Przychodnia.pl
Czwartek 19. Kwietnia 2018r
Leona, Włodzimierza
0
linki sponsorowane, reklamy

Encyklopedia Leków
opis interesującego Cię leku

Spis alfabetyczny
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Proszę wpisać w specjalnie przeznaczonym do tego okienku nazwę leku lub jego fragment (dowolna kombinacja liter występująca w nazwie), a następnie kursorem wydać rozkaz szukaj.
LEXAPRO
Na receptę / Bez recepty
Forma leku:tabletki powlekane 5 mg i 10 mg
Zawartość1 tabletka powlekana zawiera substancję czynną: 5 mg lub 10 mg escitalopramu w postaci szczawianu (soli kwasu szczawiowego). W skład rdzenia tabletki wchodzą: celuloza mikrokrystaliczna, krzemu dwutlenek koloidalny bezwodny, talk, kroskarmeloza sodowa, magnezu stearynian. W skład otoczki wchodzą: OPADRY OY-S-28849 [hypromeloza, makrogol 400, tytanu dwutlenek (E 171)].
Zamienniki Leku

ZastosowanieLek Lexapro ma postać tabletek powlekanych zawierających odpowiednio 5 mg i 10 mg escitalopramu. Escitalopram jest selektywnym inhibitorem wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) i należy do grupy leków zwanych lekami przeciwdepresyjnymi. Leki te pomagają w przywróceniu prawidłowego poziomu serotoniny w mózgu. Zakłócenia czynności układu serotoninergicznego w mózgu odgrywają kluczową rolę w rozwijaniu się depresji i pokrewnych zaburzeń. Lexapro jest stosowany w leczeniu dużych zaburzeń depresyjnych, zespołu lęku napadowego z agorafobią lub bez agorafobii oraz fobii społecznej. Duże zaburzenia depresyjne charakteryzują się obniżeniem nastroju, utratą energii, melancholią (przygnębieniem), poczuciem własnej bezwartościowości lub małej wartości, zaburzeniami snu, zamknięciem się w sobie oraz niezdolnością do radzenia sobie z codziennymi czynnościami. Depresji mogą również towarzyszyć myśli samobójcze. Pacjenci z depresją mogą również odczuwać lęk. Zespół lęku napadowego z agorafobią lub bez agorafobii charakteryzuje się występowaniem nieoczekiwanych napadów panicznego lęku wywołanych przez określone sytuacje lub obawę przed wystąpieniem nowych napadów lęku. Czynniki wywołujące napady lęku są różne u poszczególnych pacjentów. Napady leku nawracają, gdy pacjent ponownie znajdzie się w tej samej sytuacji. Fobia społeczna charakteryzuje się na nadmierną obawą przed kontaktami z innymi ludźmi. Pacjenci wykazują tendencję do unikania sytuacji społecznych, które powodowałyby u nich lęk lub niepokój. Leczenie lekiem Lexapro doprowadzi do ustąpienia tych objawów i poprawy samopoczucia.
Inne leki związane ze schorzeniami

OstrzeżenieNie należy zażywać leku Lexapro: * w przypadku uczulenia na escitalopram lub dowolny ze składników leku. W razie wątpliwości należy zasięgnąć porady lekarza. * jednocześnie z lekami zwanymi nieselektywnymi nieodwracalnymi inhibitorami monoaminooksydazy (MAO) takimi, jak fenelzyna, iproniazyd, izokarboksazyd, nialamid oraz tranylcypromina, które również są stosowane w leczeniu depresji. w razie stosowania któregoś z tych leków należy zaczekać 14 dni przed rozpoczęciem przyjmowania leku Lexapro. Wymienione leki można zacząć przyjmować po 7 dniach od zakończeniu stosowania leku Lexapro. Zachować szczególną ostrożność stosując Lexapro w razie: * zastąpienia moklobemidu będącego selektywnym inhibitorem MAO (również stosowanego w leczeniu depresji) lekiem Lexapro. Zaleca się jednodniową przerwę po zakończeniu stosowania moklobemidu a przed rozpoczęciem stosowania leku Lexapro. Po zakończeniu stosowania leku Lexapro zaleca się zachowanie 7-dniowej przerwy przed rozpoczęciem stosowania moklobemidu. Choć nie jest to na ogół zalecane, lekarz może zalecić stosowanie moklobemidu równocześnie z lekiem Lexapro. W wyjątkowych przypadkach takie skojarzenie leków może się okazać korzystne. Istnieje jednak ryzyko działań niepożądanych w przypadku skojarzenia tych leków. Dlatego lekarz zazwyczaj przepisuje małe dawki obydwu leków w początkowym okresie leczenia. Jeśli u pacjenta leczonego równocześnie moklobemidem i lekiem Lexapro, wystąpią takie objawy, jak wysoka gorączka oraz gwałtowne skurcze i drżenie mięśni, uczucie pobudzenia i dezorientacji, należy przerwać stosowanie obydwu leków i natychmiast zgłosić się do lekarza. * występowania innych dolegliwości. Należy poinformować lekarza prowadzącego o innych dolegliwościach. Dotyczy to zwłaszcza ciężkiej niewydolności wątroby lub cukrzycy, ponieważ wymagana może być zmiana dawkowania leków stosowanych w tych chorobach lub dawkowania leku Lexapro. Należy również poinformować lekarza o chorobie niedokrwiennej serca. * padaczki lub napadów drgawkowych w przeszłości. W przypadku stosowania wszystkich leków przeciwdepresyjnych istnieje ryzyko wystąpienia napadów drgawkowych. W przypadku wystąpienia napadów drgawkowych lub zwiększenia ich częstości podczas leczenia lekiem Lexapro, należy o tym bezwzględnie zawiadomić lekarza. Zagrożenie to zwiększa się w przypadku stosowania innych leków, których ulotka zawiera podobne ostrzeżenie. * krwawienia podskórnego. Zgodnie z dostępnymi informacjami leki takie, jak Lexapro mogą zwiększać częstość występowania krwawienia podskórnego (objawiającego się np. zwiększoną skłonnością do siniaków). Zagrożenie jest większe u pacjentów ze skłonnością do krwawienia oraz stosujących leki, które wpływają na szybkość krzepnięcia krwi (takie jak kwas acetylosalicylowy, niesteroidowe leki przeciwzapalne stosowane jako środki przeciwbólowe, niektóre leki neuroleptyczne oraz leki przeciwdepresyjne o budowie trójpierścieniowej). Ryzyko to zwiększa się również u pacjentów leczonych tiklopidyną i dipyridamolem (obydwa leki stosuje się, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia zakrzepicy) lub doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi. * stosowanie u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat Lexapro nie powinien być stosowany u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat. Należy również podkreślić, że w przypadku przyjmowania leków z tej klasy pacjenci w wieku poniżej 18 lat narażeni są na zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych takich jak próby samobójcze, myśli samobójcze i wrogość (szczególnie agresja, zachowania buntownicze i przejawy gniewu). Mimo tego, lekarz może przepisać Lexapro pacjentom w wieku poniżej 18 lat, stwierdzając, że leży to w ich najlepiej pojętym interesie. Jeżeli lekarz przepisał Lexapro pacjentowi w wieku poniżej 18 lat, w związku z czym mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości, prosimy o skontaktowania się z danym lekarzem. W przypadku rozwoju lub nasilenia się wyżej wymienionych objawów u pacjentów w wieku poniżej 18 lat przyjmujących Lexapro, należy poinformować o tym swojego lekarza. Ponadto, jak do tej port brak jest danych dotyczących długoterminowego bezpieczeństwa stosowania Lexapro w tej grupie wiekowej dotyczących wzrostu, dojrzewania oraz rozwoju poznawczego i rozwoju zachowania.
Działania niepożądanePo przerwaniu leczenia lekiem Lexapro mogą wystąpić: Objawy abstynencyjne (odstawienne) takie, jak zawroty głowy, nudności i ból głowy. W razie zakończenia leczenia, przez okres paru tygodni należy stopniowo zmniejszać przyjmowaną dawkę leku Lexapro. Jak każdy lek, lek Lexapro może powodować działania niepożądane. Działania niepożądane mają na ogół łagodny charakter i zazwyczaj ustępują po paru dniach przyjmowania leku. Należy pamiętać, że niektóre z tych działań mogą być również objawami choroby, i ustąpią wraz z poprawą samopoczucia. Jeśli działania niepożądane są szczególnie dolegliwe i utrzymują się dłużej niż 1 lub 2 tygodnie, należy o tym poinformować lekarza. Podczas badań klinicznych zaobserwowano następujące działania niepożądane: Bardzo częste (występujące u więcej niż 1 z 10 pacjentów): * nudności Częste (występujące u mniej niż 1 z 10 pacjentów, ale więcej niż u 1 ze 100 pacjentów): * zapalenie zatok (“zatkany nos”, katar) * zmniejszenie apetytu * trudności w zasypianiu * uczucie senności * zawroty głowy * ziewanie * biegunka * zaparcia * nasilone pocenie się * zaburzenia funkcji seksualnych (opóźniony wytrysk, zaburzenia erekcji, zmniejszenie popędu płciowego, możliwość wystąpienia trudności w osiągnięciu orgazmu u kobiet) * uczucie zmęczenia * gorączka Niezbyt częste (mniej niż u 1 ze 100 pacjentów): * zaburzenia snu * zaburzenia smaku Ponadto w przypadku stosowania leków o działaniu podobnym do działania escitalopramu (substancja czynna preparatu Lexapro) obserwuje się w rzadkich przypadkach następujące działania niepożądane: * zawroty głowy przy wstawaniu, spowodowane niskim ciśnieniem tętniczym; * zmniejszenie stężenia sodu we krwi (objawiające się nudnościami, złym samopoczuciem, osłabieniem mięśni lub uczuciem dezorientacji); * niewyraźne widzenie; * wymioty; * uczucie suchości w jamie ustnej; * nieprawidłowe wyniki prób czynnościowych wątroby (zwiększoną aktywność enzymów wątrobowych); * bóle mięśni i stawów; * wysoką gorączkę, pobudzenie, dezorientację, drżenia i gwałtowne skurcze mięśni - mogą to być objawy rzadkiego stanu patologicznego zwanego zespołem serotoninowym; * napady drgawkowe, drżenia mięśni, zaburzenia koordynacji ruchów (mimowolne ruchy mięśni); * omamy, stany maniakalne, dezorientację, pobudzenie, niepokój, depersonalizację, lęk napadowy, nerwowość; * trudności w oddawaniu moczu; * mlekotok u kobiet, które nie karmią piersią; * wysypkę, zwiększoną skłonność do wylewów podskórnych (siniaków), świąd, obrzęki (w ograniczonych obszarach ciała). U niektórych osób w czasie stosowania leku Lexapro mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, nie wymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.
DawkowanieStany maniakalne U niektórych pacjentów z chorobą maniakalno-depresyjną może wystąpić faza maniakalna. Charakteryzuje się ona licznymi i szybko zmieniającymi się pomysłami, nadmierną wesołością i znacznym wzrostem aktywności fizycznej. W takich przypadkach należy bezwzględnie zwrócić się do lekarza. Zespół lęku napadowego U pacjentów z lękiem napadowym, po rozpoczęciu leczenia może przejściowo wystąpić okres nasilonego niepokoju, który na ogół ustępuje w ciągu dwóch tygodni kontynuowanego leczenia. Dlatego w leczeniu lęku napadowego zaleca się małą dawkę początkową. Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości. Stosowanie leku Lexapro z jedzeniem i piciem: Lexapro można przyjmować podczas posiłków lub niezależnie od posiłków. Nie wykazano, że Lexapro nasila działanie alkoholu. Niemniej, nie zaleca się picia alkoholu podczas leczenia lekiem Lexapro. Zachowanie szczególnej ostrożności u niektórych szczególnych grup stosujących lek: Stosowanie leku Lexapro u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat: Leku Lexapro nie należy stosować u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat. Stosowanie leku Lexapro u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby: Zaleca się dawkę początkową 5 mg na dobę w pierwszych dwóch tygodniach leczenia. Lekarz może zwiększyć dawkę do 10 mg na dobę. Stosowanie leku Lexapro u pacjentów w podeszłym wieku: W początkowym okresie leczenia należy rozważyć stosowanie połowy zwykle zalecanej dawki oraz podawanie mniejszej dawki maksymalnej. Nie badano skuteczności stosowania preparatu Lexapro w fobii społecznej u osób w podeszłym wieku. Lek Lexapro należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości, należy ponownie skontaktować się z lekarzem. Zazwyczaj stosowana dawka leku to: Dorośli: Duże zaburzenia depresyjne. Zwykle dawka wynosi 10 mg na dobę, ale lekarz może ją zwiększyć. Dawka maksymalna wynosi 20 mg na dobę. Zespół lęku napadowego Dawka początkowa wynosi 5 mg na dobę w pierwszym tygodniu leczenia, następnie dawkę zwiększa się do 10 mg na dobę. Lekarz może zwiększyć dawkę maksymalnie do 20 mg na dobę, w zależności od reakcji pacjenta. Fobia społeczna Zwykła dawka wynosi 10 mg raz na dobę. Na ogół poprawę stanu pacjenta uzyskuje się po 2-4 tygodniach leczenia. Dawka może następnie przez lekarza zostać zmniejszona do 5 mg lub zwiększona do 20 mg na dobę, zależnie od indywidualnej reakcji pacjenta. Dodatkowa uwaga Nie zbadano dotychczas bezpieczeństwa stosowania leku Lexapro w dawkach dobowych wynoszących ponad 20 mg. Sposób podawania: Lexapro stosuje się codzienne w jednej dawce dobowej. Lek Lexapro można przyjmować podczas posiłków lub niezależnie od posiłków. Tabletki należy połykać w całości, bez rozgryzania, popijając wodą. W razie potrzeby tabletkę można przełamać na dwie części umieszczając ją na płaskiej powierzchni rowkiem do góry. Tabletkę można następnie przełamać na pół, przyciskając każdy z jej końców w dół palcami wskazującymi obu rąk, tak jak to pokazano na rysunku. Czas trwania leczenia: Tak jak w przypadku innych środków stosowanych w leczeniu depresji, zespołu lęku napadowego z agorafobią lub bez agorafobii oraz fobii społecznej poprawa samopoczucia może nastąpić dopiero po paru tygodniach leczenia. Należy zatem kontynuować stosowanie leku Lexapro, nawet jeśli upłynie nieco czasu zanim nastąpi poprawa samopoczucia. Nie wolno zmieniać dawkowania bez zasięgnięcia porady u lekarza. Czas trwania leczenia jest różny u poszczególnych pacjentów. Należy w dalszym ciągu stosować lek, tak długo jak to zaleci lekarz, nawet jeśli nastąpi poprawa samopoczucia. Choroba może utrzymywać się przez długi czas i jeśli leczenie zostanie przerwane za wcześnie, objawy mogą powrócić. Zaleca się zatem kontynuowanie leczenia przez co najmniej 6 miesięcy po odzyskaniu dobrego samopoczucia. W przypadku wrażenia, że działanie leku Lexapro jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza. W przypadku zażycia większej dawki leku Lexapro niż zalecana: W razie podejrzenia, że doszło do spożycia zbyt dużej liczby tabletek Lexapro, należy natychmiast zgłosić się do lekarza lub izby przyjęć najbliższego szpitala, nawet jeśli nie ma żadnych dolegliwości lub objawów zatrucia. Należy zabrać ze sobą opakowanie leku Lexapro. W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza. W przypadku pominięcia dawki leku Lexapro: Należy przyjąć następną dawkę o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
Ciąża i karmienieCiąża: Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza. Kobiety w ciąży lub planujące zajść w ciążę powinny omówić z lekarzem zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem leku Lexapro, zanim zaczną przyjmować ten lek. Kobiety w ciąży nie powinny przyjmować leku Lexapro. Karmienie piersią: Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza. Kobiety karmiące piersią powinny omówić z lekarzem zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem leku Lexapro, zanim zaczną przyjmować ten lek. Kobiety stosujące Lexapro nie powinny karmić piersią.
PrzechowywanieLek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Nie należy stosować leku Lexapro po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Brak specjalnych zaleceń dotyczących warunków przechowywania.
linki sponsorowane, reklamy
Zadaj pytanie do
lekarza Farmakologa
.
rejestr leków zawierających interesująca substancje czynną
 
wykaz leków odpowiednich w leczeniu poszczególnych schorzeńNOWE LEKI - sprawdż

wylij zadanielinki sponsorowane, reklamyNa Forum
Cześć wszystkim. Mam dość ciekawe doświadczenie. Otóż pracuję przy komputerze ok. 10 godzin dziennie + nie by& ...KILONK23     117

Mój szwagier cierpi na bóle głowy od 30 lat prawie. I co ciekawe, niekoniecznie są to bóle migrenowe, ponieważ zmienia s ...cyccobaphe41     121675

Nie wolno pic wody utlenionej. Poczytaj troche albo zapytaj specjalisty ...marysia123     25579

Na grype nie ma magicznych syropkow ani lekow. Jedyne co zostaje to kocyk , łozko i leki na gorączke. Grype trzeba wylezeć bo nie dolec ...marysia123     217918

Witam, Jestem osobą aktywną fizycznie, jednak ostatnio po zakończeniu biegu pojawił się u mnie ostry ból całej k ...carrglen     561

Pytanie do lekarza !!!
Cukrzyca ciężarnych
Zobacz odpowiedź lekarza Diabetologa
Najczęściej zadawane pytania Zadaj pytanie
Design by Media Park Sp. z o.o. ® © 1999 & 2018
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.