Przychodnia.pl
Niedziela 25. Marca 2018r
Marii, Wieńczysława
0
linki sponsorowane, reklamy

Encyklopedia Leków
opis interesującego Cię leku

Spis alfabetyczny
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Proszę wpisać w specjalnie przeznaczonym do tego okienku nazwę leku lub jego fragment (dowolna kombinacja liter występująca w nazwie), a następnie kursorem wydać rozkaz szukaj.
AREPLEX
Na receptę / Bez recepty
Forma leku:tabletki powlekane 75 mg
Zawartość1 tabletka zawiera jako substancję czynną 75 mg klopidogrelu w postaci wodorosiarczanu klopidogrelu oraz substancje pomocnicze.
Zamienniki Leku

ZastosowanieTabletki leku Areplex są okrągłe, różowe i zawierają klopidogrel jako substancję czynną. Klopidogrel należy do grupy leków zwanych lekami przeciwpłytkowymi. Płytki krwi są bardzo małymi morfologicznymi składnikami krwi, są dużo mniejsze od czerwonych i białych krwinek. Zlepiając się ze sobą powodują powstawanie skrzepu. Leki hamujące czynność płytek krwi zapobiegają zlepianiu się płytek i tworzeniu zakrzepów krwi. Po podaniu doustnym klopidogrel szybko wchłania się z przewodu pokarmowego, a spożywane jednocześnie posiłki nie mają istotnego wpływu na działanie leku. * Lek Areplex wskazany jest w zapobieganiu przypadkom zakrzepów miażdżycowych: u pacjentów z zawałem mięśnia sercowego (od kilku dni do mniej niż 35 dni), z udarem niedokrwiennym (od 7 dni do mniej niż 6 miesięcy) oraz z rozpoznaną chorobą tętnic obwodowych. * u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym: * bez uniesienia odcinka ST (niestabilna dławica piersiowa lub zawał mięśnia sercowego bez załamka Q) w skojarzeniu z kwasem acetylosalicylowym (ang. ASA). * z ostrym zawałem mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST, w skojarzeniu z ASA, u pacjentów leczonych zachowawczo kwalifikujących sie do leczenia trombolitycznego.
Inne leki związane ze schorzeniami

OstrzeżenieStosowanie leku Areplex u dzieci Nie stosuje się preparatu Areplex u osób poniżej 18 roku życia. Stosowanie leku Areplex u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby. O konieczności stosowania klopidogrelu u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby oraz o dawkowaniu decyduje lekarz. Stosowanie leku Areplex u pacjentów w podeszłym wieku Nie ma konieczności modyfikacji dawki u osób w podeszłym wieku. Ciąża Przed zastosowaniem leku Areplex należy poradzić się lekarza. Nie należy stosować leku Areplex podczas ciąży. Karmienie piersią Przed zastosowaniem leku Areplex należy poradzić się lekarza. Nie należy stosować leku Areplex w okresie karmienia piersią. Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn Areplex nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługę urządzeń będących w ruchu. Stosowanie innych leków: Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty. Stosowanie warfaryny (lek stosowany w celu zmniejszenia krzepliwości krwi) jednocześnie z lekiem Areplex nie jest zalecane. Pacjent powinien poinformować lekarza prowadzącego zwłaszcza wtedy, jeśli przyjmuje niesteroidowy lek przeciwzapalny, zwykle stosowany w celu leczenia stanów bólowych i (lub) zapalnych mięśni lub stawów, oraz jeśli przyjmuje heparynę lub inny lek stosowany w celu zmniejszenia krzepliwości krwi. Pacjenci, u których wystąpiły silne bóle w klatce piersiowej (niestabilna dławica piersiowa lub zawał serca) mogą mieć zalecony do stosowania lek Areplex w skojarzeniu z kwasem acetylosalicylowym, substancją obecną w wielu lekach, stosowaną w celu łagodzenia bólu i obniżenia gorączki. Sporadyczne zastosowanie kwasu acetylosalicylowego (nie więcej niż 1000 mg w ciągu 24 godzin) nie powinno zazwyczaj powodować problemu, ale długotrwałe stosowanie w innych przypadkach powinno być omówione z lekarzem prowadzącym. Ważne informacje o niektórych składnikach leku Areplex: Jeżeli wcześniej stwierdzono u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku. Lek może powodować ciężkie reakcje alergiczne.
Działania niepożądaneJak każdy lek, lek Areplex może powodować działania niepożądane. Najczęstszym zgłaszanym działaniem niepożądanym podczas stosowania leku Areplex jest krwawienie takie jak siniak, krwiak, krwawienie z nosa, krew w moczu, krwawienie w żołądku lub jelitach. Donoszono także o małej liczbie przypadków krwawienia w oku, krwotoku wewnątrzczaszkowego, płucnego lub stawowego. Inne działania niepożądane zgłaszane podczas stosowania leku Areplex to: Zaburzenia układu nerwowego: niezbyt często: bóle głowy, zawroty głowy i parestezje, rzadko: zawroty głowy pochodzenia błędnikowego, bardzo rzadko: zaburzenia smaku. Zaburzenia psychiczne: Bardzo rzadko: stan splątania, omamy. Zaburzenia żołądka i jelit: często: biegunka, bóle brzucha i niestrawność, niezbyt często: owrzodzenie żołądka i (lub) dwunastnicy, zapalenie żołądka, wymioty, nudności, zaparcia, wzdęcie z oddawaniem wiatrów, bardzo rzadko: zapalenie trzustki, zapalenie jelita grubego (w tym wrzodziejące oraz limfocytowe zapalenie jelita grubego), zapalenie błony śluzowej jamy ustnej. Zaburzenia płytek krwi, krwawienia i krzepnięcia: niezbyt często: wydłużenie czasu krwawienia, zmniejszenie liczby płytek. Zaburzenia krwinek białych i układu siateczkowo-śródbłonkowego: niezbyt często: leukopenia, zmniejszenie liczby neutrofili i eozynofilia. Zaburzenia krwi i układu chłonnego: Bardzo rzadko: zakrzepowa plamica małopłytkowa (ang. TTP) (1/200 000 narażonych pacjentów) (patrz punkt 4.4), ciężka trombocytopenia ( liczba płytek krwi ≤ 30 x 109/l ), agranulocytoza, granulocytopenia, niedokrwistość aplastyczna/pancytopenia i niedokrwistość. Zaburzenia naczyń: Bardzo rzadko: zapalenie naczyń, niedociśnienie. Zaburzenia układu immunologicznego: Bardzo rzadko: reakcje rzekomoanafilaktyczne, choroba posurowicza. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: niezbyt często: wysypka i świąd, bardzo rzadko: obrzęk naczynioruchowy, pęcherzowe zapalenie skóry (rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa Johnsona, martwica toksyczno-rozpływna naskórka), wysypka rumieniowa, pokrzywka, wyprysk i liszaj płaski. Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: Bardzo rzadko: skurcz oskrzeli, śródmiąższowe zapalenie płuc. Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: Bardzo rzadko: ostra niewydolność wątroby, zapalenie wątroby. Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe, tkanki łącznej: Bardzo rzadko: bóle stawów, zapalenie stawów, bóle mięśniowe Zaburzenia układu moczowego: Bardzo rzadko: kłębuszkowe zapalenie nerek Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: Bardzo rzadko: gorączka Badania diagnostyczne: Bardzo rzadko: nieprawidłowe wyniki badań czynności wątroby, zwiększenie kreatyniny we krwi. Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi: - gorączka, objawy zakażenia lub uczucie skrajnego zmęczenia spowodowane rzadko występującym zmniejszeniem liczby niektórych krwinek - objawy zaburzenia czynności wątroby, takie jak zażółcenie skóry i (lub) oczu (żółtaczka), związane lub nie z krwawieniem i (lub) stanem dezorientacji. Jeśli wystąpi przedłużone krwawienie podczas stosowania leku Areplex W przypadku skaleczenia lub zranienia, czas jaki upłynie zanim krwawienie ustanie, może być nieco dłuższy niż zwykle. Jest to związane z działaniem leku. Nie sprawia to kłopotów przy niewielkich skaleczeniach i zranieniach np. skaleczenia podczas golenia. Tym niemniej, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. U niektórych osób w czasie stosowania leku Areplex mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.
DawkowanieLek Areplex należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem. Zazwyczaj stosowana dawka leku Areplex to jedna tabletka 75 mg na dobę stosowana doustnie z posiłkiem lub bez posiłku. Lek należy przyjmować regularnie, codziennie o tej samej porze. W wypadku wystąpienia silnych bólów w klatce piersiowej lekarz może zalecić rozpoczęcie leczenia od dawki nasycającej 300mg (4 tabletki po 75 mg). Jeśli u pacjenta planowany jest zabieg chirurgiczny (w tym stomatologiczny) to należy poinformować lekarza prowadzącego o stosowaniu leku Areplex. W przypadku zażycia większej dawki leku Areplex niż zalecana: W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub udać się do izby przyjęć najbliższego szpitala z powodu wystąpienia zwiększonego ryzyka krwawienia. Jeśli wymagana jest szybka korekcja wydłużonego czasu krwawienia, to lekarz może zalecić przetoczenie płytek krwi, które może odwrócić działanie klopidogrelu. W przypadku pominięcia dawki leku Areplex: W przypadku pominięcia przyjęcia dawki leku, jeśli nie upłynęło jeszcze 12 godzin od pory gdy powinna być zażyta, należy bezzwłocznie przyjąć zapomnianą dawkę. Następną dawkę należy przyjąć o zwykłej porze. Gdy przerwa w przyjęciu leku była dłuższa niż 12 godzin, należy pominąć zapomnianą dawkę, a następną przyjąć o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
PrzechowywaniePrzechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.
linki sponsorowane, reklamy
Zadaj pytanie do
lekarza Farmakologa
.
rejestr leków zawierających interesująca substancje czynną
 
wykaz leków odpowiednich w leczeniu poszczególnych schorzeńNOWE LEKI - sprawdż

wylij zadanielinki sponsorowane, reklamyNa Forum
Wino pobudza trawienie i podnosi ciśnienie, absolutnie nie wskazane przy nadciśnieniu . Tak samo jak każdy inny alkohol . ...Graynka55     18587

Zależy, którego stopnia masz cukrzycę. Jednak nie zbędna jest specjalna dieta, aby choroba się nie pogłębiała. ...Graynka55     91230

Być może jego pies ma włos ( nie jest długowłosy?) , a Twój sierść. Jeśli badania nic nie wykazały t ...Graynka55     57455

Tyle lat i jeszcze nie poszłaś do lekarza ?! Ja miałam takie silne bóle głowy/migreny od tabletek antykoncepcyjnych . ...Graynka55     28329

Niestety też mam cienkie włosy. Znacie jakieś sprawdzone sposoby, aby stały się chociaż trochę grubsze? ...magda11     151496

Pytanie do lekarza !!!
Cukrzyca ciężarnych
Zobacz odpowiedź lekarza Diabetologa
Najczęściej zadawane pytania Zadaj pytanie
Design by Media Park Sp. z o.o. ® © 1999 & 2018
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.