Przychodnia.pl
Piątek 20. Kwietnia 2018r
Czesława, Agnieszki
0
linki sponsorowane, reklamy

Encyklopedia Leków
opis interesującego Cię leku

Spis alfabetyczny
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Proszę wpisać w specjalnie przeznaczonym do tego okienku nazwę leku lub jego fragment (dowolna kombinacja liter występująca w nazwie), a następnie kursorem wydać rozkaz szukaj.
ESTAZOLAM
Na receptę / Bez recepty
Forma leku:tabletki 2 mg.
Zawartośćsubstancja czynna - estazolam. Tabletka zawiera substancję czynną: estazolam 2 mg. Substancje pomocnicze: laktoza 200 mesh, skrobia kukurydziana, poliwidon K-25, stearynian magnezu, sól sodowa glikolanu skrobi.
Zamienniki LekuEstazolam

Sposób działaniaEstazolam działa nasennie, zmniejsza pobudliwość emocjonalną, działa uspokajająco i przeciwlękowo. Preparat działa rozkurczowo na mięśnie i wykazuje działanie przeciwdrgawkowe. Nasenne działanie leku następuje po pół godziny od momentu jego zażycia. Pochodna benzodiazepiny. Wykazuje głównie działanie nasenne, także uspokajające i przeciwlękowe. W niewielkim stopniu zmniejsza napięcie mięśni i posiada niewielkie właściwości przeciwdrgawkowe. Działa na struktury o.u.n., w szczególności na układ limbiczny i podwzgórze. Nasila hamujące działanie neuronów GABA-ergicznych. Szybko wchłania się z przewodu pokarmowego. Max. stężenie w surowicy osiąga po około 2 h. Wiąże się z białkami osocza w 93%, ulega biotransformacji w wątrobie, a metabolity wydalane są głównie przez nerki. T0,5 wynosi od 10 do 24 h. Przenika przez łożysko i do mleka matki.
ZastosowanieZaburzenia snu na tle nerwicowym, w nadmiernej pobudliwości emocjonalnej oraz w zaburzeniach psychicznych, w zespołach depresyjno-lękowych, w napadach paniki. Wspomagająco w leczeniu epilepsji. Lek na ogół nie powoduje uczucia porannego zmęczenia. Estazolam należy do grupy benzodiazepin; działa nasennie, ułatwia zasypianie, w niewielkim stopniu zmniejsza napięcie mięśni szkieletowych, działa słabo przeciwdrgawkowo. Estazolam wpływa głównie na skrócenie okresu zasypiania, słabiej na wydłużenie snu. Po podaniu doustnym szybko wchłania się z przewodu pokarmowego. Estazolam jest metabolizowany w wątrobie i wydalany z moczem.
Inne leki związane ze schorzeniamiDepresja

OstrzeżenieLek może wywołać uzależnienie. Estazolamu nie wolno podawać w uczuleniu na lek, u pacjentów cierpiących na miastenię gravis (chorobliwe zwiotczenie mięśni). Czas stosowania leku nie powinien przekraczać 60 dni. Leczenia nie należy nagle przerywać, gdyż grozi to wystąpieniem objawów abstynencji, jak niepokój, zaburzenia snu, drgawki. Lek należy wycofywać stopniowo zmniejszając dawkę. Estazolam może upośledzać sprawność psychofizyczną, dlatego też nie wolno prowadzić pojazdów mechanicznych ani wykonywać czynności precyzyjnych w trakcie jego stosowania. Oczekiwany skutek leczenia może ulec zmianie, jeśli Estazolam stosuje się jednocześnie z innymi lekami. Preparat wzmaga działanie narkotycznych środków przeciwbólowych, leków przeciwpadaczkowych i nasennych. Zamiar stosowania innych leków jednocześnie z preparatem należy przedyskutować z lekarzem. Nie należy spożywać alkoholu w trakcie leczenia, ponieważ alkohol wzmaga działanie preparatu. Nie należy stosować leku ESTAZOLAM: * jeśli występuje nadwrażliwość na estazolam, inne benzodiazepiny i (lub) substancje pomocnicze leku; * u pacjentów z miastenią, * u pacjentów z ciężką niewydolnością oddechową, * u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby, * u pacjentów z zespołem bezdechu sennego, * u pacjentów z jaskrą z zamkniętym kątem przesączania, * w okresie ciąży i karmienia piersią. Zachować szczególną ostrożność stosując lek ESTAZOLAM: Stany napięcia i niepokoju, związane z problemami dnia codziennego, nie są wskazaniem do stosowania estazolamu. Pacjenci stosujący lek długotrwale lub stosujący duże dawki leku powinni pozostawać pod stałą kontrolą lekarską. Długotrwałe stosowanie leku prowadzi do stopniowego osłabienia jego działania, w wyniku rozwoju zjawiska tolerancji. Utrzymywanie lub nasilenie się bezsenności po 7-10-dniowym okresie stosowania leku może wskazywać na inne podłoże zaburzeń i stanowić wskazanie do weryfikacji diagnozy. Długotrwałe stosowanie estazolamu może prowadzić do uzależnienia fizycznego i psychicznego. Ryzyko uzależnienia zwiększa się wraz ze zwiększeniem dawki i okresem przyjmowania leku oraz u pacjentów nadużywających alkoholu i narkotyków. Nagłe odstawienie leku, po długim okresie stosowania dużych dawek, może powodować wystąpienie objawów zespołu odstawiennego, którego objawami są bezsenność, bóle głowy, bóle mięśniowe, wzmożony lęk i napięcie, pobudzenie psychoruchowe, stany splątania i drażliwości. W ciężkich przypadkach mogą wystąpić: depersonalizacja (poczucie zmiany osobowości), derealizacja (zmiana odbioru rzeczywistości), przeczulica słuchowa, drętwienie i mrowienie kończyn, nadwrażliwość na światło, hałas i dotyk, omamy lub napady padaczkowe. Nasilenie objawów zespołu odstawiennego zależy od czasu stosowania i dawki leku. U pacjentów stosujących duże dawki leku lub stosujących lek dłużej niż 4 tygodnie, lek należy odstawiać pod kontrolą lekarza, stopniowo zmniejszając dawki. Estazolam należy stosować ze szczególną ostrożnością u pacjentów w przebiegu chorób psychicznych oraz u pacjentów po kuracjach odtruwających po przedawkowaniu, np. narkotyków. Należy zachować ostrożność u pacjentów z niewydolnością wątroby, z niewydolnością nerek oraz u pacjentów powyżej 65 lat. U tych pacjentów zalecane jest zmniejszenie dawki początkowej i indywidualne ustalenie dawki w zależności od stanu pacjenta. U pacjentów w podeszłym wieku nasila się ryzyko działań niepożądanych, zwłaszcza zaburzeń orientacji i koordynacji ruchowej. Estazolam może nasilać niewydolność oddechową; należy zachować ostrożność u osób z zaburzeniami oddychania i stosować najmniejsze zalecane dawki. Lek należy odstawić w przypadku wystąpienia reakcji paradoksalnych (stany pobudzenia psychoruchowego, bezsenność, drażliwość, urojenia, koszmary nocne, omamy, psychozy, zmiana zachowania). Lek może powodować niepamięć następczą, zwłaszcza w przypadku braku 7-8 godzin snu po przyjęciu preparatu. Brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności leku u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat. W czasie długotrwałego stosowania estazolamu wskazane jest okresowe badanie krwi (morfologia z rozmazem) i analiza moczu. W trakcie leczenia estazolamem i do 3 dni po jego zakończeniu nie należy spożywać żadnych napojów alkoholowych. Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.
Działania niepożądaneLek jest na ogół dobrze tolerowany. Większe dawki Estazolamu mogą spowodować uczucie senności i zmęczenia. U osób starszych może wystąpić niepokój, splątanie umysłowe i niezborność ruchów, a także stany podniecenia. Wymienione objawy sygnalizują, że dawka leku jest zbyt duża. W razie wystąpienia tych symptomów należy skontaktować się z lekarzem. * Senność, * czasem reakcje paradoksalne (stany pobudzenia, agresywność - częściej u osób w wieku podeszłym), * ataksja, * zawroty głowy, * obniżenie napięcia mięśni, * alergiczne odczyny skórne, * objawy abstynencyjne (po nagłym odstawieniu leku; niepokój, drżenia, nudności, wymioty, rzadko drgawki miokloniczne). Jak każdy lek, ESTAZOLAM może powodować działania niepożądane. Senność w czasie dnia, bóle głowy, ospałość, zawroty głowy, astenia (zmniejszona wydolność czynnościowa organizmu), zaparcia, suchość błony śluzowej jamy ustnej, lęk, zaburzenia koordynacji, nudności, znużenie, złe samopoczucie, ogólne osłabienie, nerwowość, zaburzenia myślenia, dezorientacja, wydłużenie czasu reakcji. Inne, rzadko występujące działania niepożądane obserwowane w czasie stosowania leku: kołatanie serca, zmiana apetytu, wymioty, wzdęcia, zwiększone pragnienie, skurcze mięśni, bóle stawów i mięśni, niepamięć następcza, apatia, labilność emocjonalna, zaburzenia snu, kaszel, astma, wysypka, pokrzywka, zaburzenia widzenia, zmiana smaku, zaburzenia miesiączkowania, sporadycznie arytmia serca, omdlenie, zmiany obrazu krwi (leukopenia, agranulocytoza), zmiana masy ciała, ataksja, zmniejszenie libido (zmniejszenie popędu płciowego), reakcje paradoksalne. Długotrwałe stosowanie leku może spowodować fizyczne i psychiczne uzależnienie. Nagłe odstawienie leku po długotrwałym stosowaniu może powodować wystąpienie objawów zespołu odstawiennego. U osób w podeszłym wieku mogą wystąpić objawy neurologiczne (uczucie znużenia, zaburzenia koordynacji ruchów, zaburzenia napięcia mięśni szkieletowych). Objawy te mogą być przyczyną upadku chorych i niebezpiecznych złamań kości. U niektórych osób w czasie stosowania leku ESTAZOLAM mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, nie wymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.
DawkowanieDawkę ustala lekarz. Zazwyczaj dawka nasenna dla pacjenta dorosłego wynosi 1 tabletka na pół godziny przed snem. Pacjentom w podeszłym wieku stosuje się połowę dawki, tj. pół tabletki. Doustnie. W leczeniu zaburzeń snu, zwykle 2 mg przed snem; u osób w podeszłym wieku 1 mg. W leczeniu zaburzeń nerwicowych 4-6 mg dziennie. Po długim zażywaniu leku - odstawiać powoli. Dawkę leku lekarz dobiera indywidualnie, w zależności od wieku i reakcji pacjenta na lek. W leczeniu zaburzeń snu: zalecana dawka początkowa 1 do 2 mg (1/2 - 1 tabletka) 30 minut przed snem. Pacjenci w podeszłym wieku (powyżej 65 lat): dawkę leku należy zmniejszyć o połowę. Pacjenci z niewydolnością wątroby i (lub) nerek: zalecane jest zmniejszenie dawki leku. Leczenie należy rozpoczynać od najmniejszej zalecanej dawki. Nie należy przekraczać zalecanej dawki leku. Dzieci: Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania estazolamu u pacjentów w wieku poniżej 18 lat nie zostały ustalone. Preparatu nie należy odstawiać nagle, konieczna jest zawsze stopniowa redukcja dawki. W przypadku wrażenia że działanie leku ESTAZOLAM jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza. W przypadku pominięcia dawki leku ESTAZOLAM: W przypadku pominięcia dawki leku nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
Ciąża i karmienieIstnieje prawdopodobieństwo, że preparat oddziałuje na płód. Nie należy zażywać leku w okresie ciąży. Preparat przenika do mleka matki, lecz jego oddziaływanie na karmione dziecko jest mało prawdopodobne. Zamiar stosowania leku podczas karmienia piersią należy jednak omówić z lekarzem. Stosowanie w okresie ciąży i karmienia piersią jest przeciwwskazane.
PrzechowywaniePreparat należy przechowywać w suchym miejscu w temperaturze pokojowej tj. od 15° C do 25° C. Chronić od światła. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.
linki sponsorowane, reklamy
Zadaj pytanie do
lekarza Farmakologa
.
rejestr leków zawierających interesująca substancje czynną
 
wykaz leków odpowiednich w leczeniu poszczególnych schorzeńNOWE LEKI - sprawdż

wylij zadanielinki sponsorowane, reklamyNa Forum
Cześć wszystkim. Mam dość ciekawe doświadczenie. Otóż pracuję przy komputerze ok. 10 godzin dziennie + nie by& ...KILONK23     177

Mój szwagier cierpi na bóle głowy od 30 lat prawie. I co ciekawe, niekoniecznie są to bóle migrenowe, ponieważ zmienia s ...cyccobaphe41     121888

Nie wolno pic wody utlenionej. Poczytaj troche albo zapytaj specjalisty ...marysia123     25636

Na grype nie ma magicznych syropkow ani lekow. Jedyne co zostaje to kocyk , łozko i leki na gorączke. Grype trzeba wylezeć bo nie dolec ...marysia123     218194

Witam, Jestem osobą aktywną fizycznie, jednak ostatnio po zakończeniu biegu pojawił się u mnie ostry ból całej k ...carrglen     602

Pytanie do lekarza !!!
Cukrzyca ciężarnych
Zobacz odpowiedź lekarza Diabetologa
Najczęściej zadawane pytania Zadaj pytanie
Design by Media Park Sp. z o.o. ® © 1999 & 2018
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.