Przychodnia.pl
Niedziela 18. Lutego 2018r
Bernardety, Konstancji
linki sponsorowane, reklamy

Leczą nadciśnienie - ochraniają tętnice
W leczeniu nadciśnienia tętniczego dąży się obecnie do normalizacji ciśnienia krwi, jak również do zahamowanie miażdżycy oraz do przywrócenia prawidłowej budowy i czynności naczyń krwionośnych. Pomocnych w tym trudnym zadaniu leczniczym jest wiele leków, nazwanych lekami hipotensyjnymi, w tym leki z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACE): kaptopril, enalapril, perindopril czy ramipril.
Wśród wielu różnych przyczyn nadciśnienia jest miażdżyca.
Miażdżyca to zwyrodnieniowe zmiany ścian tętnic, wynikające z penetracji lipoprotein i cholesterolu do ścian naczyń, w następstwie czego powstają tzw. ogniska ateromatyczne.
W powstawaniu miażdżycy odgrywa rolę wiele czynników. Do najważniejszych z nich należą hiperlipidemia (tj. nadmiar lipidów we krwi), zbyt mała aktywność fizyczna, palenie papierosów i nadciśnienie. Od niedawna podejrzewa się rolę przewlekłego zakażenia chlamydiami, konkretnie gatunkiem C. pneumoniae. Najbardziej istotnym czynnikiem jest hiperlipidemia.
W naczyniach krwionośnych pod wpływem nadciśnienia rozrasta się mięśniówka naczyń, zapewniając tym niezbędną wytrzymałość mechaniczną na zwiększony napór krwi.
Rozrost mięśniówki zmniejsza jednak światło przewodów krwionośnych i utrudnia przepływ krwi. Gładka wyściółka staje się wskutek przebudowy ścianek wewnętrznych szorstka.
W zwężonych naczyniach krew staje się lepka i ma tendencję do krzepnięcia.
Sprzyja to przyleganiu do nierównych, pofałdowanych powierzchni płytek krwi i lipoprotein o niskiej gęstości, w tym cholesterolu LDL. Inhibitory konwertazy angiotensyny są grupą leków bardzo skutecznych w leczeniu nadciśnienia, gdyż dzięki ich działaniu następuje rozszerzenie naczyń i spadek nadciśnienia do bezpiecznego poziomu u ponad 86% chorych (1).
Szczególną rolę w inicjacji nadciśnienia samoistnego ma układ trzech substancji regulacyjnych znajdujących się w naszym organizmie - renina -angiotensyna - aldosteron (w skrócie - RAA).
Angiotensyna w tym układzie regulacyjnym podwyższa ciśnienie krwi. Działanie przeciwne - naczynio-rozszerzające wywiera inna substancja - bradykinina. Kiedy pod wpływem tzw. enzymu konwertującego angiotensyna I przekształci się w angiotensynę II, spowoduje tym skurcz mięśniówki naczyń krwionośnych i wzrost ciśnienia krwi, wraz z wymienionymi wyżej negatywnymi skutkami dla naczyń krwionośnych.
Powyższa transformacja angiotensyny wyzwala wiele dodatkowych mechanizmów fizjologicznych, których skutkiem może być m.in. miażdżyca.
Miażdżyca jest bowiem chorobą złożoną, posiadającą wiele aspektów. Bodaj najważniejszym jest utrata własności hydraulicznych przez naczynia krwionośne wskutek wytwarzania się płytki miażdżycowej.
Nie mniej ważna z tego punktu widzenia jest też utrata fizjologicznej zdolności do skurczu i rozkurczu,
gdyż np.rozkurcz niezbędny jest podczas wysiłku fizycznego, kiedy sercu i mięśniom potrzebna jest zwiększona dostawa krwi.
Najbardziej niebezpieczną dla zdrowia naczyń jest ich postać zapalno-proliferacyjna, tj. stan zapalny wywołany gromadzeniem się lipidów w przestrzeni podśródbłonkowej.
Ten stan wywołuje niekorzystną przebudowę mięśniówki naczyń zawężając i deformując ich światło i intensyfikując miażdżycę.
Lekami, które zapobiegają miażdżycy w jej wszystkich postaciach, są wspomniane na wstępie inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE).
Przyjrzyjmy się udokumentowanym medycznie szczegółowym efektom zastosowania tych leków, których łacińska nazwa inhibitor wskazuje na zdolność - hamowania czegoś - tutaj wytwarzania angiotensyny II przez organizm i negatywnym tego skutkom dla naczyń i układu krążenia.
Po pierwsze, leki te spowalniają wzrost i migrację, tj. przemieszczanie się komórek mięśni gładkich naczyń pobudzanych przez angiotensynę II.
Hamuje to niekorzystną przebudowę naczyń, zwłaszcza zawężanie światła. Po drugie, blokują wytwarzanie toksycznych nadtlenków, tzw. wolnych rodników, co hamuje aktywność makrofagów inicjujących miażdżycę oraz wytwarzanie tzw.białek adhezyjnych ułatwiających przyleganie płytek krwi, cholesterolu i lipidów do ścian naczyń (3). Po trzecie, blokując działanie enzymu konwertującego leki te umożliwiają wytwarzanie ważnej dla zdrowia naczyń krwionośnych substancji, jaką jest bradykinina (konwertaza rozkłada bradykininę do nieaktywnych metabolitów).
Inhibitory ACE nie tylko umożliwiają wzrost stężenia bradykininy we krwi, lecz potęgują jej działanie.
Bradykinina to szczególny związek, który poprzez pobudzanie śródbłonkowych receptorów ma zdolność uwalniania do światła naczyń substancji silnie rozkurczających, co obniża nadmierne ciśnienie krwi. Bradykinina uwalnia też inne ważne dla naczyń substancje ochraniające, np. prostanoidy i tlenek azotu.
Szczególne znaczenie dla ochrony naczyń przed miażdżycą ma tlenek azotu.
Posiada np. zdolność „zwiotczenia” mięśni obkurczających tętnice, co rozszerza ich światło i obniża zbyt wysokie ciśnienie krwi. Chroni naczynia przed toksycznymi „utleniaczami”, jakimi są wolne rodniki, zapobiegając dzięki temu utlenianiu się cholesterolu, LDL, lipidów i tym samym powstawaniu warunków sprzyjających miażdżycy.
W sumie, tlenek azotu przeciwdziała fizjologicznej aktywności angiotensyny II
jest jej antagonistą - toteż od dynamicznej równowagi pomiędzy tymi związkami zależy w dużym stopniu utrzymanie ciśnienia krwi na optymalnym poziomie dla organizmu.
Wreszcie długotrwałe stosowanie inhibitorów ACE obniża i normalizuje krzepliwość krwi, co ma szczególne znaczenie w hamowaniu rozwoju miażdżycy.
W badaniach pacjentów z nadciśnieniem tętniczym stosującym inhibitory ACE wykazano zmniejszenie się tendencji do agregacji płytek krwi, co - jak wiadomo - zapobiega powstawianiu pierwotnych ognisk miażdżycowych, a w chorobie wieńcowej zawałowi i udarowi mózgu.
W badaniach medycznych wykazano również wyraźną poprawę czynności naczyń krwionośnych pod wpływem inhibitorów ACE.
Odkryto tego typu efekt leczniczy po raz pierwszy u zwierząt laboratoryjnych (królików) karmionych dietą stymulującą rozwój miażdżycy. Już miesięczną kuracja ramiprilem (jeden z ACE-inhibitorów) w znaczący sposób przywróciła upośledzoną uprzednio tzw. wazorelaksacyjną odpowiedź śródbłonka na acetylocholinę (tj. zdolność naczyń do rozszerzania się pod wpływem leku.).
Ostatnio korzystny efekt leczniczy w leczeniu miażdżycy uzyskano również u pacjentów objętych dużym programem badawczym SECURE.
W badaniu tym udokumentowano, że 5-letnia kuracja ramiprilem wyraźnie zmniejszyła progresję zmian miażdżycowych.
Z udokumentowanych faktów naukowych wynika, że inhibitory konwertazy angiotensyny są długoterminową inwestycją przedłużającą życie.
Leki te posiadają bowiem unikalną własność przerywania całego ciągu patofizjologicznych zdarzeń zwanych łańcuchem śmierci - zaczynającego się miażdżycą, a w końcowych sekwencjach grożącego osobom chorym zawałem lub udarem mózgu.
Zapobiegając miażdżycy i hamując degradację naczyń krwionośnych, poprawiają zaopatrzenie serca w tlen.
Wywołują dzięki temu cofanie się niekorzystnej przebudowy lewej komory serca (tj. jej przerostu); zmniejszają zaburzenia rozkurczu komór, poprawiają ukrwienie ważnych narządów ciała. Stosowane w monoterapii lub z diuretykami i digoksyną zapobiegają dzięki swym własnościom zastoinowej niewydolności serca i mogą być zalecane jako leki pierwszego rzutu.
Przewagą nowoczesnych leków omawianej grupy nad innymi jest długi okres półtrwania - hamują aktywność konwertazy angiotensyny zwykle ponad 24 godziny.
Dzięki temu utrzymana jest wysoka stabilność dobowego profilu ciśnienia i jego wysokie podobieństwo do naturalnej krzywej fizjologicznej. Stosunkowo rzadko występują objawy niepożądane.
Szczególnie ważnym dla zdrowia jest brak niebezpiecznej dla życia tzw. odruchowej tachykardii
niebezpiecznych dla życia rytmów nadkomorowych węzła zatokowo-komorowego - pomimo gwałtownego rozszerzenia naczyń i znaczącego obniżenia ciśnienia.
koniec
oprac. mgr Edward Ozga Michalski
konsultacja prof. dr hab. med. Andrzej Danysz
linki sponsorowane, reklamy

16817
Twój komentarz
Dodaj nowy komentarz

3 Jurek
2011-01-01 14:04:52

Dobrze,zrozumiale napisane .Sam sobie dobrałem lek z grupy antagonisci wapnia np.nitrendypina,zależy mi na rozkurczu naczyn gdyż jestem nadpobudliwy iłatwo skacze mi cisnienie.Staram się stosowac małe dawki np. 0.25 tabletki.
2 Stanisław
2002-10-22 12:41:45

Bardzo dobrze opisana choroba, ,jej przebieg i sposoby leczenia.
1 Stanisław
2002-10-22 12:41:45

Bardzo dobrze opisana choroba, ,jej przebieg i sposoby leczenia.


Na Forum
Moje córki na szczęscię żadko miewają bóle głowy, jeśli już to podczas choroby. Wtedy sprawdza się I ...pacjent     69749

Nie doleczona grypa może mieć poważne powikłania. Na grypę najlepsza jest Polopiryna, herbatka z lipy z miodem i cytryną ...pacjent     186603

Ja od dziecka jestem uczulona na kurz ...po generalnych porządkach czy sprzątaniu katar sienny to u mnie norma :P ...pacjent     17767

Kofeina w dużych dawkach może doprowadzić do zawału! Podnosi ciśnienie, zakwasza organizm i wypłukuje go z minerał& ...pacjent     27970

Migrena nic przyjemnego :s kiedyś miewałam takie napady migreny w nocy , że kręciło mi się w głowie i wymiotowa ...pacjent     107521

Pytanie do lekarza !!!
Cukrzyca ciężarnych
Zobacz odpowiedź lekarza Diabetologa
Najczęściej zadawane pytania Zadaj pytanie
Spis treści
-„Ciśnienie tętna”
-Alkohol i nadciśnienie
-Chrapiącym grozi nadciśnienie?
-Guz chromochłonny - przyczyna nadciśnienia?
-Jak mierzyć ciśnienie?
-Leczą nadciśnienie - ochraniają tętnice
-Miażdżyca i nadciśnienie
-Nadciśnienie i przerost serca
-Nadciśnienie naczyniowo-nerkowe
-Nadciśnienie oporne na leczenie
-Nadciśnienie tętnicze
-Nadciśnienie tętnicze - pytania do lekarza
-Nadciśnienie tętnicze i sól
-Nadciśnienie w wieku podeszłym
-Nadciśnienie, styl życia i ryzyko zawału
-Nikotyna i nadciśnienie
-Nowoczesna diagnostyka nadciśnienia tętniczego
-Nowoczesne leki na nadciśnienie
-Ochrona tętnic przed miażdżycą – głóg i magnez
-Odchudzanie pomaga w leczeniu nadciśnienia
-Podejrzenie choroby wieńcowej
-Potas leczy nadciśnienie?
-Ryzyko nadciśnienia i nadwaga
-Sport a nadciśnienie
-Zakrzepica i zawał
linki sponsorowane, reklamyDesign by Media Park Sp. z o.o. ® © 1999 & 2018
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.