powiedzcie co to jest ??
151 Ciężarna. 78.10.132.186
2015-01-25 20:32:25

Ja jestem w 23 (+5 dni) tc. To może być nadciśnienie. Powiedz o tym swojemu lekarzowi. Może to być po prostu z racji przemęczenia.
150 asia 46.238.214.52
2015-01-23 14:00:50

witam jestem w koncuwce 4 miesiaca ciazy strasznie mnie boli prawa tylnia czesc głowy chciałam sie zapytac co to moze byc
149 ula 178.43.101.18
2014-12-07 19:17:55

Witam potrzebuje pomocy. Moja 6-letnia córka skarzy sie na bóle głowy w okolicy prawego oko. Bóle te nagle sie pojawiają i rownie szybko znikają. Zwykle trawja do 10 min. Lekarz polecil nam wizyte u okulisty i tu faktycznie dostala okulary. Pol roku minelo i bole powrocily. Spodkal sie ktos z taka sytuacja?
148 asia 87.206.160.243
2014-11-30 12:52:44

Na bole migrenowe polecam nimesil jest na recepte ale pomaga bardzo szybko naprawde polecam ja mam bole z jednej strony glowy i mnie muli z bolu ale nimesil dziala i po 25 min. O bolu zapominam :)
147 Magdalena 91.197.88.24
2014-11-30 12:36:35

Jeśli chodzi o Nimesil to jest to droga donikąd. Na chwilkę zniesie ból- jednak nie likwiduje przyczyny bólu- a dodatkowo bardzo silnie uszkadza żołądek- podrażnia błonę śluzową i wywołuje uszkodzenie śluzówki żołądka- przyczynia się do powstawanie wrzodów. Stosowany przewlekle wywoła silne spustoszenie organizmu- należy to mieć na uwadze. zaczynamy "leczyć" nim migrenę, a z biegiem czasu nabywamy inne choroby. Trzeba być ostrożnym.
146 Magdalena 91.197.88.24
2014-11-30 12:30:46

Witam. Zgadzam się w zupełności z poniższym komentarzem, że branie leków przeciwbólowych to tylko maskowanie bólu. Zajmuję się naturopatią i Tradycyjna Medycyną Chińską- mogę Państwu pomóc- nie mogę napisać jednej uniwersalnej recepty - ponieważ każdy człowiek jest inny i każdy ma inny rodzaj bólu. Przyczyny migrenowych bóli głowy są podobne. Sama kilkanaście lat temu cierpiałam na codzienne migrenowe bóle głowy i rozumiem wszystkich, którzy mają ten problem. Mogę pomóc skutecznie- proszę pisać na mojego maila - opisać problem zdrowotny, całą historie chorobową, na każdego maila odpiszę i podam szczegółowe instrukcje- pomoczdrowie@tlen.pl Pozdrawiam serdecznie Magdalena
145 asia 83.230.103.3
2014-11-29 13:01:40

Na bole migrenowe polecam nimesil jest na recepte ale pomaga bardzo szybko naprawde polecam ja mam bole z jednej strony glowy i mnie muli z bolu ale nimesil dziala i po 25 min. O bolu zapominam :)
144 Przemek 83.23.55.31
2014-11-18 18:16:24

Branie tabletek nie jest rozwiązaniem problemu a tylko jego maskowaniem. Ja od roku walczę z bólem i nie mam jeszcze diagnozy. Ze wszystkich badań został mi chyba tylko rezonans. Boli przeważnie jedna strona co raz częściej i mocniej niż na początku - teraz ból odczuwam także w oku. Jest to ból jednostajny który się nasila -nie pulsujący.Tabletki nie zawsze pomagają.Co raz częściej jestem nie do życia...
143 ika 92.211.170.242
2014-09-10 10:48:05

Guz mózgu jeśli nie przekroczył 4 cm średnicy jest jak najbardziej do wyleczenia. Profesor Ząbek z Warszawskiego Gamma Knife zajmuje się takimi przypadkami i skutecznie je leczy, Mój tata miał zabieg w tym centrum i w tym samym dniu wyszedł prawie zdrowy do domu, jedynie co czuł to takie jakby muskanie prądem po zabiegu.
142 erzecznik 89.76.234.39
2014-06-29 12:45:10

Tylko i wyłącznie lekarz specjalista może postawić trafną diagnozę na podstawie wywiadu neurologicznego i ewentualnych badań które mogą potwierdzić diagnozę i wykluczyć inne schorzenia które powodują ból głowy.
141 pomocy 185.46.170.2
2014-06-18 21:37:55

Ktoś wie jaki to ból głowy w przedniej i prawej połowie mózgu??
140 eRzecznik 89.78.33.14
2014-05-02 17:16:15

Zawsze, zwłaszcza kiedy ból jest silny, przewlekły, męczący, powinniśmy konsultować u specjalisty, bezwzględnym wskazaniem do natychmiastowej konsultacji są bóle którym towarzyszą objawy neurologiczne, niedowład, wymioty, sztywność karku i gorączka.
139 Teresa 78.148.8.107
2014-04-22 16:59:44

Od 4 lat nie biorę letroxu 100. jestem w Anglii lekarze mi go nie przepisują. Obecnie biorę Propranolol 20, mam czerwone oczy, uderzenia gorąca serce chce mi wyskoczyć, ręce mi się trzęsą,nie mogę nosić nic pod szyją, śpię z głową do tyłu bo opuszczając głowę do przodu robię się czerwona, prosze o odpis jeśli to możliwe na mój email:teresa260762@gmail.com
138 aurelia 83.27.44.199
2013-12-27 19:55:15

Mam bole glowy narastajace w czasie! Prawie codzienne, od potylicy i oba boki z tylu najczesciej dzis boli od gory uszy zatyka wrazenie wypelnienia w glowie przy ruchach nasilenie w postaci uderzenia bolu ketonal100 niepomaga hydroksyzyne na noc biore tez nie odczowam roznicy, niepotrafie sklasyfikowac tego bolu pomocy
137 polisaa 83.11.224.185
2013-11-29 16:33:27

Zdecydowanie mam ból napieciowy, nie dopada mnie często,ale czasami głowa boli mnie 2 dni. Pomagają leki typu paracetamol ibuprom.
136 ewira 83.11.182.250
2013-11-23 19:21:08

To prawda mi tez na bóle głowy pomagają te same tabletki. Nawet nie sądziłam, że połączenie tych dwóch środków p. bólowych okaże się tak skuteczne.
135 iwonica 79.190.248.57
2013-10-24 10:58:03

Również i w moim przypadku pomaga metafen, rzeczywiście bardzo szybko zaczyna działać. Staram się zawsze mieć je w swojej apteczce.
134 hannna 83.11.75.122
2013-09-30 16:21:26

Paracetamol+ibuprofen to bezpieczne i dobre połączenie środków przeciwbólowych.
133 peelka 46.204.61.127
2013-09-06 08:47:16

O tak, tu potwierdzam, Metafen z leków p. bólowych tych dostępnych bez recepty jest bardzo skuteczny na ból głowy, mnie zawsze pomaga. Warto go kupić, cena tez jest dobra.
132 sessa 178.181.223.141
2013-08-28 06:16:49

Na ból głowy może składać się wiele czynników, stres, przemęczenie, przeziębienie, zła dieta... Czasami jedynym ratunkiem jest sięgnięcie po środek przeciwbólowy i tu dobrze sprawdza się Metafen. Łykam dwie tabletki i ból w krótkim czasie szybko ustępuje.
131 grażyna 193.193.168.29
2013-08-15 13:39:35

od trzech t nie moge ygodni boli mnie głowa rozmazuje mi sie wzrok nie m oge go skupic bolą kręgi i coły kręgosłup co się dzieje dostałam leki ale nie pomagają
130 Janusz 83.145.146.246
2013-08-13 08:19:00

Gdzie mozna kupic Benalpharm, kiedys to stosowalem systematycznie, super lekarstwo, wiem ze producentem byla jakas firma Jugoslowianska, bardzo mi on pomagal na bole glowy
129 anna em. 178.181.20.91
2013-08-07 06:21:58

Bardzo skuteczny jest Metafen - dzięki połączeniu paracetamolu i ibuprofenu. Dla mnie jest najlepszy, bardzo szybko przynosi ulgę.
128 Iza 79.190.177.130
2013-04-03 10:04:58

Miałam problemy z zatokami, to naprawdę nic przyjemnego. Te bóle głowy i w ogóle całej twarzy - okropne. Brałam różne specyfiki, które pomagały chwilowo bo zatoki znów powracały. Sąsiadka poleciła mi taki aparat do światłoterapii - medolight. Choć nie bardzo chciałam to muszę powiedzieć, że byłam mile zaskoczona bo pomogło. Nie tylko przestało boleć ale od półtora roku nie miałam z nimi problemu. Aparat pomaga tez na inne dolegliwości i podnosci odpornośc.
127 Andrzej 178.36.183.110
2013-03-18 19:11:12

cannabis indica na pewno pomoże
126 Adrian 89.228.215.5
2013-03-18 01:02:27

Mam 17 lat i od ponad pół roku boli mnie głowa.... nie wiem czy można to nazwać bólem, raczej jakby to było jakieś wysokie ciśnienie w środku. Proszę o odpowiedź : /
125 elka 24.1.10.242
2013-01-19 17:37:18

Od paru dni boli mnie glowa z tylu po lewej i czasem po prawej stronie. Wlasciwie to boli ta kosc tuz za uchem u podstawy czaszki. Nie wiem co to jest, lekarstwa przeciw bolowe raczej nie pomagaja. Co robic?
124 ewa 83.25.9.48
2012-11-21 22:34:24

badaj krew moze masz czerwienice powazna choroba
123 Agata 62.122.239.136
2012-11-13 12:37:19

wypróbuj dietę dr dąbrowskiej (znajdziesz w necie). Byłam kiedys na jej wykładzie i usłyszałam, że ta dieta leczy m.in migreny. Pozdrawiam
122 ewela 77.98.97.113
2012-11-09 23:31:42

mam 40 lat, od 19 lat mam bole glowy, na poczatku byly jeszcze do wytrzymania, a od trzech lat zamieram z przerazenia jak sie zaczyna: okropny bol glowy, wymioty, szczekoscisk, okropna febra strasznie zimno, bole karku, zapachy, odglosy pukniecia,nie mozna polozyc sie na wznak w ogole 4 godziny koszmaru, wydaje sie ze czlowiek umiera ze to juz koniec, chodze po lekarzach powiedzieli ze z migrena trzeba nauczyc sie zyc, ale oni nie wiedza co to za bol, to koszmar, Boje sie strasznie jest coraz gorzej juz nie mam sil
121 Alicja 178.43.123.60
2012-11-09 09:49:05

Bożena idź koniecznie do lekarza - neurologa, bo to ewidentnie migrena. Faszerowanie się lekami przeciwbólowymi kupionymi na własną ręke niewiele daje a może powodować ból głowy z odbicia, Czyli ból spowodowany przedawkowaniem tabletek. Ja na migreny używam rezonatora biofotonowego, usuwa ból i polepsza moje samopoczucie. Ale Ty idź do lekarza bo sama możesz sobie tylko pogorszyć swój stan.
120 Bożena 195.80.148.1
2012-11-05 09:42:51

Od wielu lat zmagam się z migrenowym bólem głowy. To co mogę kupić w aptece na receptę i bez, nie pomaga mi. Ból trwa najczęściej 30-40 godz. + wymioty, 2-3 razy w miesiącu. Może ktoś pomoże Mi.
119 Boźena 5.60.151.56
2012-10-16 08:42:16

Mam bóle i zawroty głowy, ale często boli mnie kręgosłup szyjny.
118 Agulinka 89.67.109.172
2012-10-08 14:43:39

Od ok. pół roku boli mnie często głowa czasami codziennie czasami co drugi trzeci dzień.Ból jest umiejscowiony w dolnej partii czoła i przechodzi na oczy nos.Katar mam niewielki, ale bardziej cieknący gardłem niż nosem.Miałam prześwietlenie zatok, które nic nie wykazało.Dodam,że w okresie letnim często korzystałam z wiatraków zarówno w pracy jak i w domu.Jak mam sobie pomóc czy udać się do laryngologa czy neurologa ?
117 kasia 83.26.189.91
2012-07-18 09:03:08

wygląda mi na migrenę. Miałam podobnie i początkowo myślałam że to ze zmęczenia ale po miesiącu mieisiącach wylądowałam u lekarza który stwierdził mi migrenę . Brałam leki, przez miesiąc było okej i znowu wróciły bóle ;/ zaczęłam używać rezonatora biofotonowego, bo poleciła mi go koleżanka, póki co jest okej(dwa miesiące) , zobaczymy jak będzie dalej
116 beata 81.190.91.218
2012-07-05 10:48:09

witam od 15 lat mam bóle głowy które mnie po prostu dobijają .Podczas bólu boli mnie jedna strona głowy cała dosłownie ucho,oko mam tak przez około 3 dni potem z 2 dni spokoju i wtedy boli mnie druga strona głowy i znów ucho,oko czy może ktoś ma tak samo i wie jak to leczyć proszę pisać ... pozdrawiam wszystkich
115 ewa 80.239.242.111
2012-06-01 19:58:43

dla wszystkich,ktorych boli glowa.Sprobojcie Solpadeine.Mi pomaga ,mam czesto bardzo silne bole glowy,nie wspomne o miesiaczce..Dla mnie rewelacja po 10 min wszystkie bole znikaja.Polecam i pozdrawiam.
114 ewa 80.2.177.148
2012-05-30 23:27:25

Hej mam problem bardzo prosze pomuszcie bardzo mnie bol glowa na srodku i na czole az do uszów zadne leki mi nie pomagaja rozrywa mi glowe co moze byc powodem tego bólu jestem zmeczona
113 ania 84.60.131.210
2012-05-14 14:13:06

Czesc Katarzyno,mialam tez takie problemy,przedewszystkim powinnas sie zglosic do lekarza,neurologa,powinien przeprowadzic cykl badan,rezonans i temu podobne,u mnie swierdzono po takich badaniach ze mam ble napieciowe,gorsze jak migrena,od roku biore codziennie do nocy tabletke i Bogu dzieki moge powiedziec ze zaczelam nowe zycie,nie czekaj tylko zrb cos ,od takiego ciaglego blu mozesz sie nabawic depresji,zycze wszystkiego dobrego,,:)
112 mariusz 78.8.59.48
2012-04-04 13:02:49

cześc od 3 dni głowa mnie tak boli że niepomaga mi nawet saridon gdzie myślałem ze jest najsilniejsz na rynku a nawet kostki lodu kładzione naczoło wiem że bul może towarzyszyc zapaleniu płuc kture mam ale aż wtakim stopniu że niepomaga jedna znajśilniejszych tabletek przeciwbulowych proszę kogś o pradę kto śię z tym zetknoł niewydaje misie żeby to było normalne .z gury dziękuję .ps ; cisnienie i temperatura są 140/90 ,37,7
111 Danka 46.170.78.123
2012-04-03 08:18:03

Jeżeli to migrena (też mam)proponuje lek o nazwie Cinie 100.Są 50 i 100 ale na mnie działa tylko 100,przerywa ataki migreny jako jedyny lek naprawdę działa.2 tabletki kosztują ok.30 zł.ale warto....
110 Katarzyna 31.63.127.247
2012-04-02 22:47:37

Witam, od ponad roku mam straszne bóle głowy, nie byłam z tym u lekarza, bo z czasem przechodziło samo. A teraz jest jeszcze gorzej. Moja twarz robi się czerwona, czuję jakbym płonęła, na oczy wtedy źle widzę. Boję się, bo nie wiem co to może być. Błagam, pomóżcie mi. ...
109 Przemek 86.63.109.250
2012-03-29 10:10:00

co dzień boli mnie głowa i to mocno myślę że można to porównać do bolącego zęba albo mocniej nie do wytrzymania ...
108 Ilona 77.114.70.105
2012-03-27 12:13:33

Witam ! Od prawie miesiąca dzień w dzień boli mnie głowa do tego stopnia ze mam zawroty.Cisnienie mam wysokie,odstawiłam kawe na bok,ale mimo to ból głowy nie mija...
107 Beata 79.162.255.227
2012-03-26 13:06:39

od tygodnia męcze się z jakims dziwnym biólem głowy. najpierw okropny ból głowy tak jakby ktoś mnie dzgał szpikulcem przez oko do szyi, za dwa dni dostałam jakby skurczu czy zapalenia całej skury na głowie. tak jakby została poparzona i sie ściagała. przy tym kołuje mi się w głowie, jestem niepsokojna. wiexdzę siebie w lustrze ale jakby nie siebie, ciezkie powieki, ta głowa jst jakas ciezka. czy może mi ktos pomócc co mama zrobic ???????????????? na pogotowiu stwierdzili że to migrena i podali mi dexavan i ketonal. a do domu przepisali relpax, którego nie brałam.
106 Sława 95.178.34.69
2012-03-12 19:12:24

oceniam na 5 dobrze wyjaśniono ból
105 Dorota 83.18.231.113
2012-03-10 11:32:13

Od 4-5lat mam okropny bol glowy prawostronny, przy tym czesto pojawia sie opuchlizna i bardzo wyrazny siniak pod prawym okiem. Bol rozpoczyna sie klucilem w prawym oku a nastepnie przesuwa w policzek,ucho, szczeke i w glab glowy. Czestotliwosc boli: 2-4 razy w tygodniu i trwa okolo godziny. Leczenie rozpoczelam jakies 3 lata temu od laryngologa. Zrobiono mi operacje zatok dodam, ze u jednego z najlepszych specjalistow i co...bol,siniak z opuchlizna nie ustapil. Laryngolog, zasugerowal mi chirurga szczekowego i neurologa. Kazdy z nich stwierdzil przypadlosc ze swojej dziedziny. Neurolog- uszkodzenie nerwu trojdzielnego, natomiast chirurg szczekowy- uszkodzenie stawu szczekowego. Zalozono mi aparat na zeby, ktory ma ponoc zniwelowac bol szczekowy , od neurologa zazywam leki (Neurotop). Jednak w dalszym ciagu mam okropne bole glowy i co drugi, trzeci dzien pojawia sie siniak pod okiem, ktory znika czasami po tygodniu a czasem utrzymuje sie dluzej. Nie mam juz zielonego pojecia do jakiego specjalisty powinnam sie zwrocic z pomoca... Jezeli ktos moglby mi podpowiedziec co powinnam zrobic, bede bardzo wdzieczna.
104 Dorota 83.18.231.113
2012-03-09 09:00:48

Od 4-5lat mam okropny bol glowy prawostronny, przy tym czesto pojawia sie opuchlizna i bardzo wyrazny siniak pod prawym okiem. Bol rozpoczyna sie klucilem w prawym oku a nastepnie przesuwa w policzek,ucho, szczeke i w glab glowy. Czestotliwosc boli: 2-4 razy w tygodniu i trwa okolo godziny. Leczenie rozpoczelam jakies 3 lata temu od laryngologa. Zrobiono mi operacje zatok dodam, ze u jednego z najlepszych specjalistow i co...bol,siniak z opuchlizna nie ustapil. Laryngolog, zasugerowal mi chirurga szczekowego i neurologa. Kazdy z nich stwierdzil przypadlosc ze swojej dziedziny. Neurolog- uszkodzenie nerwu trojdzielnego, natomiast chirurg szczekowy- uszkodzenie stawu szczekowego. Zalozono mi aparat na zeby, ktory ma ponoc zniwelowac bol szczekowy , od neurologa zazywam leki (Neurotop). Jednak w dalszym ciagu mam okropne bole glowy i co drugi, trzeci dzien pojawia sie siniak pod okiem, ktory znika czasami po tygodniu a czasem utrzymuje sie dluzej. Nie mam juz zielonego pojecia do jakiego specjalisty powinnam sie zwrocic z pomoca... Jezeli ktos moglby mi podpowiedziec co powinnam zrobic, bede bardzo wdzieczna.
103 Milena 80.162.35.137
2012-03-04 22:44:15

od ponad poltora roku mecze sie z silnymi bolami glowy ktore pojawiaja sie przynajmniej raz w tygodniu, wtedy nie wiem co se ze mna dzieje, czerwone oczy i lzawienie, wymioty tez sie pojawiaja, delikatny chalas doprowadza mnie do agresji. U lekarza nie bylam bo se boje ze m cos wykryja.. Ogulnie moja matka tez tak miala ze jak byla mloda bolala ja glowa i w wieku 38 lat zmarla na raka miala przerzuty na mozg, czy to moze spotkac tez mnie??
102 bea 83.26.151.242
2012-03-02 22:00:54

Od kilku dni mam silny, punktowy ból na czubku głowy, powtarzający się bardzo często.
101 marta 78.88.30.167
2012-02-28 12:46:14

Od trzech dni mam silny ból z tyłu głowy, który promieniuje do karku. Mam wrażenie jak by się ciągnęła jakaś żyła i nie mogę kręcić głową. Mam też wypuklinę i przepuklinę szyjną. Czy to może mieć jakiś związek?
100 monika 31.61.53.21
2012-02-22 13:28:50

mój ból głowy przychodzi nagle, bywa o różnych porach chć najczęściej pod wieczór i jest narastający, nieznośny. ostatnio towarzyszą mu zawroty głowy i nudności
99 asia 46.151.136.9
2012-02-21 13:12:45

Proponuje rozszczelniac okno na noc. Ja musze to robic nawet zima, inaczej budze sie z bolem glowy, ktory psuje mi caly dzien.
98 poradnik 79.173.30.50
2012-02-19 12:03:20

idź do lekarza
97 sylwia 109.243.248.145
2012-02-08 18:25:14

.mój dzień zaczyna się bólem głowy .W ciągu dnia ustaje ale gdy pogoda się zmienia ból się nasila i nie mam wysokiego ciśnienia .ZAZWYCZAJ BOLI MNIE PO PRAWEJ STRONIE ŚRODKI PRZECIW BÓLOWE NIE POMAGAJĄ POMÓŻCIE
96 Ewa 46.113.29.27
2012-02-03 22:33:12

Witam szukam jakiejkolwiek pomocy w sprawie bólu głowy moje objawy nie pasują do żadnego opisanego powyżej. Mój ból zaczyna się w niemal każdej części głowy jest nagły intensywny i przeszywający mam uczucie jakby prąd przechodził przez moją głowę proszę o pomoc..:(Wspominam że już kiedyś miałam migreny i to na pewno nie to samo...
95 Agnieszka 178.37.161.244
2012-02-02 10:41:56

Ból głowy który występował u córki mojego kolegi , leczony był jako migrena, ostatecznie okazało sie że spowodowany był BORELIOZĄ - ( od kleszczy ) teraz mała jest na antybiotykach i nareszcie po 2 latach usatje ból
94 maryla 178.56.136.10
2012-01-18 11:53:00

Od momentu kiedy zaczełam miesiaczkowac zawsze w tym okresie pojawia sie bol glowy w okolicy oka i tak juz ponad 15 lat dylam u wielu specjalistow i nic .Glowna diagnoza migrenowe bole glowy i napieciowe bole glowy.Ciaza byla dla mnie szczegolnie trudna lekow brac nie mozna a glowa boli wtedy lekarz zapisal mi pyralgine.
93 Ewa 188.222.157.163
2011-12-29 23:52:18

Mam bardzo czste bóle glowy, nasilaja sie caly dzien. najgorsze jest tez w tym to, ze bardzo bola mnie zatoki, mam zawroty glowy, czasami nie moge spac w nocy;( Prosze poradzcie mi cos, bo nie idzie wytrzymac, gdy biore tabletki pomagaja na jakis czas, po czasie bol powraca ;(
92 obca 79.163.142.37
2011-12-29 18:58:58

mnie też od pewnego czasu boli głowa czasami to wytrzymać nie moge i wymiotuje też
91 sebastian 89.229.254.118
2011-12-13 08:10:07

mie tez boli głowa i mam wymioty
90 Malgorzata 166.137.136.229
2011-12-03 04:38:42

Doskonaly zwiezly konkretny zrozumialy dla laika o to chyba chodzi a nie o podrecznik lekarski
89 Gosia 46.204.6.35
2011-12-02 11:02:08

Przepuklina w odc.ledźwiowym nie ma wpływu na bóle głowy, może ona jedynie dawać objawy do kończyn dolnych. Poza tym na przepukline sie nie choruje, tyko się ją po prostu ma:-) A z tymi bólami głowy zawsze lepiej zglosić sie do dobrego neurologa. Pozdrawiam
88 Monika 46.134.250.4
2011-12-02 01:17:17

Witam, od bardzo dawna choruję na przepuklinę lędzwiową. Od około roku, co kilka dni miewam dziwne bóle głowy. Pojawiają się bardzo szybko, niespodziewanie i trwają ok 1-2 minut. Zaczyna się w tylnej części płatu czołowego i ma się wrażenie jakby ktoś próbował wbić mi palec w głowę, Następnie przechodzi w taki jakby mały "prąd" i promieniuje ku przedniej części lewego płatu czołowego. Czy ktoś mógłby mi powiedzieć czy obie te choroby mogą mieć jakiś związek i czy powinnam zgłosić się do lekarza, czy to coś poważnego?
87 PRZEMYSŁAW 86.63.125.95
2011-12-01 03:15:57

bóle głowy spowodowane np.stwardnieniem rozsianym ciągłe samoistne i nie do wytrzymania a do tego podwójne widzenie ból rąk i nóg ?
86 kristen 81.210.53.2
2011-11-30 19:41:32

mam nadzieje że się uda:)ja mam ten ból codziennie,dzisiaj akurat trafił mi się w szkole wziełam 10 ibupromów i jeden ketanol i nic ie przestało wiem że źle zrobiłam biorąc tyle naraz no ale cóż zrobić jak nie da się wytrzymać:((nawet nie mogłam po schodach na lekcje wejść:(ja tak samo miałam już robione wszystkie możliwe badania i nic zdaniem lekarzy wszystko ok
85 IZA 83.28.230.190
2011-11-29 21:30:35

MOJA CORKA OD KILKU LAT BORYKA SIE Z BOLAMI GLOWY CZASAMI NAWET CODZIENNIE .ODWIEDZILYSMY MNOSTWO LEKARZY I NIC .BARDZO PROSZE O KONTAKT DO LEKARZA KTORY WAM POMOGL ;POZDRAWIAM
84 IZA 83.28.230.190
2011-11-29 21:14:47

Moja corka cierpi na bole glowy od 6 roku zycia .juz 10lat borykamy sie z tym problemem .miala wykonane mnostwo badan i nic nie stwierdzono ;a glowa boli czasami codziennie .w nastepnym tygodniu jedziemy na wizyte do profesora ktory specjalizuje sie w bolach glowy ;ale czy postawi trafna diagnoze ;szczerze juz stracilam nadzieje ;trzymaj sie cieplo ;pozdrawiam
83 marcela 91.13.105.13
2011-11-29 21:01:39

Pouczajacy artykul o bulach glowy,duzo sie dowiedzialam na ten temat ,ale wiedza to nie wystarcza, trzeba sie skontaktowac z lekarzem jak tak mocno boli glowa.Tylko do kturego .... RATUNKU NIECH MI KTOS POMOZE tak bardzo boli juz nie wytrzymam.Prosze
82 kristen 81.210.53.2
2011-11-29 18:47:25

witam,mam taki problem od kilku ładnych lat boli mnie głowa czasami jest to ból w części potylicznej czasami w skroniowej a jeszcze czasami boli mnie całe głowa i wtedy w ogólne nie daje rady normalnie funkcjonować:(głowa boli mnie prawe codziennie .byłam u lekarzy miałam robione wszystkie badania:tomografie i rezonanse i to po parę razy i jeszcze parę razy leżałam w szpitalu na obserwacji i nic nie wykryli powiedzieli że z głową wszystko ok.no ale chyba nie jak mnie boli po dzień dzisiejszy:((błagam pomóżcie mi bo już nie daje rady:( PS,mam 17 lat
81 krystyna 77.253.105.217
2011-11-26 21:22:10

mam mocne bóle głowyi strasznie sie poce i nieraz zawroty,niewiem co to jest i czym to leczyć moze ktoś mi pomoże ,bo lekaże niewiedzo
80 Agnieszka 89.79.210.21
2011-11-26 21:20:48

mnie głowa boli już od dwóch dni . Nie moge się nawet schylić do tego dochodzi ból kręgosłupa. Zadne tabletki nie pomagaja. Dopiero pyralgina w kroplówce złagodziła troche ból. Ale na jak długo.
79 Gosh 90.222.199.163
2011-11-24 21:50:47

Raz na mniej więcej 10 dni mam ból głowy. Zaczyna się zawsze po lewej stronie, boli skroń, oko i dziąsło. Trwa to około jednego dnia, później jest parę godzin przerwy i ta samo zaczyna się po prawej stronie, ale gorzej, dłużej i uniemożliwiając normalne funkcjonowanie. Tabletki ani maście nie pomagają. Co to za ból i jak z nim walczyć?
78 magda 89.231.179.62
2011-11-24 12:57:14

ja mam takie bole od soboty.Nigdy w życiu nie mialam takiego bolu.Czuję jakby mi miala zaraz glowa ekspodowac, a do tego mam nudności. Moja mam cierpi od wielu lat na migrene, ale z tego cie się dowiedzialam to jej bol okresla jako :świdrujący" a ja czuję jakby cisnienie mialo zaraz czaszkę rozsadzic.czy to rowniez migrena?
77 stanislawa 83.11.215.91
2011-11-23 19:26:24

boli,mie,zprawej,stony,szyja,ibok,caly,ze,niemoge,sie,ruszac,mysle,zeto,od,serca,albo,ze,stresu,i,jest,to,3dni,
76 ilona 83.30.235.54
2011-11-23 10:19:43

Ja też miałam problem z bólami głowy u córki.Szukałam podobnie jak Pani ratunku u wielu lekarzy a nawet znachorów ,wreszcie trafiłam na lekarza z prawdziwego zdarzenia (neurologa) Pani doktor robiła ciągle badani aż w końcu zapanowałyśmy wspólnie nad bólem i teraz jest dużo lepiej.Jeśli bym mogła w czymś pomóc proszę się odezwać.:)
75 DrB 193.203.56.11
2011-11-17 19:52:37

Proponuje zacząć od odchudzenia
74 majka 188.33.15.11
2011-11-17 19:05:33

mój 6 letni syn jest otyly,choruje na nadciśnienie tętnicze i ma czeste bóle głowy wraz z wymiotami.Po serii badań nadal nie wiadomo,co mu dolega.Prosze doradzcie mi,bo juz nie mam siły.
73 jaaa 86.135.177.227
2011-11-13 10:47:22

nie zawsze tabletki skuecznie zapobiegaja ciąże. zróbcie test :)
72 Genia. 83.7.225.170
2011-11-07 17:51:56

Mnie równiesz boli głowa po jednej stronie, tak jak by mnie ktoś ciągnął za włosy,nie wiem jak długo mogę zażywać tabletki przeciwbólowe .
71 jaro 83.9.250.22
2011-10-27 21:52:36

Bardzo dobry artykuł daje 5
70 Magda 77.237.0.74
2011-10-26 14:46:15

Sama na to cierpie i też nie wiem co to.. miałam tomograf głowy, i lekarz stwierdził,że mam zblokowany bol w głowie po czym pzrepisał mi divascan,lek ten jest na migrenę-nic nie rozumiem.Migrena trwa krótko a to już bardzo długo -półtora miesiąca...
69 Seni 88.147.29.121
2011-10-19 14:25:29

Od ok m-ca mam nasilajace sie bole glowy. Rano bole sa slabe, niestety w ciagu dnia nasilaja sie i mam wraenie, ze moja glowa eksploduje. Przy tym wszystkim mam zawroty glowy i odruchy wymiotne. Wszystko wskazuje na to, ze to migrena. Ale niestety, bole sa nieustepliwe, rzadko kiedy jest tak, ze bol ustepuje badz jest slabszy w ciagu dnia. Do tego wszystkiego mam problemy ze snem... Moze jest w srod was , ktos kto ma takie objawy jak ja i moze cos podpowiedziec. :-(
68 iryna 95.40.21.94
2011-10-12 11:26:02

Witaj,zrob badanie sluchu,zrob rezonas glowy z kontrastem(bo tk czesto nie wykazuje(tak niala moja kol.)a mi lekarz zle odczytal tk tez,a tak wogole to rezonas jest mniej szkodkiwy.Podobno jest dobrze zrobic tentnice zyl usg,rdzen kregoslupa ,a najlepiej wpisz w goglle objawy i duzo sie dowisz,a najgorsze sa te ojawy o tej porze roku,
67 ola 213.25.191.247
2011-10-11 18:15:41

przeczytaj sobie o mojej dolegliwosci.... mnie tez łeb bolał poszłam do jednego neurologa pozniej do drugiego i tomografie zrobiłam i nic wszystko dobrze jeszcse pow, im ze zle widze to poszłam do okulisty i nosze okulary.....teraz gorzej widze i pewnie bede musiała znowu pojsc do okulisty......ale głowa nadal boli chociaz juz jakis czas od badania glowy mnie nie boliła tylko dzis MYSLE ZE TO MIGRENA.......chociaz jak spotykam ludzi bo pracuje w aptece to mówia ze ich znajomy zmarł bo głowa go bolała bo maiał tetniak.....wszystko było ok z moja głowa póki tego nie usłyszałam czyli nerwica tez u mnie pewnie dlatego biore regularnie valused na uspokojenie a na glowe nic nie dostałam
66 ola 213.25.191.247
2011-10-11 18:09:41

hej!!!miesiac temu bolalamnie głowa tak od srodka głowy do ucha to na srodku mniej wiecej było to pulsowanie wiec poszłam do jednego neurologa i dał mi skierowanie na zatoki i kregi szyjne i cos nie tak z kregami szyjnymi i dała mi lekarz cwiczenia ktorych nie robie........ale mniejsza z tym......pozniej poszłam prywatnie do innego neurologa i ta tez pow. ze nic mi nie jest ale ze da mi skierowanie na tomografie komp. za 200 zł....było ma obojetne ile kosztuje ale chcialam byc pewna ze nic w tej głowie nie mam i z wynikow wyszło ze nic mi nie jest i głowa przestała.....teraz znowu mnie boli i co znowu mam zrobic tomografie....czy to juz jest hipochondria....bo przyznam ze moja psychika i wmawianie sobie czegos jest bardzo łatwe
65 kasia 79.184.165.116
2011-09-30 11:10:17

bardzo fajny tekst duzo rzeczy sie dowiedzialam
64 joan 193.19.165.67
2011-09-26 19:03:52

Mój problem polega na tym, że... nie moge kupić spodni. Odkąd pojawiły sie na rynku spodnie made in china, każde które kupuję powodują ból glowy. Już nawet próbowałam kupować rozmiar większe, nie pomogło, ból sie pojawiał. Jest tak uporczywy jakby mi głowe miało za chwilę rozsadzić. Co powoduje ten ból? Materiał? Jakieś toksyny w tym materiale?
63 ela 178.215.194.127
2011-09-19 14:31:59

To może być ból ciśnieniowy, spowodowany zmianami ciścienia.
62 ela 46.113.158.149
2011-09-19 12:01:59

Kamila mozesz miec migrene, czesto bywa spowodowana wysilkiem tak jak u Ciebie w przypadku biegania. Wzrasta cisnienie krwi i dociera do mozgu. Zglos sie do neurologa, tabletki przeciwbolowe tylko beda Ci szkodzic na zoladek, musisz zaczac brac cos przeciwmigrenowego np, sumamigren. Do tego staraj sie ograniczac na razie aktywnosc fizyczna, zobaczysz co powie Ci lekarz. pozdrawiam i zycze Ci zdrowia
61 Kamila 81.166.166.18
2011-09-17 20:41:13

Witam .. by mogl ktos mi powiedziec co to moze byc jak jedna strona glowy boli strasznie i tabletki nie pomagaja? odczuwam straszny bol jak sie schyle albo biegne. ? :/
60 marek 193.239.126.103
2011-09-17 15:47:41

bol pourazowy moze trwac dlugo minimum3 miesiace
59 mazi0066 83.19.189.82
2011-09-16 10:06:56

Natychmiast do lekarza , to może być wszystko , od guza mózgu wylewu , równie dobrze może być to uraz od uderzenia.Nie ma co zwlekać z wizytą.
58 n 83.28.179.36
2011-09-15 09:59:16

Dokladnie to samo :( Dalam 3 zamiast 5 - swietny artykul. Polecalabym zmienic szate graficzna oceniania, bo kazdy bedzie sie mylil.
57 edyta 178.56.233.9
2011-09-14 21:12:40

witam. Mojego brata od dwóch tyg przez cały czas boli głowa, do tego pojawiają sie omdlenia, zawroty glowy i wymioty. wiecie czym to moze byc spowodowane??
56 Dominika 84.205.2.27
2011-09-10 05:31:27

Witam, czy ktoś może mi powiedzieć co mam robić? Mam ból głowy już dobrych parę miesięcy a nawet może i dłużej. Najpierw bolała mnie jedna strona głowy a teraz obie strony. Ból jest kłujący w części potylicy. Gdy zaczyna mnie boleć głowa nie mogę wytrzymać. Rwie mnie raz jedna raz druga strona. Najgorsze jest to,że gdy zaczyna mnie kłuć to mam problemy z widzeniem. Proszę o pomoc
55 moni 194.183.32.68
2011-09-07 19:58:06

co to moze byc?ze co wieczor boli mnie glowa/
54 dagmara 46.113.8.109
2011-09-07 11:13:05

mam ten sam problem od 6 mies boli mnie głowa jest to silny ból zaczyna sie rano od promieniowania w okolicy oczu pozniej rozpierajacy ból w okolicy czoła i trwa nawet do 2 dni jak nie połknę tabletki czy to migrena czy cos innego ?
53 kasia 92.251.238.78
2011-09-06 23:34:48

uderzylam sie mocno ok.tyg. temu w lewy bok glowy i od tego czasu tak mnie glowa strasznie boli, ze zyc mi sie nie chce. Ibuprom max nie pomaga, az mnie miesnie w calym ciele bola i spac nie moge. A pojde do lekarza, to mi powie, ze migrena. A ja migreny w zyciu nie mialam i NIGDY wczesniej mnie glowa nie bolala. Plakac mi sie chce. Kiedy to przejdzie???
52 olehandra 109.243.76.123
2011-08-30 11:44:23

Mdłości i bóle głowy pierwsza myśl to ciąża ale skoro to wykluczacie to stawiam też na migrenę. Ważne jest też ile te bóle trwają i jak często się powtarzają. Najlepiej jakby poszła do neurologa, zapisze jej Sumamigren czy inny lek na migrene. Wtedy bóle się unormują a przy regularnym stosowaniu mogą być nawet niezauważale.
51 bozena 90.204.168.246
2011-08-27 22:05:09

mysle ze corki bol glowy to migrena to co przesledzilam w tych opisach i porownalam bylyby te same obiawy tylko u corki jeszcze na jedno oko nachodzi jej mgla przez ktora nic nie widzi artykol ocenie na 4
50 Dawid 83.1.232.20
2011-08-26 22:35:50

Mam pytanko i napisze je w komentarzu. moja dziewczyna od tygodnia ma bole glowy i mdlosci zaczynajace sie z bolem glowy. ciaza to to nie jest bo bierze tabletki:P i chailbym sie dowiedziec co to za bole dokladnie
49 Robert 178.182.43.20
2011-08-21 07:12:50

Witaj Małgorzata, Współczuję Ci tym bardziej, że u mnie właśnie podobne objawy wystąpiły. Do którego lekarza najpierw powinienen się udać Twoim zdaniem? Jeśli możesz skontaktuj się ze mną proszę ... . Życzę zdrowia i dużo sił. Pozdrawiam Robert
48 aga 83.8.184.154
2011-08-06 22:25:50

Miałam w kwietniu straszny ból głowy,między kością czołową a kością ciemieniową z prawej strony głowy.W jednej chwili taki ból nie do wytrzymania jakby ktoś wiercił dziurę,po chwili w tym miejscu poczułam straszne pieczenie jakby coś pękło i rozlało mi się po głowie,prowadziłam wtedy auto musiałam zjechać na pobocze chwilę po tym zrobiło mi się słabo i gorąco zaczęłam żle widzieć ból stopniowo przechodził.U lekarza nie byłam ,bo jak przeszło to było lepiej aż znów to samo.Czy ktoś miał podobny przypadek takiego bólu.Z góry dziękuję za informację.
47 BEATA 91.94.81.140
2011-08-05 21:08:53

Witaj. Ja borykam się już 9 lat z bólem głowy i nadal nie wiem dlaczego tak bardzo mnie boli. Mój ból jest codziennie nie ma dnia żeby nie bolała chodziłam po wszystkich lekarzach mialam tomografię komputerową, rezonans magnetyczny, różne inne badania u specjalistów np okulista, neurolog,dentysta,psychiatra,ginekolog i innych nikt nie stwierdzil jednoznacznie od czego mam takie przewlekłe bóle. Nikomu tego nie zyczę mam teraz 34 lata a czuję się jak staruszka.Tez brałam te leki które TY Gosiu brałaś i wiele innych żaden nie pomógł mi nawet trochę w bólu wręcz przeciwnie mój żołądek przez te leki cierpi do dziś.trudno jest z tym żyć znajomi i rodzina radzili mi żebym postarala się z mężem o dzidziusia , jak rodziłam to też glowa bolala, synek ma teraz 6lat.
46 Kasia 178.182.85.247
2011-08-04 22:19:04

Witam. Przy depresji miałam ból z tyłu głowy, tez bóle napięciowe. Nic nie pomagało. W końcu jeden z lekarzy przepisałmi Myolastan. Jak rękę odjął. Pozdrawiam
45 MArzena 188.33.10.121
2011-08-04 09:34:46

Gosiu moje objawy były znacznie mniejsze ale równie uciążliwe. Głównie to mdłości, zawroty głowy, czasem dochodziło drżenie rąk i taka jakby zaćma na oczach, plamki a czasem rozmazywanie obrazu. No i uporczywy, pulsujący ból głowy. Najpierw byłam leczona okulistycznie co było błędem bo wzrok okazał się w normie i dopiero potem skierowana do neurologa, który stwierdził migrenę. Biorę teraz tabletki sumatryptan - Sumamigren. Staram się nie brać ich za często, tylko z momentach najsilniejszego bólu, żeby złagodzić atak. Może też powinnaś dostać jakieś leki na migrenę, a nie plejadę najrózniejszych które bralas do tej pory? U Ciebie problemem jest chyba brak dobrej dianozy, która powinna być podstawą.
44 gosia 77.223.218.138
2011-08-02 14:20:05

od roku praktycznie codziennie boli mnie z tyłu głowa, próbowałam już wszystkiego, doszło do tego że nie mogłam wstać z łóżka, miałam sztywny kark, mdliło mnie i ten okropny bół, leżałam w szpitalu tydzień miałam punkcje, rezonans, eeg, ekg, przeswietlenie szyi ktore wykazało ze mam zniesioną lordozę szyjną reszta badań w normie. brałam: mydocalm, dexak, divascan, diclak, migpriv, coffecorn zadne z tych leków mi nie pomogło. Farmaceuta polecił mi ziołowy lek Rhodiola ale ten tez mi nie pomaga a czuję się coraz gorzej. Diagnoza oczywiście bóle napięciowe i dalsze leczenie w PZP, nigdy nie bylam osobą stresującą się, nerwicy mogłam się nabawić przez to latanie od lekarza do lekarza. Pozostała mi wychodząca 8 i kręgosłup albo psychiatryk. Jeżeli ktoś miał podobne objawy to chętnie wymieniłabym się doświadzeniami. pozdrawiam
43 walercia 88.199.233.146
2011-07-23 23:07:36

trudno samej ocenic rodzaj bolu glowy , mam chyba bol glowy od kregoslupa wiem to po przeczytaniu powyzszego artykulu ,przydal sie bardzo potrzebne sa takie artykuly mnie bardzo pomogl rozpoznac rozne rodzaje bolu glowy ,wiadomo troche o co chodzi gdy boli
42 Adrian 195.211.10.133
2011-07-19 16:49:35

Bardzo ciekawy artykuł. Profesjonalnie napisany i szkoda że tak krótki.Chciałoby się więcej - potrafi zastąpić pierwszy kontakt z lekarzem internistą. Pomaga samemu zdiagnozować problem np u dziecka , kiedy zależy nam na czasie...
41 Edyta 83.5.246.249
2011-07-17 13:46:55

Może to cukrzyca??
40 wanda
2011-07-06 13:59:35

od dłoższego już czasu boli mnie głowa ,przewarznie tylna jej część i kark,mam zapalenie mięśni plecowych po prawej stronie pod łopadką,,a, też problem ,choć nie wielki z kręgosłupem .w tej chwili jestem na zwolnieniu lekarskim i chodzę na masaż 2 razy w tygodniu,ani lekarz ani masażystka nie jest w stanie powiedzić mi jak długo będzie trwać moja rechabilitajia
39 Joanna
2011-06-20 13:03:34

u mnie natomiast ból głowy występuje przy... skakaniu. Jeśli biegam i głowę mam na mniej więcej takim samym poziomie jest ok, natomiast jeśli muszę przez coś przeskoczyć, podłoże jest nierówne głowa zaczyna pękać. Już nie wspomnę o skakance, którą niedawno zakupiłam. Nadmienię, że nie miewam żadnych problemów zdrowotnych, może za wyjątkiem występującej czasami anemii.
38 Joanna
2011-06-20 11:02:50

u mnie natomiast ból głowy występuje przy... skakaniu. Jeśli biegam i głowę mam na mniej więcej takim samym poziomie jest ok, natomiast jeśli muszę przez coś przeskoczyć, podłoże jest nierówne głowa zaczyna pękać. Już nie wspomnę o skakance, którą niedawno zakupiłam. Nadmienię, że nie miewam żadnych problemów zdrowotnych, może za wyjątkiem występującej czasami anemii.
37 roberto
2011-06-12 03:53:06

nie chlej tyle to wszytkie dolegliwosci odejda jak reka odjal
36 monika
2011-06-07 12:12:39

witam od 3 miesiecy mam bole i zawroty głowy czesto mnie poty oblewaja mam drżenie w dogach często ciągnie mnie na wymioty , przed oczami mam czarne kropki i mgła mi zachodzi na oczy .czy ma ktos podobny problem bo ja juz nie moge sobie z tym poradzic..lekarze rodzinni mnie odsyłaja do laryngologa ale wszystko jest ok
35 magda
2011-05-29 08:25:44

tez mam takie bole
34 paulina
2011-05-17 22:44:49

a mnie boli z tylu po lewej stronie to tak jak by ktos mi noz wbil po kilka razy nie trwaja dlugo ale za to daja sie odczuc
33 natalia
2011-05-06 19:44:39

mnie boli głowa mam taki tępy ból z tyłu głowy po prawej stronie gdzies od tyg.bliscy mi mówią ze to reumatyzm mam cisnienie w normie
32 natalia
2011-04-19 14:17:50

Przydatny artykuł ale prawda jest z taka,że z silnymi bólami zawsze trzeba się zgłosić do neurologa, żeby postawił diagnozę i rozpoczął leczenie.
31 Martin
2011-04-14 19:54:41

Ja jak na razie swój problem zażegnałem. Kilka lat temu chorowałem na ciągłe boleści głowy. Właściwie to kładłem się z bólem i wstawałem z bólem. Trwało to na przestrzeni kilku lat. Sam atak trwał kilka miesięcy bez przerwy. Było mnóstwo badań wkońcu wyszło na prześwietleniu kręgosłupa mały defekt w górnym odcinku. Lekarz przepisał mi Memotropil. Od tamtej pory problem nie istnieje na dzień dzisiejszy. Chciałem się podzielić z wami moimi doświadczeniami gdyż wiem jak ciężko funkcjonuje się na co dzień z tymi dolegliwościami. A nie ukrywam ze nie raz byłem już zrezygnowany, ale miałem przed sobą całe życie gdyż na tamten czas miałem 25 lat. Od trzech lat przyjmuję w/w lek i czuje się super. Życzę powodzenia i przede wszystkim wytrwałości bo to jest najważniejsze . W razie pytań służę pomocą...
30 aga
2011-04-11 23:58:12

super na 5
29 adam
2011-03-30 16:59:58

boli mnie głowa do 5 tygodni w okolicy skroni po lewej stronie
28 Paweł
2011-03-14 19:11:28

Nie patrzcie na ocenę, ponieważ większość myślała, że to kolejna podstrona, ja też należę do tych osób :)
27 atwardnienie rozsiane
2011-03-12 17:24:09

Niechcący kliknełam na 2 jak i poprzednicy. Ocienić artykułu nie umiem gdyż nie znam się na tym i nie wiem co pominięto czego nie. Jednak nie rozumiem czemu nie ma nic o stwardnieniu rozsianym? Jeśli nie ma nic o tym w artykule to człowiek nie wezmie tego pod uwage mając bóle głowy i szukając przyczyn. Takie miejsca powinny mówić o wszystkich możliwościach i o ile jestem w stanie zrozumieć pominięcie choroby mało znanej, o której się niewiele wie- to doprawdy nie rozumiem pominięcia choroby częstej i znanej.
26 justzna
2011-02-23 13:01:48

cyesto boli mnie glowa,od pewnego cyesu boli mnie w okolicy czola nad okiem,syz to moye byc cos powarynego
25 Lusia
2011-02-21 20:14:16

ale opis mojego bólu pasuje do bólów napięciowych. ale czym one mogą skutkować? albo skąd one się biorą?
24 Lola
2011-02-21 20:02:31

od około roku boli mnie głowa, mam stan podgorączkowy 37, czasami zakręci się w głowie, chce mi się czasem wymiotować; byłam w szpitalu miałam robioną tomografie, byłam u laryngologa, okulisty, endokrynologa i nic... nie wiedzą co mi jest;(
23 bubu
2011-02-19 13:59:38

nie można tego bagatelizować,należy udać sie do lekarza rodzinnego po skierowanie na tomografie komputerową głowy lub prywatnie za opłatą ale szybciej pójść na to badanie.
22 Lusia
2011-02-18 23:07:42

Czy te bóle są groźne? mam 23 lata i często boli mnie głowa :( jest tak że boli co drugi- trzeci dzień a jest tak że przez 2 tyg nie boli.
21 agata
2011-02-18 13:49:27

mam 17 lat od 3 dni w okolicach godziny 14 mam silny bol glowy nad lewym okiem tabletki przeciwbolowe pomagaja aja gdy wezme 3 i to po dlugim czasie co mam zrobic
20 ela
2011-02-18 09:03:23

mam juz 6 lat bole glowy , co robic?
19 julie
2011-02-15 12:28:13

Artykuł zwięzły i sugerujący przyczynę,reszta należy do nas i lekarza.Daję 5
18 Joanna
2011-02-14 13:42:29

Byłam leczona z powodu "migreny". Koleżanka mnie wyśmiała i powiedziała, ze pewnie za mało piję płynów i nadmiar kwasu solnego w żołądku, zakwasza mi cały organizm, lub też zjadłam coś ciężko strawnego. Poradziła mi "płukanie" żołądka. Wypić trzy szklanki letniej, przegotowanej wody, beknąć, żeby się wszystko w żołądku wzburzyło i zmusić się do wydalenia z siebie. Tak też uczyniłam. Ból minął jak ręką odjął. Wydaliłam z siebie okropny kwas. Robię tak zawsze, kiedy zaczyna mnie mocno boleć głowa. czasami nie wystarcza trzy szklanki - piję wtedy więcej i powtarzam zabieg. Już "migreny" nie mam.
17 ~~
2011-01-28 16:17:18

"nie rozpoznane" i " nie leczonej" piszemy nierozpoznane i nieleczonej
16 beti
2011-01-19 14:03:23

dobry artykuł trochę mi dał do myślenia
15 kama
2011-01-17 13:51:35

daje cztery bo nie do konca temat wyczerpany
14 andrzej
2011-01-03 09:14:43

super stronka bardzo dobre opisy objawów
13 Marzena Krawczyk
2010-12-17 23:27:14

wszystko co chciałam wiedzieć to jest po prostu super .
12 anonim
2010-11-22 12:23:16

Niefortunny układ oceny strony. Moze lepiej w pionie. Dałem 2 ponieważ myślałem że to przejście na kolejną stroną.
11 Kasia
2010-11-18 08:40:28

....myslalam ze to kolejna strona :/
10 opinia
2010-11-17 19:20:35

też dałam 2 bo myślałam,że to dalsza strona
9 Mia
2010-11-02 21:10:41

Ja tez dalam ocene 2;( myslalam, ze to kolejna strona.
8 ela
2010-10-28 23:20:50

informacje wystarczająco informujące moja niska nota wynikła z pomyłki myślałam ,że to następna strona {5} to moja ocena tych artykułów
7 Kamal
2010-10-27 21:31:59

A ja od razu dalem 5. Szkoda, ze nie ma 6. Gratuluje autorom.
6 aljna
2010-10-03 10:22:52

bardzo dobry artykuł
5 lil
2010-09-17 01:21:25

niestety to samo, myslalam, ze to strony i dalam na dwa ;)
4 kaska
2010-09-06 18:18:07

j.w. :(
3 Angela
2010-08-30 21:14:59

Dobry artykuł, napisany zwiezle i krotko.Zawirea najwazniejsze informacje.
2 pati
2010-08-26 17:52:55

a ja dalam jeden :( bo myslalam ze to sa stronki dopiero po chwili zobaczylam ze to ocena :(
1 an
2010-08-15 13:02:34

ocena przypadkowa. dałam 2 chcąc przejść stronę dalej.Nie wiem czy ktoś jeszcze się tak samo pomylił, ale może to jest powód tak niskiej oceny artykułu. Niestety czasami boląca głowa zawodzi..;]


Na Forum
Cześć wszystkim. Mam dość ciekawe doświadczenie. Otóż pracuję przy komputerze ok. 10 godzin dziennie + nie by& ...KILONK23     261

Mój szwagier cierpi na bóle głowy od 30 lat prawie. I co ciekawe, niekoniecznie są to bóle migrenowe, ponieważ zmienia s ...cyccobaphe41     122138

Nie wolno pic wody utlenionej. Poczytaj troche albo zapytaj specjalisty ...marysia123     25766

Na grype nie ma magicznych syropkow ani lekow. Jedyne co zostaje to kocyk , łozko i leki na gorączke. Grype trzeba wylezeć bo nie dolec ...marysia123     218738

Witam, Jestem osobą aktywną fizycznie, jednak ostatnio po zakończeniu biegu pojawił się u mnie ostry ból całej k ...carrglen     679

Pytanie do lekarza !!!
Cukrzyca ciężarnych
Zobacz odpowiedź lekarza Diabetologa
Najczęściej zadawane pytania Zadaj pytanie
Spis treści
-Dlaczego chorujemy?
-Leczenie interferonem
-Obecne standardy leczenia SM w Polsce
-Odkrycie przywraca wzrok
-Postać móżdżkowa SM
-Przyczyny stwardnienia rozsianego
-SM - nie tylko geny ale i pogoda
-Stwardnienie Rozsiane i interferony
-Ważne akty prawne
-Winne są wirusy?
linki sponsorowane, reklamyDesign by Media Park Sp. z o.o. ® © 1999 & 2018
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.