Przychodnia.pl
Piątek 27. Kwietnia 2018r
Zyty, Teofila
0
linki sponsorowane, reklamy

Encyklopedia Leków
opis interesującego Cię leku

Spis alfabetyczny
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Proszę wpisać w specjalnie przeznaczonym do tego okienku nazwę leku lub jego fragment (dowolna kombinacja liter występująca w nazwie), a następnie kursorem wydać rozkaz szukaj.
AUGMENTIN
Na receptę / Bez recepty
Forma leku:iniekcje dożylne 600 mg (500 mg + 100 mg); 1200 mg (1000 mg + 200 mg); syrop 31,2 mg/ml (25 mg + 6,2 mg); tabletki 375 mg (250 mg + 125 mg)
Zawartośćsubstancja czynna - amoxicillin + clavulanic acid. 1 fiolka preparatu Augmentin proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań dożylnych i wlewu dożylnego, 500 mg + 100 mg zawiera substancje czynne: 500 mg amoksycyliny w postaci soli sodowej i 100 mg kwasu klawulanowego w postaci soli potasowej. 1 fiolka preparatu Augmentin proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań dożylnych i wlewu dożylnego, 1 g + 200 mg zawiera substancje czynne: 1 g amoksycyliny w postaci soli sodowej i 200 mg kwasu klawulanowego w postaci soli potasowej. 1 butelka infuzyjna preparatu Augmentin proszek do sporządzenia roztworu do wlewu dożylnego, 2 g + 200 mg zawiera substancje czynne: 2 g amoksycyliny w postaci soli sodowej i 200 mg kwasu klawulanowego w postaci soli potasowej.
Zamienniki LekuAmoxicillin Clavulanic acid

Sposób działaniaAmoxycylina jest antybiotykiem o o szerokim spektrum działania, tzn. działa wobec wielu szczepów bakteryjnych. Uniemożliwia bakteriom budowanie ścian komórkowych, co powoduje ich rozpad. Niektóre bakterie wytwarzają jednak pewne enzymy zwane betalaktamazami, które to enzymy unieczynniają antybiotyk. Kwas klawulanowy wchodzący w skład leku blokuje wspomniane enzymy i bakterie nie mogą obronić się przed lekiem.
ZastosowanieZapalenie uszu u dzieci, w takich razach, gdy zwyczajna penicylina zawodzi. Infekcje skóry i tkanek miękkich, zwłaszcza górnych dróg oddechowych oraz dróg moczowych, gdy są one spowodowane szczepami bakterii wrażliwymi na amoxycylinę. Zakres działania bakteriobójczego in vitro preparatu Augmentin obejmuje m.in. wymienione poniżej gatunki i rodzaje drobnoustrojów: Bakterie Gram-dodatnie Tlenowe: * Enterococcus faecalis, * Enterococcus faecium, * Streptococcus pneumoniae, * Streptococcus pyogenes, * Streptococcus viridans, * *Staphylococcus aureus, * *koagulazo-ujemne * gronkowce (łącznie ze Staphylococcus epidermidis), * rodzaj Corynebacterium, Bacillus * anthracis, * Listeria monocytogenes, * Nocardia asteroides. UWAGA: Szczepy gronkowców oporne na meticylinę są niewrażliwe. Beztlenowe: * rodzaj Clostridium, * rodzaj Peptococcus, * rodzaj Peptostreptococcus. Bakterie Gram-ujemne Tlenowe: * *Haemophilus influenzae, * *Escherichia coli, * *Proteus mirabilis, * *Proteus vulgaris, * rodzaj *Klebsiella, * *Moraxella catarrhalis (Branhamella catarrhalis), * rodzaj *Salmonella, * rodzaj *Shigella, * Bordetella pertussis, * rodzaj Brucella, * *Neisseria gonorrhoeae, * Neisseria * meningitidis, * Vibrio cholerae, * Pasteurella multocida, * Helicobacter pylori, * rodzaj Legionella, * Yersinia enterocolitica. Beztlenowe: * rodzaj *Bacteroides włącznie z Bacteroides fragilis, * rodzaj Fusobacterium. *Włącznie ze szczepami wytwarzającymi beta-laktamazy i przez to opornymi na ampicylinę i amoksycylinę.
Inne leki związane ze schorzeniamiInfekcje bakteryjne

OstrzeżenieLeku nie należy stosować u osób uczulonych na penicylinę. Oczekiwany skutek leczenia może ulec zmianie, jeśli amoxycylinę stosuje się jednocześnie z innymi lekami. Należy poradzić się lekarza co do możliwości stosowania innych preparatów jednocześnie z amoxycyliną. Lek zmniejsza skuteczność doustnych środków antykoncepcyjnych. Nie należy stosować preparatu Augmentin, jeśli stwierdzono w przeszłości: * Nadwrażliwość na antybiotyki beta-laktamowe, np. penicyliny, cefalosporyny. * Ciężką niewydolność wątroby lub występowanie żółtaczki i(lub) zaburzeń czynności wątroby związanych ze stosowaniem preparatów zawierających amoksycylinę z kwasem klawulanowym lub innych antybiotyków z grupy penicylin. Preparatu Augmentin nie należy stosować u pacjentów z mononukleozą zakaźną i białaczką limfatyczną, ze względu na zwiększone ryzyko występowania osutek rumieniowatych u tych pacjentów, po leczeniu amoksycyliną. Przed rozpoczęciem leczenia preparatem Augmentin lekarz powinien zebrać dokładny wywiad dotyczący uprzednio występujących reakcji nadwrażliwości na penicyliny, cefalosporyny lub inne alergeny. Preparat Augmentin jest na ogół dobrze tolerowany i ma małą toksyczność charakterystyczną dla antybiotyków z grupy penicylin. Mimo to, w czasie długotrwałego leczenia, zaleca się okresowe badania czynności narządów wewnętrznych, w tym nerek, wątroby i układu krwiotwórczego. Rzadko opisywano wydłużenie czasu protrombinowego u pacjentów leczonych preparatem Augmentin. Należy monitorować parametry krzepliwości krwi, jeśli jednocześnie podaje się Augmentin i antykoagulanty. U pacjentów w podeszłym wieku lek należy stosować ostrożnie. Długotrwałe stosowanie preparatu Augmentin może czasami powodować rozwój drobnoustrojów opornych na ten lek. Preparat należy stosować ostrożnie u pacjentów z zaburzoną czynnością wątroby. Należy kontrolować parametry czynności wątroby i w razie ich pogorszenia rozważyć możliwość odstawienia leku. U pacjentów z zaburzoną czynnością nerek dawkę należy ustalić w zależności od stopnia niewydolności. Jeżeli konieczne jest podawanie parenteralne dużych dawek preparatu Augmentin pacjentom na diecie ubogosodowej, wziąć pod uwagę ilość sodu podanego z preparatem. Zachowaj szczególną ostrożność stosując Augmentin: Donoszono o występowaniu ciężkich reakcji uczuleniowych (anafilaktycznych) czasami kończących się śmiercią, u pacjentów leczonych penicylinami. Możliwość wystąpienia takich reakcji jest większa u osób, u których w przeszłości wystąpiła nadwrażliwość na penicyliny. W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej należy przerwać stosowanie preparatu Augmentin i zastąpić go innym lekiem. Niezbędne może być wdrożenie odpowiedniego leczenia adrenaliną; może być konieczne podawanie tlenu, dożylnych kortykosteroidów,utrzymywanie drożności dróg oddechowych, włącznie z intubacją. Jeśli podczas stosowania leku wystąpi biegunka, należy zwrócić się do lekarza, gdyż może być ona objawem rzekomobłoniastego zapalenia jelit. Tak jak po zastosowaniu innych antybiotyków o szerokim zakresie działania, również po zastosowaniu preparatu Augmentin notowano rzadkie przypadki rzekomobłoniastego zapalenia jelit, wywołane przez toksyny nadmiernie namnożonych w jelicie Clostridium difficile. W lżejszych przypadkach wystarczy odstawić lek. W cięższych podaje się doustnie metronidazol lub wankomycynę. Nie należy stosować leków hamujących perystaltykę jelit.
Działania niepożądane1/100 - Rozwolnienie, wysypka, świąd. - W razie pojawienia się wysypki należy przerwać leczenie i skontaktować się z lekarzem; podobnie trzeba postąpić w razie uciążliwej biegunki. 1/1000- <1/1000 - Poważniejsze reakcje alergiczne z towarzyszącą gorączką, przejściowe zmiany w obrazie krwi oraz pokrzywka. Działania niepożądane, podobnie jak w przypadku amoksycyliny, nie są częste, zazwyczaj mają niewielkie nasilenie i są przemijające. Reakcje nadwrażliwości Obrzęk naczynioruchowy, anafilaksja, choroba posurowicza, zapalenie naczyń. Sporadycznie opisywano wysypki, świąd, pokrzywkę. Podobnie jak w przypadku innych antybiotyków beta-laktamowych rzadko obserwowano ciężkie reakcje skórne: rumień wielopostaciowy, zespół Stevens-Johnsona, martwicę toksyczno-rozpływną naskórka, złuszczające zapalenie skóry i ostrą uogólnioną osutkę krostkową. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z wyżej wymienionych reakcji leczenie antybiotykiem należy przerwać. Sporadycznie obserwowano również śródmiąższowe zapalenie nerek. Przewód pokarmowy Obserwowano występowanie biegunki, nudności, wymiotów, niestrawności. Kandydozę i związane z antybiotykiem zapalenie jelit (w tym rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego i krwotoczne zapalenie jelit) - podczas stosowania dożylnego objawy te występują sporadycznie. Wątroba U pacjentów leczonych antybiotykami beta-laktamowymi odnotowano przypadki umiarkowanego podwyższenia aktywności enzymów wątrobowych (ASPAT i/lub ALAT, fosfataza alkaliczna). Rzadko opisywano zapalenie wątroby, żółtaczkę zastoinową. Objawy ze strony wątroby opisywano przede wszystkim u mężczyzn i osób starszych i mogą one być związane z przedłużonym czasem leczenia. Objawy kliniczne zwykle pojawiają się w czasie lub tuż po leczeniu, ale w niektórych przypadkach mogą być niewidoczne przez kilka tygodni od momentu ukończenia leczenia. Są one zwykle przemijające. Objawy te mogą być ciężkie, w krańcowo rzadkich przypadkach opisywano zgony. W prawie wszystkich przypadkach zgony miały związek z chorobą podstawową lub innymi równocześnie stosowanymi lekami. Układ krwiotwórczy Podobnie jak w przypadku innych antybiotyków beta-laktamowych rzadko obserwowano zaburzenia składu krwi: leukopenię (w tym neutropenię lub agranulocytozę), pancytopenię, zahamowanie czynności szpiku, małopłytkowość i niedokrwistość hemolityczną. Również rzadko opisywano wydłużony czas krwawienia i czas protrombinowy. Układ moczowo-płciowy Szczególnie po podaniu wysokich dawek preparatu Augmentin, może dochodzić do tworzenia się kryształków amoksycyliny w moczu – zaleca się wówczas zwiększenie podawania płynów. Sporadycznie obserwowano bolesność i świąd pochwy z obecnością wydzieliny. Ośrodkowy układ nerwowy Objawy ze strony układu nerwowego obserwowano bardzo rzadko. Była to nadmierna ruchliwość, zawroty głowy, bóle głowy, drgawki, bezsenność i agresja. Drgawki i inne objawy pobudzenia o.u.n. mogą wystąpić u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek lub w przypadku gdy zastosowano wysokie dawki. Miejscowe Sporadycznie opisywano zakrzepowe zapalenie żyły lub ból w miejscu wstrzyknięcia. U niektórych osób w czasie stosowania preparatu Augmentin mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, również nie wymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.
DawkowanieDawkę ustala lekarz. Dawkowanie zależy od rodzaju i nasilenia infekcji, a także od wagi ciała i wieku pacjenta. Lek można zażywać niezależnie od pory posiłków. W razie nastąpienia poprawy, nawet już po kilku dawkach, nie należy przerywać przepisanej kuracji, a to w celu uniknięcia nawrotu choroby. Zazwyczaj dawka dla pacjenta dorosłego wynosi 1 tabletka 375 mg 3 razy dziennie. O mocy i liczbie zastrzyków decyduje lekarz. Zastrzyki wykonuje wyłącznie służba zdrowia, która udziela bliższych informacji o leku. Dawkowanie należy ustalić w zależności od wieku pacjenta, masy ciała, czynności nerek, jak również przebiegu zakażenia. Dawkowanie u dorosłych i dzieci powyżej 12 lat
Ciąża i karmienieNie stwierdzono jakiegokolwiek szkodliwego wpływu preparatu na płód. Preparat przenika do mleka matki, lecz jego oddziaływanie na karmione dziecko jest mało prawdopodobne. Zamiar stosowania leku podczas karmienia piersią należy jednak omówić z lekarzem. Ciąża Przed zażyciem leku należy poradzić się lekarza. Lek może być stosowany w ciąży jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności. Karmienie piersią: Przed zażyciem leku należy poradzić się lekarza. Preparat Augmentin może być stosowany w okresie laktacji, ale należy pamiętać, że śladowe ilości leku wydzielane do mleka kobiecego mogą u karmionych piersią niemowląt wywołać uczulenie, biegunkę lub grzybicze zakażenie błon śluzowych.
PrzechowywanieZawiesinę należy przechowywać w lodówce. Ważność leku kończy się po 7 dniach. Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze do 25°C. Chronić od wilgoci. Nie należy stosować preparatu Augmentin po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.
linki sponsorowane, reklamy
Zadaj pytanie do
lekarza Farmakologa
.
rejestr leków zawierających interesująca substancje czynną
 
wykaz leków odpowiednich w leczeniu poszczególnych schorzeńNOWE LEKI - sprawdż

wylij zadanielinki sponsorowane, reklamyNa Forum
A czy jest jakieś dofinansowanie na nfz na taka pompe ? ...rekotka     110608

Każda alergia jest inna i na każdego co innego zadziała. ...rekotka     24163

Taki wędrujący ból to zazwyczaj migrena. Ale lepiej wybrac się do specjalisty bo każdy przypadek inny ...rekotka     6206

Cześć wszystkim. Mam dość ciekawe doświadczenie. Otóż pracuję przy komputerze ok. 10 godzin dziennie + nie by& ...KILONK23     548

Mój szwagier cierpi na bóle głowy od 30 lat prawie. I co ciekawe, niekoniecznie są to bóle migrenowe, ponieważ zmienia s ...cyccobaphe41     123170

Pytanie do lekarza !!!
Cukrzyca ciężarnych
Zobacz odpowiedź lekarza Diabetologa
Najczęściej zadawane pytania Zadaj pytanie
Design by Media Park Sp. z o.o. ® © 1999 & 2018
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.