Przychodnia.pl
Czwartek 22. Marca 2018r
Katarzyny, Bogusława
0
linki sponsorowane, reklamy

Encyklopedia Leków
opis interesującego Cię leku

Spis alfabetyczny
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Proszę wpisać w specjalnie przeznaczonym do tego okienku nazwę leku lub jego fragment (dowolna kombinacja liter występująca w nazwie), a następnie kursorem wydać rozkaz szukaj.
COXTRAL
Na receptę / Bez recepty
Forma leku:100 mg, tabletki
ZawartośćKażda tabletka zawiera: substancje czynne 100 mg nimesulidu (Nimesulidum). Substancja pomocnicza: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), hypromeloza, sodu dokuzynian, magnezu stearynian.
Zamienniki Leku

Inne leki związane ze schorzeniami

OstrzeżenieProdukt leczniczy Coxtral, tabletki 100 mg, nie powinien być stosowany jednocześnie z innymi produktami z grupy NLPZ w tym selektywnymi inhibitorami cyklooksygenazy 2. Przyjmowanie produktu leczniczego w najmniejszej skutecznej dawce przez najkrótszy okres konieczny do łagodzenia objawów zmniejsza ryzyko działań niepożądanych. Należy przerwać stosowanie produktu leczniczego w przypadku stwierdzenia braku korzyści wynikających z leczenia. Rzadko, podczas stosowania nimesulidu odnotowano przypadki wystąpienia ciężkich reakcji dotyczących wątroby, w tym również niezwykle rzadkie przypadki prowadzące do zgonu (patrz również punkt 4.8). U pacjentów, u których podczas leczenia nimesulidem wystąpią objawy mogące świadczyć o uszkodzeniu wątroby (np. jadłowstręt, nudności, wymioty, bóle brzucha, uczucie zmęczenia, ciemne zabarwienie moczu) lub u których badania wykażą nieprawidłowe wskaźniki czynności wątroby, należy przerwać leczenie. U tych pacjentów nie należy ponownie stosować nimesulidu. Uszkodzenie wątroby, w większości przypadków odwracalne, odnotowano nawet podczas krótkotrwałego stosowania produktu leczniczego. Podczas stosowania nimesulidu należy unikać jednoczesnego podawania leków o znanym działaniu uszkadzającym wątrobę i spożywania nadmiernej ilości alkoholu, gdyż może to zwiększać ryzyko wystąpienia reakcji hepatotoksycznych. Podczas leczenia nimesulidem należy zalecić pacjentom powstrzymanie się od stosowania innych leków przeciwbólowych. Jednoczesne stosowanie różnych leków z grupy NLPZ nie jest zalecane. Krwawienie z przewodu pokarmowego, owrzodzenia i perforacje: w każdym momencie leczenia lekami z grupy NLPZ odnotowywano występowanie krwawienia z przewodu pokarmowego, owrzodzenia lub perforacji, które mogą być nawet śmiertelne, z objawami ostrzegawczymi lub bez bądź podobnych ciężkich zdarzeń żołądkowo-jelitowych występujących w przeszłości. Ryzyko wystąpienia krwawienia z przewodu pokarmowego, owrzodzenia lub perforacji zwiększa się wraz ze zwiększaniem dawki leku z grupy NLPZ, u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy w wywiadzie, szczególnie powikłane krwawieniem lub perforacją oraz u pacjentów w podeszłym wieku. U tych pacjentów leczenie należy prowadzić stosując najmniejszą możliwą dawkę terapeutyczną. U pacjentów, u których istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, jak również u pacjentów długotrwale leczonych lekami przeciwpłytkowymi takimi, jak aspiryna lub inne leki zwiększające ryzyko działań niepożądanych w obrębie przewodu pokarmowego należy rozważyć jednoczesne stosowanie leków osłonowych takich, jak mizoprostol lub inhibitory pompy protonowej. Pacjenci z zatruciami żołądkowo-jelitowymi w wywiadzie, szczególnie w podeszłym wieku, powinni zgłaszać wszelkie niepokojące objawy dotyczące przewodu pokarmowego (głównie krwawienie), w szczególności na początku leczenia. Należy zachować ostrożność u pacjentów otrzymujących jednocześnie produkty lecznicze, które mogą zwiększać ryzyko wystąpienia choroby wrzodowej żołądka i (lub) dwunastnicy lub krwawienia, takich jak doustne kortykosteroidy, leki przeciwzakrzepowe takie jak warfaryna, selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny lub leki przeciwpłytkowe takie, jak aspiryna. W przypadku, gdy u pacjenta otrzymującego nimesulid wystąpi krwawienie z przewodu pokarmowego, lek należy odstawić. Należy zachować ostrożność podczas stosowania leków z grupy NLPZ u pacjentów z zaburzeniami żołądka i jelit w wywiadzie (zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego-Crohna), ponieważ istniejąca choroba może ulec zaostrzeniu. Należy zachować ostrożność u pacjentów z niewydolnością serca lub nerek, gdyż stosowanie nimesulidu może spowodować pogorszenie czynności nerek. W przypadku pogorszenia czynności nerek należy przerwać stosowanie produktu leczniczego. Wpływ na układ krążenia i naczynia mózgowe Pacjentów z nadciśnieniem tętniczym w wywiadzie i (lub) łagodną do umiarkowanej zastoinową niewydolnością serca, z zatrzymaniem płynów i z obrzękami należy odpowiednio kontrolować i wydawać właściwe zalecenia. Zatrzymanie płynów i obrzęki były zgłaszane w związku z leczeniem NLPZ. Z badań klinicznych i danych epidemiologicznych wynika, że przyjmowanie niektórych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (szczególnie długotrwale w dużych dawkach) jest związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka zatorów tętnic (np. zawał serca lub udar). Dane te są niewystarczające, aby wykluczyć takie ryzyko w przypadku przyjmowania nimesulidu. Pacjenci z niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym, zastoinową niewydolnością serca, chorobą niedokrwienną serca, chorobą tętnic obwodowych lub naczyń mózgu powinni być leczeni nimesulidem bardzo rozważnie. Podobną rozwagę należy zachować przed rozpoczęciem długotrwałego leczenia pacjentów z czynnikami ryzyka chorób układu krążenia (np. nadciśnienie tętnicze, hiperlipidemia, cukrzyca, palenie tytoniu). Bardzo rzadko, u pacjentów leczonych lekami z grupy NLPZ odnotowano występowanie ciężkich reakcji skórnych, niektórych nawet śmiertelnych, w tym złuszczające zapalenie skóry, zespół Stevensa-Johnsona i toksyczno-rozpływna martwica naskórka. Ryzyko wystąpienia opisanych reakcji wydaje się być największe na początku leczenia, w większości przypadków objawy występowały w ciągu pierwszego miesiąca leczenia. Produkt leczniczy Coxtral, tabletki 100 mg należy odstawić w przypadku wystąpienia wysypki skórnej, zmian chorobowych dotyczących błon śluzowych lub jakichkolwiek innych objawów nadwrażliwości. Pacjenci w podeszłym wieku są szczególnie podatni na wystąpienie działań niepożądanych związanych ze stosowaniem leków z grupy NLPZ, szczególnie na krwawienie i perforację w obrębie żołądka i jelit, które mogą być śmiertelne. Pacjenci w podeszłym wieku są również szczególnie podatni na wystapienie niewydolności nerek, serca i wątroby. Z tego względu zalecana jest obserwacja kliniczna pacjentów z tej grupy wiekowej. Nimesulid może zaburzać czynność płytek krwi, z tego względu należy zachować ostrożność podczas podawania go pacjentom ze skazą krwotoczną. Należy jednak pamiętać, że nimesulid nie zastępuje kwasu acetylosalicylowego w profilaktyce chorób układu krążenia. Leki z grupy NLPZ mogą maskować gorączkę związaną z istniejącym zakażeniem bakteryjnym. Stosowanie nimesulidu może prowadzić do zaburzeń płodności u kobiet, z tego względu nie należy stosować produktu leczniczego u kobiet planujących ciążę. W przypadku kobiet mających trudności z zajściem w ciążę lub diagnozowanych z powodu niepłodności, należy rozważyć przerwanie leczenia nimesulidem (patrz punkt 4.6). Produkt leczniczy Coxtral zawiera laktozę jednowodną. Pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni stosować tego produktu leczniczego.
Działania niepożądanePoniżej wymieniono działania niepożądane odnotowane podczas kontrolowanych badań klinicznych (około 7 800 pacjentów) oraz po wprowadzeniu produktu leczniczego do sprzedaży. Działania niepożądane sklasyfikowano wg częstości występowania: bardzo często (>1/10), często (>1/100, <1/10), niezbyt często (>1/1000, <1/100), rzadko (>1/10000, <1/1000), bardzo rzadko (<1/10000) z uwzględnieniem pojedynczych przypadków. Zaburzenia krwi i układu chłonnego bardzo rzadko - trombocytopenia, pancytopenia, plamica rzadko - nadwrażliwość* Zaburzenia układu immunologicznego bardzo rzadko - anafilaksja Zaburzenia metabolizmu i odżywiania rzadko - hiperkaliemia* Zaburzenia psychiczne rzadko - lęk*, niepokój*, koszmary senne* niezbyt często - zawroty głowy* Zaburzenia układu nerwowego bardzo rzadko - ból głowy, senność, encefalopatia (zespół Reye’a) rzadko - niewyraźne widzenie* Zaburzenia oka bardzo rzadko - zaburzenia widzenia Zaburzenia ucha i błędnika bardzo rzadko - zawroty głowy Zaburzenia serca rzadko - tachykardia* niezbyt często - nadciśnienie* Zaburzenia naczyń rzadko - krwawienia*, zmiany ciśnienia tętniczego*, uderzenia gorąca* niezbyt często - duszność* Zaburzenia oddechowe, klatki piersiowej i śródpiersia bardzo rzadko - astma, skurcz oskrzeli często - biegunka*, nudności*, wymioty* niezbyt często - zaparcia*, wzdęcia*, zapalenie błony śluzowej żołądka* Zaburzenia żołądkowo-jelitowe bardzo rzadko - ból brzucha, niestrawność, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, smoliste stolce, krwawienie z przewodu pokarmowego, choroba wrzodowa dwunastnicy i perforacja, choroba wrzodowa żołądka i perforacja, wrzodziejące zapalenie jamy ustnej Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych bardzo rzadko - zapalenie wątroby, piorunujące zapalenie wątroby (w tym przypadki śmiertelne), żółtaczka, cholestaza niezbyt często - świąd*, wysypka*, zwiększona potliwość* rzadko - rumień*, zapalenie skóry* Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej bardzo rzadko - pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, obrzęk twarzy, rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, martwica toksyczno-rozpływna naskórka rzadko - bolesne oddawanie moczu*, krwiomocz*, zatrzymanie moczu* Zaburzenia nerek i układu moczowego bardzo rzadko - niewydolność nerek, skąpomocz, śródmiąższowe zapalenie nerek niezbyt często - obrzęki* Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania rzadko - złe samopoczucie*, zmęczenie* bardzo rzadko - obniżenie temperatury ciała Badania często - zwiększona aktywność enzymów wątrobowych* *częstość podana w oparciu o badania kliniczne Najczęściej obserwowane działania niepożądane dotyczą żołądka i jelit. Mogą wystąpić: choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy, perforacje lub krwawienia z żoładka i jelit, czasami śmiertelne, szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku. Po podaniu produktu leczniczego odnotowano występowanie nudności, wymiotów, biegunki, wzdęć, zaparć, niestrawności, bólu brzucha, smolistych stolców, krwawych wymiotów, wrzodziejącego zapalenia jamy ustnej, zaostrzenia zapalenia jelita grubego, choroby Leśniowskiego-Crohna. Rzadziej obserwowano zapalenie błony śluzowej żołądka. W związku z leczeniem NLPZ zgłaszano występowanie obrzęków, nadciśnienia tętniczego i niewydolności serca. Z badań klinicznych i danych epidemiologicznych wynika, że przyjmowanie niektórych NLPZ (szczególnie długotrwale w dużych dawkach) jest związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka zatorów tętnic (np. zawał serca lub udar).
DawkowanieProdukt leczniczy Coxtral powinien być stosowany możliwie najkrócej, w zależności od przypadku klinicznego. Dorośli: 100 mg dwa razy na dobę po posiłku. Pacjenci w podeszłym wieku: nie ma konieczności zmniejszania dawki dobowej u pacjentów w podeszłym wieku. Dzieci w wieku poniżej 12 lat: nimesulid jest przeciwwskazany u tych pacjentów Młodzież w wieku od 12 do 18 lat: na podstawie profilu farmakokinetycznego u pacjentów dorosłych i charakterystyki farmakodynamicznej nimesulidu, nie ma konieczności dostosowania dawki u pacjentów w tej grupie wiekowej. Zaburzenie czynności nerek: na podstawie właściwości farmakokinetycznych produkt leczniczy u nie ma konieczności dostosowania dawki u pacjentów z łagodną lub umiarkowaną niewydolnością nerek (klirens kreatyniny 30 do 80 ml/min), natomiast nimesulid jest przeciwwskazany w przypadku ciężkiej niewydolności nerek (klirens kreatyniny <30 ml/min). Zaburzenie czynności wątroby: stosowanie nimesulidu jest przeciwwskazane u pacjentów z niewydolnością wątroby. Przyjmowanie produktu leczniczego u w najmniejszej skutecznej dawce przez najkrótszy okres konieczny do łagodzenia objawów zmniejsza ryzyko działań niepożądanych (patrz punkt 4.4).
Ciąża i karmienieStosowanie nimesulidu jest przeciwwskazane w trzecim trymestrze ciąży. Podobnie jak inne NLPZ nimesulid nie jest zalecany u kobiet planujących ciążę. Podobnie jak w przypadku innych NLPZ, o znanym działaniu hamującym syntezę prostaglandyn, nimesulid może powodować przedwczesne zamknięcie przewodu tętniczego (ductus arteriosus), nadciśnienie płucne, skąpomocz, małowodzie i zwiększone ryzyko krwawień, atonię macicy oraz obrzęki obwodowe. Odnotowano pojedyncze przypadki niewydolności nerek u dzieci urodzonych przez kobiety stosujące nimesulid w późnym okresie ciąży. Badania przeprowadzone na królikach wykazały występowanie nietypowego wpływu toksycznego na reprodukcję (patrz punkt 5.3), brak wystarczających danych dotyczących stosowania produktów leczniczych zawierających nimesulid u kobiet w ciąży. Z tego względu potencjalne zagrożenia u ludzi pozostają nieznane i nie zaleca się stosowania nimesulidu u kobiet w pierwszym i drugim trymestrze ciąży. Laktacja Nie wiadomo, czy nimesulid przenika do mleka kobiet karmiących piersią. Nimesulid jest przeciwwskazany w okresie karmienia piersią.
linki sponsorowane, reklamy
Zadaj pytanie do
lekarza Farmakologa
.
rejestr leków zawierających interesująca substancje czynną
 
wykaz leków odpowiednich w leczeniu poszczególnych schorzeńNOWE LEKI - sprawdż

wylij zadanielinki sponsorowane, reklamyNa Forum
Niestety też mam cienkie włosy. Znacie jakieś sprawdzone sposoby, aby stały się chociaż trochę grubsze? ...magda11     150552

Takie pytania najlepiej kierować do lekarza. ...magda11     7503

Dlatego warto przede wszystkim ograniczyć spożywanie kawy, a najlepiej z niej zrezygnować :) ...magda11     33327

Ja też czytam każdą etykietę zanim coś kupię. Myślałam, że kupowanie zdrowszych produktów wyjdzie mn ...Pastaa22     872

Zazdroszczę, bo ja miałam jako dziecko bardzo gęste i mocne włosy a teraz po farbowaniu jest ich 2 razy mniej :( ...Pastaa22     150552

Pytanie do lekarza !!!
Cukrzyca ciężarnych
Zobacz odpowiedź lekarza Diabetologa
Najczęściej zadawane pytania Zadaj pytanie
Design by Media Park Sp. z o.o. ® © 1999 & 2018
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.