Przychodnia.pl
Piątek 23. Marca 2018r
Pelagii, Feliksa
0
linki sponsorowane, reklamy

Encyklopedia Leków
opis interesującego Cię leku

Spis alfabetyczny
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Proszę wpisać w specjalnie przeznaczonym do tego okienku nazwę leku lub jego fragment (dowolna kombinacja liter występująca w nazwie), a następnie kursorem wydać rozkaz szukaj.
BETALOC ZOK
Na receptę / Bez recepty
Forma leku:Tabletki o przedłużonym uwalnianiu.
ZawartośćSubstancje czynne: jedna tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 23,75 mg, 47,5 mg, 95 mg lub 190 mg bursztynianu metoprololu, co odpowiada 25 mg, 50 mg, 100 mg lub 200 mg winianu metoprololu Substancje pomocnicze: etyloceluloza, hydroksypropyloceluloza, celuloza mikrokrystaliczna, krzemu dwutlenek, stearylofumaran sodu, hypromeloza, parafina, makrogol (polietylenoglikol), tytanu dwutlenek.
Zamienniki Leku

Zastosowanie* Nadciśnienie tętnicze. * Choroba niedokrwienna serca. * Leczenie objawowej, przewlekłej niewydolności serca z zaburzoną czynnością lewej komory. * Zapobieganie wystąpieniu nagłego zgonu sercowego lub ponownego zawału mięśnia sercowego u pacjentów po przebyciu ostrej fazy zawału. * Zaburzenia rytmu serca, szczególnie w przypadku tachykardii nadkomorowych, ekstrasystolii pochodzenia komorowego i migotania przedsionków (w celu zwolnienia czynności komór). * Czynnościowe zaburzenia pracy serca z napadowymi zaburzeniami rytmu. * Profilaktyka migreny.
Inne leki związane ze schorzeniami

OstrzeżenieNie należy podawać dożylnie werapamilu pacjentom leczonym β-adrenolitykami. Metoprolol należy stosować ostrożnie u pacjentów z chromaniem przestankowym, ciężką niewydolnością nerek, w ciężkim stanie ogólnym, jeżeli jednym z objawów jest kwasica metaboliczna. Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania metoprololu i preparatów naparstnicy. Częstość i nasilenie zaostrzeń dławicy Prinzmetala może zależeć od blokady receptorów α−adrenergicznych, której skutkiem jest skurcz naczyń wieńcowych. Dlatego u pacjentów z dławicą Prinzmetala nie należy stosować nieselektywnych β-adrenolityków. Leki z grupy selektywnych β1-adrenolityków należy stosować ze szczególną ostrożnością. U pacjentów z astmą oskrzelową lub innymi przewlekłymi obturacyjnymi chorobami płuc, jednocześnie z preparatem Betaloc ZOK należy stosować leki rozszerzające oskrzela. W niektórych przypadkach może być konieczne zwiększenie dawki β2-mimetyków. Podczas leczenia metoprololem ryzyko wystąpienia zaburzeń metabolizmu węglowodanów lub maskowania objawów hipoglikemii jest mniejsze niż w przypadku stosowania nieselektywnych β-adrenolityków. Bardzo rzadko mogą nasilić się, występujące wcześniej, zaburzenia przewodnictwa przedsionkowo-komorowego (mogące prowadzić do bloku przedsionkowo-komorowego). Leczenie wstrząsu anafilaktycznego u pacjentów leczonych β1-adrenolitykami może być trudniejsze. Epinefryna podana w zwykłych dawkach może być nieskuteczna. W przypadkach podawania preparatu Betaloc ZOK pacjentom z rozpoznaniem guza chromochłonnego nadnerczy, należy rozważyć jednoczesne zastosowanie leku α-adrenolitycznego. Dane z badań klinicznych, dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności leczenia preparatem Betaloc ZOK pacjentów z ciężką, stabilną niewydolnością serca (z grupy IV NYHA), są ograniczone. Leczenie preparatem Betaloc ZOK w tej grupie pacjentów powinni rozpoczynać lekarze z dużym doświadczeniem w leczeniu ciężkiej niewydolności serca. Do badań klinicznych, dotyczących leczenia niewydolności serca, nie byli kwalifikowani pacjenci z objawami niewydolności serca w przebiegu zawału mięśnia sercowego i z niestabilną chorobą niedokrwienną serca. Nie ma danych klinicznych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności leczenia metoprololem w tej grupie pacjentów, więc stosowanie tego leku w niestabilnej zdekompensowanej niewydolności serca jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3). Nagłe odstawianie β-adrenolityków jest niebezpieczne, szczególnie u pacjentów należących do grup dużego ryzyka. Nagłe odstawienie leku może spowodować zaostrzenie objawów przewlekłej niewydolności serca lub zwiększenie ryzyka wystąpienia zawału mięśnia sercowego i nagłego zgonu. Jeśli konieczne jest odstawienie preparatu Betaloc ZOK, należy robić to stopniowo, w ciągu co najmniej dwóch tygodni. Za każdym razem dawkę leku należy zmniejszyć o połowę, w stosunku do dawki podawanej poprzednio. Ostatnią, najmniejszą dawkę leku (pół tabletki 25 mg) należy stosować przez co najmniej cztery dni. Następnie lek można odstawić. W przypadku wystąpienia objawów niepożądanych zaleca się wydłużenie czasu odstawiania leku. Przed planowanym zabiegiem operacyjnym, należy poinformować lekarza anestezjologa o zażywaniu preparatu Betaloc ZOK. Nie jest zalecane przerywanie leczenia β-adrenolitykami u pacjentów operowanych.
Działania niepożądaneDziałania niepożądane występują u około 10% pacjentów leczonych metoprololem. Ich wystąpienie i nasilenie zależy zwykle od wielkości dawki. Działania niepożądane występujące często (>1/100 pacjentów) * Ogólne: zmęczenie, bóle głowy, zawroty głowy. * Układ krążenia: bradykardia, uczucie zimna w obwodowych częściach kończyn, kołatanie serca. * Układ pokarmowy: bóle brzucha, nudności, wymioty, biegunka lub zaparcia. Działania niepożądane występujące niezbyt często (<1/100 pacjentów i >1/1000 pacjentów) * Ogólne: ból w klatce piersiowej, zwiększenie masy ciała. * Układ krążenia: przemijające zaostrzenie objawów niewydolności serca. * Ośrodkowy układ nerwowy: zaburzenia snu, parestezje. * Układ oddechowy: skrócenie oddechu, skurcz oskrzeli u pacjentów z astmą oskrzelową. Działania niepożądane występujące rzadko (<1/1000 pacjentów i >1/10 000 pacjentów) * Ogólne: nadmierna potliwość, wypadanie włosów, zaburzenia smaku, przemijające zaburzenia libido. * Układ krwiotwórczy: trombocytopenia. * Układ krążenia: wydłużony czas przewodzenia przedsionkowo-komorowego, zaburzenia rytmu serca, obrzęki, omdlenia. * Ośrodkowy układ nerwowy: koszmary senne, zaburzenia pamięci, splątanie, nerwowość, stany lękowe, omamy, depresja. * Skóra: skórne reakcje nadwrażliwości, zaostrzenie objawów łuszczycy, nadwrażliwość na światło. * Wątroba: zwiększenie aktywności aminotransferaz. * Narządy zmysłów: zaburzenia widzenia, suchość i (lub) podrażnienie oczu, szumy uszne. Pojedyncze doniesienia dotyczyły występowania bólów stawów, zapalenia wątroby, skurczy mięśni, suchości w jamie ustnej, objawów zapalenia spojówek, zapalenia błony śluzowej nosa, zaburzeń koncentracji oraz zgorzeli u pacjentów z zaburzeniami krążenia obwodowego.
DawkowanieDOROŚLI Preparat Betaloc ZOK należy zażywać raz na dobę, najlepiej rano. Tabletki preparatu Betaloc ZOK mogą być dzielone na pół, nie należy ich żuć ani kruszyć. Tabletki należy połknąć popijając co najmniej połową szklanki wody. Spożyty równocześnie posiłek nie ma wpływu na biodostępność preparatu. Dawkę preparatu należy ustalić indywidualnie dla każdego pacjenta, tak aby nie występowała bradykardia. Podane niżej dawki należy traktować jako zalecane. Nadciśnienie tętnicze Zalecana dawka wynosi od 50 mg do 100 mg raz na dobę. U pacjentów, u których dawka 100 mg nie jest wystarczająco skuteczna, można dołączyć do leczenia inny lek obniżający ciśnienie tętnicze, najlepiej z grupy diuretyków lub antagonistów wapnia, z grupy pochodnych dihydropirydyny, lub zwiększyć dawkę preparatu Betaloc ZOK. Choroba niedokrwienna serca Zalecana dawka wynosi od 100 mg do 200 mg raz na dobę. W razie konieczności, dawkę można zwiększyć lub dołączyć do leczenia leki z grupy azotanów. Leczenie objawowej, przewlekłej niewydolności serca Leczenie można rozpocząć u pacjentów ze stabilną niewydolnością serca. Pacjent nie powinien mieć zaostrzeń niewydolności serca w ciągu ostatnich 6 tygodni, a leczenie podstawowe nie powinno być zmieniane w ciągu ostatnich dwóch tygodni. Po rozpoczęciu leczenia niewydolności serca β-adrenolitykami może wystąpić przemijające zaostrzenie objawów choroby. W przypadku zaostrzenia objawów, u części pacjentów jest możliwe kontynuowanie leczenia tą samą lub zmniejszoną dawką preparatu Betaloc ZOK. U części pacjentów konieczne jest odstawienie leku. Leczenie ciężkiej niewydolności serca (grupa IV NYHA – New York Heart Association) preparatem Betaloc ZOK powinni rozpoczynać lekarze z dużym doświadczeniem w leczeniu ciężkiej niewydolności serca. Dawkowanie u pacjentów ze stabilną niewydolnością serca z grupy II NYHA Zalecana dawka początkowa wynosi 25 mg raz na dobę. Dawkę początkową należy stosować przez pierwsze dwa tygodnie leczenia. Po dwóch tygodniach dawkę można zwiększyć do 50 mg raz na dobę. Dawkę można podwajać co dwa kolejne tygodnie, do dawki 200 mg. W leczeniu długotrwałym zalecana dawka wynosi 200 mg raz na dobę. Dawkowanie u pacjentów ze stabilną niewydolnością serca z grupy III i IV NYHA Zalecana dawka początkowa wynosi 12,5 mg (pół tabletki 25 mg) raz na dobę. Dawkę należy ustalić indywidualnie dla każdego pacjenta. W czasie ustalania dawki pacjent powinien być pod ścisłą kontrolą lekarza, gdyż u niektórych pacjentów może dojść do zaostrzenia objawów niewydolności serca. Po jednym do dwóch tygodniach dawka może być zwiększona do 25 mg raz na dobę. Po kolejnych dwóch tygodniach dawkę można zwiększyć do 50 mg raz na dobę. U pacjentów, którzy dobrze tolerują leczenie, dawkę można podwajać co kolejne dwa tygodnie do dawki maksymalnej 200 mg raz na dobę. U pacjentów, u których wystąpi bradykardia i (lub) niedociśnienie tętnicze, konieczne może być zmniejszenie dawek innych leków stosowanych w leczeniu niewydolności serca lub zmniejszenie dawki preparatu Betaloc ZOK. Niedociśnienie tętnicze występujące w czasie ustalania dawki preparatu Betaloc ZOK nie oznacza, że dawka ta nie będzie tolerowana w trakcie długotrwałego leczenia. Nie należy jednak zwiększać dawki preparatu do czasu stabilizacji ciśnienia tętniczego. W przypadku wystąpienia niedociśnienia tętniczego należy szczególnie zwrócić uwagę na ocenę wydolności nerek. Zapobieganie nagłej śmierci sercowej i wystąpieniu ponownego zawału serca u pacjentów po przebyciu ostrej fazy zawału Zalecana dawka podtrzymująca wynosi 200 mg raz na dobę. Zaburzenia rytmu serca Zalecana dawka wynosi od 100 mg do 200 mg raz na dobę. W razie konieczności dawkę można zwiększyć. Czynnościowe zaburzenia pracy serca z napadowymi zaburzeniami rytmu Zalecana dawka wynosi 100 mg raz na dobę. W razie konieczności dawkę można zwiększyć. Profilaktyka migreny Zalecana dawka wynosi od 100 mg do 200 mg raz na dobę. DZIECI Doświadczenia ze stosowaniem preparatu Betaloc ZOK u dzieci są niewielkie. PACJENCI W PODESZłYM WIEKU Nie ma konieczności modyfikowania dawki u pacjentów w podeszłym wieku. PACJENCI Z NIEWYDOLNOśCIą WąTROBY Z reguły nie ma konieczności modyfikowania dawki u pacjentów z marskością wątroby. Jeśli występują objawy bardzo ciężkiej niewydolności wątroby (np. u pacjentów z zespoleniem wrotno-czczym), należy rozważyć zmniejszenie dawki. PACJENCI Z NIEWYDOLNOśCIą NEREK Nie ma konieczności modyfikowania dawki u pacjentów z niewydolnością nerek, ponieważ czynność nerek tylko w niewielkim stopniu wpływa na eliminację leku.
Ciąża i karmieniePreparatu Betaloc ZOK nie należy stosować w okresie ciąży, chyba że jest to bezwzględnie konieczne. β-adrenolityki mogą powodować bradykardię u płodu i noworodka. Należy o tym pamiętać, jeżeli β-adrenolityki są stosowane w ostatnim trymestrze ciąży i w okresie okołoporodowym. Laktacja β-adrenolityki mogą powodować bradykardię u dziecka karmionego piersią. Metoprolol przenika do mleka matki, jednak wpływ na dziecko karmione piersią jest nieznaczący klinicznie, jeżeli matka zażywa preparat w dawkach leczniczych.
PrzechowywanieBetaloc ZOK 25 – Przechowywać w temperaturze pokojowej, tj. od 15°C do 25°C. Betaloc ZOK 50, Betaloc ZOK 100 i Betaloc ZOK 200 – Przechowywać w temperaturze do 30°C. Leku nie stosować po upływie terminu ważności, który jest podany na opakowaniu. Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
linki sponsorowane, reklamy
Zadaj pytanie do
lekarza Farmakologa
.
rejestr leków zawierających interesująca substancje czynną
 
wykaz leków odpowiednich w leczeniu poszczególnych schorzeńNOWE LEKI - sprawdż

wylij zadanielinki sponsorowane, reklamyNa Forum
Wino pobudza trawienie i podnosi ciśnienie, absolutnie nie wskazane przy nadciśnieniu . Tak samo jak każdy inny alkohol . ...Graynka55     18303

Zależy, którego stopnia masz cukrzycę. Jednak nie zbędna jest specjalna dieta, aby choroba się nie pogłębiała. ...Graynka55     90531

Być może jego pies ma włos ( nie jest długowłosy?) , a Twój sierść. Jeśli badania nic nie wykazały t ...Graynka55     57035

Tyle lat i jeszcze nie poszłaś do lekarza ?! Ja miałam takie silne bóle głowy/migreny od tabletek antykoncepcyjnych . ...Graynka55     28073

Niestety też mam cienkie włosy. Znacie jakieś sprawdzone sposoby, aby stały się chociaż trochę grubsze? ...magda11     150803

Pytanie do lekarza !!!
Cukrzyca ciężarnych
Zobacz odpowiedź lekarza Diabetologa
Najczęściej zadawane pytania Zadaj pytanie
Design by Media Park Sp. z o.o. ® © 1999 & 2018
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.