Przychodnia.pl
Niedziela 22. Kwietnia 2018r
Łukasza, Leona
0
linki sponsorowane, reklamy

Encyklopedia Leków
opis interesującego Cię leku

Spis alfabetyczny
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Proszę wpisać w specjalnie przeznaczonym do tego okienku nazwę leku lub jego fragment (dowolna kombinacja liter występująca w nazwie), a następnie kursorem wydać rozkaz szukaj.
AUGMENTIN
Na receptę / Bez recepty
Forma leku:iniekcje 1200 mg; syrop 31,2 mg/ml; tabletki powlekane 375 mg; tabletki 250, 500, 875 mg
Zawartośćsubstancje czynne - amoxillin, clavulanic acid Jedna tabletka powlekana 250 mg + 125 mg zawiera substancje czynne: 250 mg amoksycyliny (Amoxicillinum) w postaci trójwodzianu i 125 mg kwasu klawulanowego (Acidum clavulanicum) w postaci soli potasowej. substancje pomocnicze: Magnezu stearynian Koloid żelu krzemionkowego Sól sodowa eteru karboksymetyloamylozowego Celuloza mikrokrystaliczna Skład otoczki: Tytanu dwutlenek Hydroksypropylometyloceluloza (Methocel E5) Hydroksypropylometyloceluloza (Methocel E15) Glikol polietylenowy 4000 Glikol polietylenowy 6000 Olej silikonowy (Dimetikon 500) Jedna tabletka powlekana 500 mg + 125 mg zawiera substancje czynne: 500 mg amoksycyliny (Amoxicillinum) w postaci trójwodzianu i 125 mg kwasu klawulanowego (Acidum clavulanicum) w postaci soli potasowej. substancje pomocnicze: Glikolan sodowy skrobi Krzemionka koloidalna Stearynian magnezowy Celuloza mikrokrystaliczna Skład otoczki: Dwutlenek tytanu Hydroksypropylometyloceluloza (Methocel E 5) Hydroksypropylometyloceluloza (Methocel E 15) Glikol polietylenowy 4000 NF Glikol polietylenowy 6000 NF Dimetikon 500 Jedna tabletka powlekana 875 mg + 125 mg zawiera substancje czynne: 875 mg amoksycyliny (Amoxicillinum) w postaci trójwodzianu i 125 mg kwasu klawulanowego (Acidum clavulanicum) w postaci soli potasowej. substancje pomocnicze: Magnezu stearynian Glikolan sodowy skrobi 10 Krzemionka koloidalna Mikrokrystaliczna celuloza Skład otoczki: Dwutlenek tytanu, Hydroksypropylometyloceluloza 5 cps, Hydroksypropylometyloceluloza 15 cps, Glikol polietylenowy 4000, Glikol polietylenowy 6000.
Zamienniki Leku

Sposób działaniaAmoxycylina jest antybiotykiem o o szerokim spektrum działania, tzn. działa wobec wielu szczepów bakteryjnych. Uniemożliwia bakteriom budowanie ścian komórkowych, co powoduje ich rozpad. Niektóre bakterie wytwarzają jednak pewne enzymy zwane betalaktamazami, które to enzymy unieczynniają antybiotyk. Kwas klawulanowy wchodzący w skład leku blokuje wspomniane enzymy i bakterie nie mogą obronić się przed lekiem.
ZastosowanieZapalenie uszu u dzieci, w takich razach, gdy zwyczajna penicylina zawodzi. Infekcje skóry i tkanek miękkich, zwłaszcza górnych dróg oddechowych oraz dróg moczowych, gdy są one spowodowane szczepami bakterii wrażliwymi na amoxycylinę. Zakres działania bakteriobójczego in vitro preparatu Augmentin obejmuje m.in. wymienione poniżej gatunki i rodzaje drobnoustrojów: Bakterie Gram-dodatnie Tlenowe: * Enterococcus faecalis, * Enterococcus faecium, * Streptococcus pneumoniae, * Streptococcus pyogenes, * Streptococcus viridans, * *Staphylococcus aureus, * *koagulazo-ujemne * gronkowce (łącznie ze Staphylococcus epidermidis), * rodzaj Corynebacterium, Bacillus * anthracis, * Listeria monocytogenes, * Nocardia asteroides. UWAGA: Szczepy gronkowców oporne na meticylinę są niewrażliwe. Beztlenowe: * rodzaj Clostridium, * rodzaj Peptococcus, * rodzaj Peptostreptococcus. Bakterie Gram-ujemne Tlenowe: * *Haemophilus influenzae, * *Escherichia coli, * *Proteus mirabilis, * *Proteus vulgaris, * rodzaj *Klebsiella, * *Moraxella catarrhalis (Branhamella catarrhalis), * rodzaj *Salmonella, * rodzaj *Shigella, * Bordetella pertussis, * rodzaj Brucella, * *Neisseria gonorrhoeae, * Neisseria * meningitidis, * Vibrio cholerae, * Pasteurella multocida, * Helicobacter pylori, * rodzaj Legionella, * Yersinia enterocolitica. Beztlenowe: * rodzaj *Bacteroides włącznie z Bacteroides fragilis, * rodzaj Fusobacterium. *Włącznie ze szczepami wytwarzającymi beta-laktamazy i przez to opornymi na ampicylinę i amoksycylinę.
Inne leki związane ze schorzeniami

OstrzeżeniePrzed rozpoczęciem leczenia preparatem Augmentin niezbędne jest zebranie dokładnego wywiadu dotyczącego uprzednio występujących reakcji nadwrażliwości na penicyliny, cefalosporyny lub inne alergeny. Zmiany w wynikach testów czynnościowych wątroby obserwowano u niektórych pacjentów przyjmujących preparat Augmentin. Znaczenie kliniczne tych zmian nie zostało określone, ale preparat Augmentin należy stosować z ostrożnością u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. Rzadko notowano przypadki żółtaczki cholestatycznej, które czasami mogą być ciężkie, ale zwykle są przemijające. Objawy mogą pojawić się po upływie kilku tygodni po ukończeniu leczenia. Preparat Augmentin jest na ogół dobrze tolerowany i ma małą toksyczność charakterystyczną dla antybiotyków z grupy penicylin. Mimo to, w czasie długotrwałego leczenia, zaleca się okresowe badania czynności narządów wewnętrznych, w tym nerek, wątroby i układu krwiotwórczego. Rzadko opisywano wydłużenie czasu protrombinowego u pacjentów leczonych tym antybiotykiem. Podczas jednoczesnego stosowania preparatu Augmentin i antykoagulantów należy monitorować parametry krzepliwości krwi. Donoszono o ciężkich przypadkach reakcji uczuleniowych (anafilaktycznych) czasami kończących się śmiercią, u pacjentów leczonych amoksycyliną. Możliwość wystąpienia takich reakcji jest większa u osób, u których w przeszłości wystąpiła nadwrażliwość na penicyliny (patrz „Przeciwwskazania"). W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej należy przerwać stosowanie preparatu Augmentin i zastąpić go innym lekiem. Może być konieczne podawanie adrenaliny, tlenu, dożylnych kortykosteroidów, utrzymywanie drożności dróg oddechowych, w tym intubacja. Znane są przypadki występowania rzekomobłoniastego zapalenia jelita grubego po stosowaniu antybiotyków o szerokim zakresie działania, dlatego ważne jest wzięcie pod uwagę tej możliwości u pacjentów, u których wystąpiła biegunka (zwłaszcza ciężka lub uporczywa) w trakcie leczenia amoksycyliną lub po jego zakończeniu. W lżejszych przypadkach wystarczy odstawić lek. W cięższych podaje się doustnie metronidazol ,wankomycynę lub stosuje się inne odpowiednie leczenie. Nie należy stosować leków hamujących perystaltykę jelit lub działających zapierająco. Podobnie jak w przypadku innych antybiotyków β-laktamowych rzadko obserwowano rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, martwicę toksyczno-rozpływną naskórka, złuszczające zapalenie skóry i ostrą uogólnioną osutkę krostkową. W przypadku wystąpienia zmian na skórze podawanie leku Augmentin należy przerwać. Kuracja preparatem Augmentin nie jest wskazana, jeśli u pacjenta podejrzewa się mononukleozę zakaźną, ponieważ stwierdzono związek pomiędzy występowaniem osutek rumieniowatych, a leczeniem amoksycyliną pacjentów z mononukleozą zakaźną. Długotrwałe stosowanie preparatu Augmentin może czasami powodować rozwój drobnoustrojów opornych na ten lek. U pacjentów ze zmniejszoną objętością wydalanego moczu, szczególnie po podaniu wysokich dawek preparatu Augmentin, może dochodzić do tworzenia się kryształków amoksycyliny w moczu – zaleca się wówczas zwiększenie ilości podawanych płynów. U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek dawka powinna być dostosowana do stopnia niewydolności. Każda tabletka preparatu Augmentin zawiera 0,63 mEq (25 mg) potasu.
Działania niepożądaneDziałania niepożądane, podobnie jak w przypadku amoksycyliny, nie są częste, zazwyczaj są lekkie i przemijające. Jak każdy lek, Augmentin tabletki powlekane może powodować działania niepożądane. Zakażenia i infestacja Często: kandydoza Zaburzenia krwi i układu chłonnego Rzadko: przemijająca leukopenia (w tym neutropenia), przemijająca małopłytkowość Bardzo rzadko: przemijająca agranulocytoza, niedokrwistość hemolityczna, wydłużony czas krwawienia i czas protrombinowy. Zaburzenia układu immunologicznego Bardzo rzadko: obrzęk naczynioruchowy, anafilaksja, choroba posurowicza, zapalenie naczyń. Zaburzenia układu nerwowego Niezbyt często: zawroty głowy, bóle głowy Bardzo rzadko: przemijająca nadmierna ruchliwość i drgawki. Drgawki mogą wystąpić u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek lub otrzymujących wysokie dawki leku. Zaburzenia żołądkowo-jelitowe Bardzo często: biegunka Często: nudności, wymioty Nudności są najczęściej związane ze stosowaniem wyższych dawek leku. Objawy ze strony przewodu pokarmowego można zmniejszyć stosując lek Augmentin® na początku posiłków. Niezbyt często: niestrawność Bardzo rzadko: związane ze stosowaniem antybiotyku zapalenie jelit (w tym rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego i krwotoczne zapalenie jelita grubego). Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych Niezbyt często: u pacjentów leczonych antybiotykami β-laktamowymi odnotowano przypadki umiarkowanego podwyższenia aktywności AspAT i (lub) AlAT ale znaczenie tego nie jest znane. Bardzo rzadko: zapalenie wątroby, żółtaczkę zastoinową. Doniesienia o objawach ze strony wątroby były częstsze w przypadku stosowania amoksycyliny z kwasem klawulanowym niż w przypadku stosowania innych penicylin. Objawy ze strony wątroby opisywano przede wszystkim u mężczyzn i osób starszych i mogą one być związane z przedłużonym czasem leczenia. Objawy kliniczne zwykle pojawiają się w czasie lub tuż po leczeniu, ale w niektórych przypadkach mogą wystąpić po kilku tygodniach po ukończeniu leczenia. Są one zwykle przemijające. Objawy te mogą być ciężkie, w bardzo rzadkich przypadkach opisywano zgony. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Niezbyt często: wysypki, świąd, pokrzywka Rzadko: rumień wielopostaciowy Bardzo rzadko: zespół Stevensa-Johnsona, martwica toksyczno-rozpływna naskórka, złuszczające zapalenie skóry, ostra uogólniona osutka krostkowa. W przypadku zaobserwowania następujących objawów: obrzęku naczynioruchowego, anafilaksji, choroby posurowiczej, zapalenia naczyń, wysypek, świądu, pokrzywki, rumienia wielopostaciowego, zespołu Stevensa-Johnsona, martwicy toksyczno-rozpływnej naskórka, złuszczającego zapalenie skóry i ostrej uogólnionej osutki krostkowej należy odstawić preparat Augmentin® tabletki powlekane. Zaburzenia nerek i dróg moczowych Bardzo rzadko: śródmiąższowe zapalenie nerek, krystaluria (tworzenie się kryształków amoksycyliny w moczu). Krystaluria może wystąpić, zwłaszcza w przypadku gdy zastosowano wysokie dawki. Zaburzenia układu rozrodczego i piersi Bardzo rzadko: bolesność i świąd pochwy z nadmierną wydzieliną.
DawkowanieDawkę ustala lekarz. Dawkowanie zależy od rodzaju i nasilenia infekcji, a także od wagi ciała i wieku pacjenta. Lek można zażywać niezależnie od pory posiłków. W razie nastąpienia poprawy, nawet już po kilku dawkach, nie należy przerywać przepisanej kuracji, a to w celu uniknięcia nawrotu choroby. Zazwyczaj dawka dla pacjenta dorosłego wynosi 1 tabletka 375 mg 3 razy dziennie. O mocy i liczbie zastrzyków decyduje lekarz. Zastrzyki wykonuje wyłącznie służba zdrowia, która udziela bliższych informacji o leku. Dawkowanie należy ustalić w zależności od wieku pacjenta, masy ciała, czynności nerek, jak również przebiegu zakażenia. Dawkowanie u dorosłych i dzieci powyżej 12 lat
Ciąża i karmienieW badaniach nad wpływem preparatu Augmentin podawanego doustnie i parenteralnie (dawki do 10 razy przekraczające dawki terapeutyczne u ludzi) na procesy rozrodu zwierząt (myszy i szczurów) nie stwierdzono działania teratogennego. Istnieją jedynie ograniczone doświadczenia w stosowaniu preparatu Augmentin u ciężarnych kobiet. Podobnie, jak w przypadku wielu innych leków, należy unikać stosowania go w ciąży (zwłaszcza w pierwszym trymestrze), chyba, że lekarz uzna zastosowanie preparatu za bezwzględnie konieczne. Preparat Augmentin może być stosowany w okresie laktacji, jednak istnieje ryzyko wywołania uczulenia niemowląt przez jego śladowe ilości wydzielane do mleka kobiecego.
PrzechowywanieZawiesinę należy przechowywać w lodówce. Ważność leku kończy się po 7 dniach. Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze do 25°C. Chronić od wilgoci. Nie należy stosować preparatu Augmentin po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.
linki sponsorowane, reklamy
Zadaj pytanie do
lekarza Farmakologa
.
rejestr leków zawierających interesująca substancje czynną
 
wykaz leków odpowiednich w leczeniu poszczególnych schorzeńNOWE LEKI - sprawdż

wylij zadanielinki sponsorowane, reklamyNa Forum
Cześć wszystkim. Mam dość ciekawe doświadczenie. Otóż pracuję przy komputerze ok. 10 godzin dziennie + nie by& ...KILONK23     261

Mój szwagier cierpi na bóle głowy od 30 lat prawie. I co ciekawe, niekoniecznie są to bóle migrenowe, ponieważ zmienia s ...cyccobaphe41     122138

Nie wolno pic wody utlenionej. Poczytaj troche albo zapytaj specjalisty ...marysia123     25766

Na grype nie ma magicznych syropkow ani lekow. Jedyne co zostaje to kocyk , łozko i leki na gorączke. Grype trzeba wylezeć bo nie dolec ...marysia123     218738

Witam, Jestem osobą aktywną fizycznie, jednak ostatnio po zakończeniu biegu pojawił się u mnie ostry ból całej k ...carrglen     679

Pytanie do lekarza !!!
Cukrzyca ciężarnych
Zobacz odpowiedź lekarza Diabetologa
Najczęściej zadawane pytania Zadaj pytanie
Design by Media Park Sp. z o.o. ® © 1999 & 2018
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.