Przychodnia.pl
Środa 23. Maja 2018r
Iwony, Dezyderiusza
0
Encyklopedia Leków
opis interesującego Cię leku

Spis alfabetyczny
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Proszę wpisać w specjalnie przeznaczonym do tego okienku nazwę leku lub jego fragment (dowolna kombinacja liter występująca w nazwie), a następnie kursorem wydać rozkaz szukaj.
linki sponsorowane, reklamy
ZELIXA
Na receptę / Bez recepty
Forma leku:tabletki powlekane 10 mg; 15 mg
Zawartośćsubstancje czynne: Jedna tabletka powlekana zawiera 10 mg lub 15 mg chlorowodorku sybutraminy jednowodnego. substancji pomocnicze: * Skład rdzenia tabletki powlekanej: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, skrobia modyfikowana, stearynian magnezu, * Skład otoczki OPADRY-Y-1-7000: hypromeloza, tytanu dwutlenek, makrogol 400.
Zamienniki Leku

Sposób działaniaSubstancją czynną leku ZELIXA jest sybutramina- inhibitor zwrotnego wychwytu serotoniny działająca głównie poprzez metabolity M1 i M2. Działanie leku polega na zwiększaniu poposiłkowego uczucia sytości oraz zwiększaniu wydatku energetycznego, prawdopodobnie w wyniku wzmożonej termogenezy co powoduje utratę wagi u pacjentów z nadwagą nie poddającą się niefarmakologicznym sposobom leczenia.
Inne leki związane ze schorzeniami

OstrzeżenieNie należy stosować leku Zelixa, jeśli: * stwierdzono nadwrażliwość na chlorowodorek sybutraminy lub inny składnik preparatu; * stwierdzono wtórne przyczyny otyłości (np. otyłość spowodowana niedoczynnością tarczycy lub nadczynnością kory nadnerczy); * występują istotne zaburzenia łaknienia jak jadłowstręt psychiczny (anorexia nervosa) lub bulimia; * stwierdzono zaburzenia psychiczne. W badaniach na zwierzętach wykazano, że sybutramina może działać przeciwdepresyjnie. Nie można więc wykluczać możliwości wywołania przez sybutraminę u pacjentów z chorobą dwubiegunową epizodu manii; * występuje Zespół Gillesa de la Tourette’a (przewlekłe występowanie licznych tików); * jednocześnie lub w odstępie czasu krótszym niż 2 tygodnie stosowano inhibitory monoaminooksydazy (MAO), a także inne leki działające na ośrodkowy układ nerwowy stosowane w leczeniu psychoz (np. leki przeciwdepresyjne, leki stosowane w leczeniu psychozy), w leczeniu zaburzeń snu (tryptofan) lub w celu zmniejszenia masy ciała; * stwierdzono w wywiadzie chorobę niedokrwienną serca, zastoinową niewydolność serca, tachykardię, choroby tętnic ze zwężeniem ich światła, zaburzenia rytmu serca i chorobę naczyń mózgu (udar lub przemijające niedokrwienie mózgu); * występuje nie poddające się leczeniu nadciśnienie (> 145/90 mm Hg); * występuje nadczynność tarczycy; * stwierdzono ciężkie zaburzenia czynności wątroby; * stwierdzono ciężkie zaburzenia czynności nerek; * stwierdzono łagodny rozrost gruczołu krokowego z zaleganiem moczu; * stwierdzono guz chromochłonny rdzenia nadnerczy (phaeochromocytoma); * występuje jaskra z wąskim kątem przesączania; * pacjent nadużywa narkotyków, leków lub alkoholu, co stwierdzono w wywiadzie; * występuje ciąża lub okres karmienia piersią; * są to dzieci i młodzieży poniżej 18 lat, z powodu braku wystarczających danych; * jest to grupa pacjentów powyżej 65 lat, z powodu braku wystarczających danych. Zachować szczególną ostrożność stosując lek ZELIXA, gdyż: * Sybutramina znacznie zwiększa ciśnienie krwi u niektórych pacjentów. * W czasie stosowania leku należy kontrolować regularnie ciśnienie tętnicze krwi i tętno (początkowo, co 2 tygodnie, pomiędzy 4 i 6 miesiącem co miesiąc oraz później z najdłuższym odstępem 3 miesięcy). Lek należy odstawić w razie stwierdzenia podczas dwóch kolejnych wizyt zwiększenia spoczynkowej częstości akcji serca o ≥ 10 uderzeń na minutę lub ciśnienia skurczowego/rozkurczowego o ≥ 10 mmHg. Lek należy odstawić u pacjentów z poddającym się leczeniu nadciśnieniem tętniczym, u których stwierdzono podczas dwu kolejnych pomiarów wzrost ciśnienia powyżej 145/90 mmHg. * U pacjentów z objawem bezdechu sennego należy zachować ostrożność i kontrolować ciśnienie tętnicze krwi. * Nie stwierdzono związku stosowania sybutraminy z występowaniem pierwotnego nadciśnienia płucnego. W trakcie badań kontrolnych należy jednak zwracać szczególną uwagę na następujące objawy: postępująca duszność, ból w klatce piersiowej i obrzęki wokół kostek. Należy poinformować pacjenta, że w razie wystąpienia tych objawów, powinien niezwłocznie zgłosić się do lekarza. * Ostrożność należy zachować u pacjentów z padaczką, a także z niewydolnością wątroby i nerek, gdyż zaobserwowano u takich pacjentów zwiększone stężenie sybutraminy w surowicy krwi. * Lek ostrożnie stosować u pacjentów z występowaniem tików nerwowych w wywiadzie rodzinnym. * Kobiety w wieku rozrodczym leczone sybutraminą powinny stosować skuteczną antykoncepcję. * Leki działające na ośrodkowy układ nerwowy mogą powodować uzależnienie, jednak w przypadku stosowania sybutraminy brak danych klinicznych. * Stosowanie niektórych leków przeciw otyłości jest wiązane ze wzrostem ryzyka uszkodzeń zastawek serca. W przypadku stosowania sybutraminy brak danych klinicznych wykazujących zwiększoną częstość występowania wad zastawkowych serca. * Stosowanie sybutraminy u osób z zaburzeniami odżywiania w wywiadzie, takimi jak anorexia nervosa i bulimia jest przeciwwskazane, brak danych na temat osób z zachowaniami kompulsywnymi (powtarzającymi się napadami żarłoczności). * Ostrożność należy zachować u pacjentów z jaskrą z otwartym kątem przesączania oraz u osób z ryzykiem podwyższonego ciśnienia śródgałkowego. * Podobnie jak w przypadku innych leków hamujących wychwyt zwrotny serotoniny u pacjentów leczonych sybutraminą istnieje zwiększone ryzyko krwawień, dlatego należy zachować ostrożność u osób ze skłonnością do krwawienia lub stosujących leki wpływające na hemostazę lub czynność płytek krwi. * U pacjentów leczonych sybutraminą rzadko zdarzały się przypadki depresji, myśli samobójcze i samobójstwa, dlatego należy zwrócić uwagę na pacjentów z depresją w wywiadzie. Jeżeli pojawią się objawy depresji w trakcie leczenia sybutraminą, należy odstawić sybutraminę i zastosować odpowiednie leczenie. * Preparat zawiera laktozę i dlatego nie powinien być stosowany u pacjentów z bardzo rzadko występującą wrodzoną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktozy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.
Działania niepożądaneJak każdy lek, ZELIXA, może powodować działania niepożądane. Działania niepożądane leku występują na ogół na początku leczenia a ich częstotliwość i nasilenie zmniejsza się z upływem czasu, nie są one ciężkie i nie powodują konieczności zaprzestania terapii. Układ sercowo-naczyniowy często - tachykardia, kołatanie serca, zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi / nadciśnienie tętnicze, rozszerzenie naczyń (uderzenia gorąca) Układ pokarmowy bardzo często - utrata apetytu, zaparcia często - nudności, nasilenie dolegliwości związanych z guzkami krwawniczymi Ośrodkowy układ nerwowy bardzo często - suchość w ustach, bezsenność często - zawroty głowy, parestezje, bóle głowy, niepokój Skóra często - potliwość Narządy zmysłów często - zaburzenia smaku Układ sercowo-naczyniowy: Obserwowano zwiększenie spoczynkowego i rozkurczowego ciśnieniu krwi średnio o 1-3 mm Hg i zwiększenie częstości akcji serca średnio o 3-5 uderzeń na minutę. W pojedynczych przypadkach nie można wykluczać większego wzrostu ciśnienia krwi i częstość akcji serca. Z reguły znaczący wzrost ciśnienia krwi i tętna występuje w pierwszych 4-12 tygodniach terapii. W takich przypadkach należy przerwać leczenie. Znaczące działania niepożądane zaobserwowane podczas badań klinicznych zostały wymienione poniżej. Zaburzenia krwi i układu chłonnego: trombocytopenia, plamica Schnleina-Henocha Zaburzenia serca i /zaburzenia naczyń: Migotanie przedsionków, napadowy częstoskurcz nadkomorowy. Zburzenia układu immunologicznego: reakcje alergiczne od łagodnego wyprysku skórnego i pokrzywki do obrzęku naczynioruchowego i wstrząsu anafilaktycznego Zaburzenia psychiczne: pobudzenie, depresja u pacjentów zarówno z wcześniej występującymi zaburzeniami depresyjnymi jak i bez takich zaburzeń w wywiadzie Zaburzenia układu nerwowego: napady padaczkowe, zespół serotoninowy w przypadku równoczesnego stosowania z sybutraminą innych leków powodujących uwalnianie serotoniny, przemijające zaburzenia pamięci krótkowzrocznej Zaburzenia oka: niewyraźne widzenie Zaburzenia żołądkowo jelitowe: biegunka, wymioty Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: wysypka, pokrzywka Zaburzenia nerek i dróg moczowych: ostre śródmiąższowe zapalenie nerek, zapalenie kłębuszków nerkowych obejmujące tkankę łączną i naczynia włosowate, zatrzymanie moczu Zaburzenia układu rozrodczego i piersi: zaburzenia ejakulacji, orgazmu, impotencja, zaburzenia cyklu menstruacyjnego, krwotok maciczny Wpływ na wyniki badań laboratoryjnych: Przemijające zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych
DawkowanieLek Zelixa należy stosować zgodnie zaleceniami lekarza. Dorosłym początkowo podaje się 10 mg na dobę, z odpowiednią ilością płynu (np. szklanką wody), niezależnie od posiłku, najlepiej rano. Tabletki nie należy żuć ani rozgryzać. U pacjentów, u których nie nastąpiło zmniejszenie masy ciała przynajmniej o 2 kg w ciągu 4 tygodni, dawkę dobową sybutraminy można zwiększyć do 15 mg. Nie zaleca się stosowania dawek większych niż 15 mg na dobę. Leczenie trwa 3 miesiące. Można je wydłużyć do 1 roku u tych pacjentów, u których zmniejszenie masy ciała po około 3 miesiącach leczenia wynosi, co najmniej 5% początkowej masy ciała. Leczenie należy zaprzestać u tych pacjentów, u których doszło do zwiększenia masy ciała w trakcie leczenia. Nie należy stosować leku dłużej niż 1 rok. Warunkiem utrzymania zmniejszonej masy ciała po odstawieniu leku jest utrwalanie u pacjentów w trakcie leczenia sybutraminą właściwych nawyków żywieniowych zgodnie z zasadami leczenia otyłości, gdyż w przeciwnym razie dojdzie do ponownego zwiększenia masy ciała. Po odstawieniu leku konieczne są dalsze konsultacje lekarza prowadzącego. W przypadku zażycia większej dawki leku ZELIXA, niż zalecana: W razie przyjęcia znacznie większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłoczne zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Nie istnieje specyficzny sposób leczenia, ani antidotum w przypadku przedawkowania leku. W takiej sytuacji stosuje się ogólnie przyjęte metody postępowania, tj. utrzymywanie podstawowych czynności życiowych układu krążenia, oddechowego i nerwowego. Wczesne zastosowanie węgla aktywowanego może opóźnić wchłanianie leku. Korzystne może być płukanie żołądka. W przypadku podwyższonego ciśnienia tętniczego lub tachykardii można ostrożnie zastosować leki blokujące receptory -adrenergiczne. W przypadku pominięcia dawki leku ZELIXA: Leczenie należy kontynuować przestrzegając sposobu dawkowania leku ZELIXA. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Po przerwaniu leczenia lekiem ZELIXA, może wystąpić: Lek ZELIXA jest stosowany w leczeniu otyłości, przerwanie leczenia nie powoduje dodatkowych następstw.
Ciąża i karmienieStosowanie w czasie ciąży: Sybutraminy nie należy stosować w czasie ciąży. Stosowanie środków odchudzających nie jest zalecane w czasie ciąży, dlatego kobiety w wieku rozrodczym leczone sybutraminą powinny stosować skuteczną antykoncepcję oraz poinformować lekarza prowadzącego, jeśli zajdą w ciążę lub zamierzają zajść w ciążę w czasie leczenia. Brak jest udokumentowanych badań u ludzi, natomiast wyniki badań prowadzonych na ciężarnych królikach wykazują wpływ sybutraminy na reprodukcję. Stosowanie w czasie karmienia piersią: Nie należy stosować leku w czasie karmienia piersią.
PrzechowywaniePreparat przechowywać w miejscu suchym, w temperaturze pokojowej, tj. 15°C-25°C. Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
linki sponsorowane, reklamy
Zadaj pytanie do
lekarza Farmakologa
.
rejestr leków zawierających interesująca substancje czynną
 
wykaz leków odpowiednich w leczeniu poszczególnych schorzeńNOWE LEKI - sprawdż

wylij zadanieNa Forum
Witam mam 23 lata około miesiąca temu po stosunku z partenrka na rzołędziu penisa wyskoczyło mi piekące zaczerwienienie ...Kamil095     1315

Nigdy o tym nie słyszałam że włosy nam rosną tylko do pewnej długości, ale co do tego że ich gęstoś& ...ola456     175245

Może jakieś produkty, które obniżają poziom cukru ? Są takie, przykładowo stewia, o której można przeczyt ...zuzka88     105452

Ja zawsze wspomagam się witaminą C. Mam wrażenie że grypa znika szybciej i dodatkowo wzmacniamy odporność. Po chorobie b ...zuzka88     232961

Nigdy nie powinno się leczyć na wysiłku bo źle to się może skończyć ...kacperek34we     232961

linki sponsorowane, reklamy
Pytanie do lekarza !!!
Cukrzyca ciężarnych
Zobacz odpowiedź lekarza Diabetologa
Najczęściej zadawane pytania Zadaj pytanie
Design by Media Park Sp. z o.o. ® © 1999 & 2018
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.