Przychodnia.pl
Anzelma, Feliksa   Wtorek 21. Kwietnia 2015r
Wapń dobrze przyswajany
Warunkiem prawidłowego wzrostu kości u dzieci i wysokiej wytrzymałości kośćca na złamania w wieku późniejszym jest dobra przyswajalność wapnia z diety. Organizm wchłania ten biopierwiastek w jelitach i wykorzystuje do budowy silnych kości, kręgosłupa i zębów.
Gdy organizm przyswaja za mało wapnia zaburzeniu ulegają:
 • wzrost kośćca u dzieci u młodzieży
 • konsolidacja masy i siły kości, co ma miejsce nawet do 35 roku życia
 • stabilizacja tkanki kostnej w wieku dojrzałym
Przyczyną niedoboru wapnia w kościach może być:
 • dieta uboga wapń i/lub bogata w substancje blokujące przyswajanie
 • dieta uboga w witaminy wspomagające przyswajanie (D,C), niektóre minerały, itp.
 • zaburzenia i choroby układu trawiennego utrudniające przyswajanie
 • zaburzenia hormonalne spowodowane chorobami i starzeniem się
 • okresowe wzmożone wydalanie minerału z organizmu spowodowane chorobami ustrojowymi
1. PRZYSWAJALNOŚĆ WAPNIA Z DIETY W JELITACH

Przyswajalność wapnia z diety zależy od:
 • ilości wapnia w diecie i tzw. biodostępności
 • obfitości w diecie witamin (D,C) i innych substancji wspomagających przyswajanie
 • aktualnego zapotrzebowania organizmu (wiek, niedobory)
 • obecności w diecie substancji blokujących przyswajanie wapnia
 • uwarunkowań wieku i zdrowia
Ilość wapnia w diecie
Produktami szczególnie zasobnymi w wapń są mleko, sery twarde, twarogi, fermentowane napoje mleczne – jogurt, kefir, maślanka, itp. Ponadto łatwo przyswajalny wapń zawierają ryby w konserwach (zjadane z ośćmi! - sardynki, szprotki, itp.).
Biiodostępność minerału
Szczególnie cenne dla naszych kości są związki wapnia ze słabymi kwasami organicznymi – tzw. chelaty - mleczany, glukoniany, cytryniany, laktoniany. W kontekście taniej wysokowapniowej diety – chylatów jest najwięcej w mleku i jego przetworach (mleczany i laktoniany). Wapń „mleczny” jest zwykle najlepiej wchłaniany w przewodzie pokarmowym. (Wyjątkiem są osoby uczulone lub nietolerujące składników mleka.
Wspomagacze jelitowego wchłaniania wapnia to:
 • witamina D
 • niektóre białka - tzw. aminokwasy zasadowe w optymalnej ilości
 • kwaśne środowisko jelitowe – najlepiej zakwaszone przez kwasy organiczne, które wiążąc się z wapniem ułatwiają jego transport przez ścianę jelit - np. kwas cytrynowy, mlekowy, asparaginowy, itp.
 • kwasy żółciowe
 • obecność laktozy (dwucukier zawarty w mleku)
Rola witaminy D w jelitowym wchłanianiu wapnia
Wchłanianie wapnia uzależnia aktywna postać witaminy D - hormon zwany kalcytriolem oraz parathormon - PTH - wytwarzany przez gruczoły przytarczyczne. Ten ostatni zwiększa wchłanianie zwrotne wapnia z nerek, a przede wszystkim zwiększa wytwarzanie aktywnej postaci witaminy D - kalcytriolu. Oba regulatory wchłaniania wapnia działają wspólnie - toteż obecność obu z nich, we właściwej ilości, jest niezbędna. Chociaż uważa się, że głównym stymulatorem wchłaniania wapnia w jelitach jest aktywna postać witaminy D (hormon 1,25(OH)2D,).
Samoistne wytwarzanie witaminy D może nie wystarczać!
Podstawowym źródłem witaminy D jest jej synteza z cholesterolu w skórze – pod wpływem promieniowania UV (światła słonecznego!). Jednak w skali roku wytwarzanie tej formy witaminy D jest w naszej szerokości geograficznej niewystarczające!
Synteza skórna może zaspokoić zapotrzebowanie na witaminę D tylko od maja do września!
Pokarmowe źródła witaminy D
Istotne fizjologicznie ilości tej witaminy występują w tłustych rybach morskich (sardynki, szproty, śledzie, itp.) i tłuszczu rybim (tran!). Ponadto zasobne w Wit. D jest żółtko jaj oraz wątroby ssaków i ptaków. Jednak popularność konsumpcji witaminy D z w/w naturalnych źródeł jest niewystarczająca.
Zapotrzebowanie na witaminę D jest najważniejsze u dzieci i wynosi:
 • u wcześniaków -1200 U/dobę;
 • u niemowląt - 800 U/dobę
 • u dzieci starszych - 400 U/dobę.
Za optymalny okres suplementacji witaminą D u dzieci uważa się czas: od września do kwietnia. Dotyczy to dzieci począwszy od 2 do 18 roku życia.
2. PRZYSWAJANIE WAPNIA PRZEZ KOŚCI
Stopień „uwapnienia” kości – ich mineralizacja – ma decydujący wpływ na ich masę (gęstość) i zarazem na twardość i sztywność. Mineralizacja zależy w pierwszym rzędzie od zasobności w diecie łatwo przyswajalnego wapnia. Po drugie od zasobności w diecie (i później w płynach ustrojowych) soli fosforu oraz witamin D i C. Ponadto od optymalnego stężenia w diecie i w płynach ustrojowych otaczających tkankę kostną jonów następujących mikroelementów: magnezu, fluoru, cynku. Wszystkie te biopierwiastki współdziałają w tworzeniu nowej tkanki kostnej.
Składniki diety warunkujące przyswajanie wapnia przez kość:
 • fosfor – odpowiednia ilość!
 • witamina D
 • witamina C
 • odpowiednia ilość białka
 • magnez i inne biopierwiastki śladowe
Rola fosforu
Niezbędnym składnikiem kośćca są sole fosforowo-wapniowe. Jak wiemy - konstrukcja nośna kości złożona jest w ok. 65 % z kompleksowego związku węglanu wapnia i fosforanu wapnia (hydroksyapatytów) . W warunkach prawidłowych zachodzi stała wymiana wapnia i fosforu między kością a pulą soli tych pierwiastków dostarczaną: a/ w diecie – b/ przyswojoną w jelitach - i c/ zawartą we krwi. Zjawisko to jest najbardziej intensywne u organizmów młodych w okresie ich szybkiego wzrostu. Trzeba jednak wiedzieć, że proces wbudowywania wapnia w tkankę kostną przebiega prawidłowo jeżeli w ustroju stosunek wapnia do fosforu wynosi 1:1.
Witamina D pobudza komórki kościotwórcze
Witamina D (cholekalcyferol) nie tylko ułatwia wchłanianie wapnia, ale dodatkowo pobudza tworzenie tkanki kostnej. Dostarczana jest organizmowi w niewielkich ilościach wraz z pożywieniem, oraz częściowo pochodzi z samoistnej (endogennej) syntezy w skórze. Odgrywa ważną rolę nie tylko w regulacji gospodarki wapniowo-fosforanowej organizmu, ale działając poprzez swoiste receptory zlokalizowane na wielu komórkach uczestniczy w regulacji metabolizmu tkanki kostnej, funkcji mięśni i układu odpornościowego. Należy wiedzieć, że podawanie samej witaminy D, bez suplementacji wapnia, nie przynosi efektu przyrostu tkanki kostnej.
Witamina C wspomaga budowę kolagenu – ważnego składnika kości.
Tak, to nie pomyłka. Wiemy już, że kolagen - podstawowe białko tkanki łącznej – posiada silne włókna, które owijają się wokół kryształów soli wapnia - tworząc najsilniejszą ze znanych w przyrodzie konstrukcję nośną kości. Jeśli jednak organizm otrzymuje za mało witaminy C - kwasu askorbinowego – powstają włókna kolagenu wadliwe i słabe. Zbudowane z nich struktury konstrukcyjne kości, (W TYM ZĘBY!) są kruche i łamliwe! Toteż w codziennym procesie odnowy kości obecność witaminy C jest tak ważna. Co istotne – im większy niedobór witaminy C – tym mniejsze przyswajanie wapnia! Czyżby organizm sam się bronił przed „złym produktem finalnym” ograniczając przyrost tkanki kostnej? Niestety deficyt witaminy C upośledza także wytrzymałość i jakość funkcjonalną innych ważnych elementów kośćca – chrząstkę stawową, szkliwo zębów, itp.
Białko warunkuje przyswajanie wapnia
Białka to wielkie złożone biomolekuły (polimery) zbudowane z kilkudziesięciu do kilkuset aminokwasów. Aminokwasy są słabymi kwasami organicznymi, które bardzo korzystnie dla organizmu wiążą cząsteczki wapnia – ułatwiając tym ich transport w organizmie. Więź chemiczna pomiędzy wapniem a resztą kwasową ma bowiem stosunkowo niewielki potencjał, ale zarazem taki, który nie daje się zbyt łatwo przypadkowo „rozerwać”. Sprawia to, że co sprawia, że ten niewielki potencjał elektryczny nie stanowi przeszkody do przeniknięcia przez „odpychająco” naładowane ścianki jelit, a jednocześnie jest dość silny, aby stabilnie transportować wapń we krwi oraz magazynować go w organizmie. Dzięki tym własnościom łatwe jest też usuwanie szkodliwego nadmiaru. Dlatego długotrwała dieta ubogobiałkowa – pomimo dużej zawartości wapnia w pożywieniu – może doprowadzić do niedoborów tego minerału we krwi i w kościach. Ponadto niektóre aminokwasy dostarczane w diecie (tj. egzogenne) – np. lizyna, arginina – tworzą ważne enzymy regulujące i ułatwiające proces wchłaniania i transportu Ca przez jelita.
Ważny dla przyswajania wapnia jest magnez
Magnez jest wręcz niezbędny do prawidłowego przyswajania wapnia w kości. Aktywizuje syntezę kolagenu, proces kostnienia - pobudza wiele enzymów, które uczestniczą w budowie kości. Ponadto stymuluje komórki kościotwórcze do wbudowywania wapnia w strukturę kośćca. Jest też ważnym elementem struktury kości i zębów. Wszakże połowa z ok. 30 g ustrojowej puli magnezu to ważny składnik „rusztowania” tkanki kostnej – czyli kryształów soli wapniowo-fosforowych. Magnez wchodzi również w skład szkliwa zębów, podnosząc odporność na próchnicę. Słowem, nie tylko niedobór wapnia – ale magnezu osłabia kości i zęby. Ale uwaga! Wapnia organizm powinien otrzymywać ok. dwukrotnie więcej, niż magnezu. Bowiem wysoki nadmiar magnezu wobec wapnia spowoduje wydalanie Ca z moczem.
Ogólne warunki dobrej mineralizacji kości u dziecka:
 • prawidłowa dieta – zasobna w wapń, fosfor, witaminę D, witaminę C, magnez i inne biopierwiastki śladowe
 • prawidłowe działanie mechanizmów fizjologicznych - enzymatycznego, hormonalnego, narządów wydalania (nerek), itp.
 • nie występowanie chorób ustrojowych, genetycznych, itp. wpływających na gospodarkę wapniem
3. BARIERY WCHŁANIANIA WAPNIA

Bariery jelitowego wchłanianie wapnia:
 • fizjologiczna bariera jelitowa
 • niestrawne i antagonistyczne związki chemiczne z pokarmów
 • uczulenie i nietolerancja na składniki pokarmowe z mleka
 • niektóre choroby
Fizjologiczna bariera jelitowa ogranicza wchłanianie wapnia
Przyswajanie wapnia z diety nie jest nieograniczone, gdyż nadmiar wapnia w płynach ustrojowych szkodzi zdrowiu - może tworzyć kamienie w pęcherzu żółciowym, kamienie nerkowe, itp. Dlatego u każdego zdrowego człowieka istnieje tzw. bariera jelitowa regulująca ilość wchłanianego wapnia. Bariera ta ogranicza wchłanianie wapnia z wysokowapniowej diety do ok. 30%. Dalsze zwiększanie puli wapnia w diecie ponad optymalnie przyswajalną normę tylko nieznacznie zwiększa jego wchłanianie. Pozostała, niewchłonięta część wapnia jest wydalana głównie z kałem (ok. 70-90%); oraz z moczem przez nerki.
Bariera niestrawnych związków chemicznych z pokarmów
Wapń po dostaniu się do jelita cienkiego wiąże się z niektórymi substancjami zawartymi w codziennej diecie w niestrawne związki lub jest już z nimi uprzednio w ten sposób związany chemicznie. Przykładem są kwasy szczawiowe, fitynowe, uronowe - obecne w wielu warzywach, które reagują chemicznie z wapniem mlecznym tworząc nieprzyswajalne sole wydalane z kałem. Eliminują wapń również niektóre produkty zbożowe, tłuszcze nasycone oraz nadmiar białka zwierzęcego. Przykładowo obfitość tłuszczy upośledza wchłanianie wapnia, ponieważ może on tworzyć z kawasami tłuszczowymi trudno rozpuszczalne mydła.
Lista składników diety blokujących wchłanianie wapnia:
 • szczawiany – obecne w liściach wielu roślin – np. szczaw, botwinka, itp.
 • fityniany - obecne w niektórych przetworach zbożowych z pełnego przemiału (płatki owsiane, jęczmienne, mąka żytnia, itp.) oraz w roślinach strączkowych
 • kwasy uronowe, których zawartość waha się od 10% w niecelulozowej frakcji włókna roślinnego do 40% w warzywach i owocach.
 • niestrawny błonnik zawierający tzw. celulozy, hemicelulozy, ligniny, itp. (fasola, groch, nasiona lnu, otręby pszenne, itp.
 • nadmiar tłuszczów nasyconych w diecie
 • nadmiar białka zwierzęcego
Alergia na białko mleka krowiego
Ważną barierą wchłaniania wapnia u dzieci (rzadziej u dorosłych) jest uczulenie na białko mleka krowiego. mi alergikami!). Ocenia się, że ta choroba dotyka od 0,5 do 4% niemowląt a jej nasilenie maleje widocznie wraz z wiekiem. Alergenność mleka można nieco zmniejszyć wskutek podgrzania. Natomiast mleko poddane fermentacji, (jogurt lub fermentowane sery) nie traci uczulających własności gdyż, struktura białka zmienia się w małym stopniu.
Nietolerancja na cukier mleczny – laktozę
Dolegliwość ta wynika z braku w jelitach enzymu LAKTAZY - trawiącego cukier mleczny (laktozę). Laktoza jest tzw. dwucukrem znajdującym się w mleku w dużej obfitości. Cukier ten jest dobrze trawiony i wchłaniany, jeśli nie brakuje wymienionego wyżej specjalnego enzymu - laktazy. U osób u których brakuje enzymu - cukier ten po przejściu do jelita grubego podlega gwałtownej fermentacji, z uwalnianiem dużych ilości gazów jelitowych. Skutkuje to kłopotliwymi wzdęciami i bólami brzucha oraz biegunką.
Pokarmy, używki i leki zaburzające wchłanianie wapnia
Do listy popularnych substancji zaburzających metabolizm wchłaniania wapnia zalicza się min. mocną kawę, herbatę, środki uspokajające, antybiotyki (głownie z grupy tetracyklin), środki antykoncepcyjne, leki przeciwdrgawkowe. Ponadto utrudniają wchłanianie wapnia związki glinu, fosforu, nadmiar magnezu i potasu oraz stront.
Inne bariery jelitowego wchłaniania wapnia
 • alkalizacja (odkwaszenie) treści pokarmowej, co ma miejsce przy stosowaniu niektórych leków (osłaniających śluzówkę żołądka)
 • nadmierny rozrost flory jelitowej, co ma miejsce u niemowląt karmionych sztucznie mieszankami na bazie mleka krowiego (wapń jest u nich wydalany w większej ilości z przewodu pokarmowego w postaci nierozpuszczalnych soli wapnia z kałem) (12)
 • nadużywanie alkoholu, palenie tytoniu
Choroby jelit a wchłanianie wapnia
W przypadku chorób jelit (np. owrzodzenia dwunastnicy, jelita drażliwe, choroby Crohna, itp.) dobrze jest wiedzieć, jaki to spowoduje wpływ na biodostępnośc wapnia. Otóż najszybsze wchłanianie wapnia odbywa się w dwunastnicy, a następnie w kolejności w jelicie czczym, jelicie krętym i okrężnicy (jelito grube). Jednak największe ilości wapnia wchłaniane są w jelicie krętym (63%), następnie w jelicie czczym (23%) i dwunastnicy (15%), a jedynie nieznaczna ilość absorbowana jest do krwi w żołądku i okrężnicy.
Polecany preparat apteczny
Calcium Junior - przenaczony jest dla dzieci od czwartego roku życia jako uzupełnienie codziennej diety w wapń, witaminę D i witaminę C
 
OPRAC. mgr Maciej Michalski
Na Forum
Choroba, mimo leczenia, wiąże się z dużą śmiertelnością. Dlatego w walce z wąglikiem najważniejsze j ...Natalia     3

nie jestem lekarzem, lecz taka sytuacje z nawracajacymi co miesiąc zapaleniami oskrezli mieli moi przyjaciele z dzieckiem. Co miesiąc to sam ...rybcia     1973

Leczenie grypy jest podobne jak w wielu innych infekcjach wirusowych. Podczas infekcji wskazane jest leżenie w łóżku, unikanie nad ...Natalia     11

Najbardziej korzystnymi dla zdrowego wzroku antocyjanami są glikozydy flawonowe, zawarte w liściach i owocach borówki czernicy (czarna ...Natalia     11

Witam serdecznie:) Mam problem... od jakiegos czasu dziwnie sie czuję tzn. ciagłe uczucie goraca (mimo, że temp ciała nie przek ...Aneta555     62

Pytanie do lekarza !!!
Cukrzyca ciężarnych
Zobacz odpowiedź lekarza Diabetologa
Najczęściej zadawane pytania Zadaj pytanie
Spis treści
-ASPARAGINIANY - klucz do zdrowia
-b.db. ┼╗elki
-Co w jedzeniu odchudza? (1)
-Co w jedzeniu odchudza? (2)
-Cukierki Czarny Bez
-Cukierki Głogowe
-Cukierki Melisowe
-Cukierki Pokrzywowe
-Cukierki Szałwiowe
-Czym się odchudzać?
-Dieta i mlecznobiały uśmiech
-Dieta leczy reumatyzm
-Głodzenie jedzeniem
-Gdy puchnie i boli pomaga kolagen
-Jod wspomaga odchudzanie
-┼╗elki ParaMisie
-Magnez – koi nerwy
-Magnez - energia dla szarych komórek
-Magnez chroni przed toksynami
-Magnez chroni serce
-Magnez pomaga dzieciom
-Potas chroni przed nadciśnieniem tętniczym
-Potrójna siła potasu
-Super deo
-Wapń – budulec dla kości
-Wapń dobrze przyswajany
-Wysiłek bez wysiłku
-Z widelcem na mikroby
1455
Twój komentarz
Dodaj nowy komentarz

31 John 77.65.46.51
2015-01-29 19:13:34

Sprawdzi┼éem sw├│j organizm w Revitum - przychodni biomedycznej, czy nie brakuje mi witamin, mikroelement├│w czy pierwiastk├│w ┼Ťladowych. Na szcz─Ö┼Ťcie okaza┼éo si─Ö, ┼╝e wszystko dostarczam w odpowiedniej ilo┼Ťci wraz z po┼╝ywieniem i nie musz─Ö stosowa─ç ┼╝adnych suplement├│w diety.
30 Magdalena 87.204.154.89
2014-12-29 13:11:24

To ma wsp├│lnego, ┼╝e to min. wap┼ä jest przyczyn─ů mia┼╝d┼╝ycy a nie cholesterol!!!! Blaszka mia┼╝d┼╝ycowa to nie t┼éuszcz tylko wap┼ä - dlatego przy rozpychaniu t─Ötnic uzywa si─Ö ci┼Ťneinia do 14 atmosfer!!! Ale rozumiem, ze nie wszyscy s─ů dobrzy z fizjologii i anatomii.
29 Anonymous 178.37.44.76
2014-12-29 01:33:35

Artykuł na temat wapnia i jego wchłaniania,a w komentarzach teksty o cholesterolu (sic!), co to ma wspólnego?
28 Magdalena 87.204.154.89
2014-12-20 20:14:25

Witam, popieram komentarz Polki- prosz─Ö poczyta─ç o cholesterolu leczsiesam.com/pobierz cholesterol nie jest i nigdy nie by┼é przyczyn─ů mia┼╝d┼╝ycy. Badajcie sobie poziom homocysteiny we krwi. Blaszka mia┼╝d┼╝ycowa to nie cholesterol- a WAP┼â!!!!kt├│ry zamiast do z─Öb├│w i ko┼Ťci w─Ödruje do t─Ötnic- i tak mamy ko┼Ťci w t─Ötnicach i dziury w ko┼Ťciach. Od wody nikomu si─Ö blaszki mia┼╝d┼╝ycowe nie utworza- co za bzdury. Mia┼╝d┼╝yca jest w 100% wyleczalna- na pewno nie za pomoc─ů statyn!!! Pozdrawiam Magda
27 polka 78.146.210.191
2014-12-16 19:04:21

do Pani ''uliska'' problemy Pani paradoksalnie wynikaja wlanie z niskiego holesterolu az 150! lekarze Pani kopia grob onizajac Pani ten holesterol... prosze jak najszybciej zmnienic diete i wyrownac poziom ldl to ponad 200 do max 270 i wyrownac homocysteine zeby zapobiec zmianom miazdzycowym do okolo 12-15 poprzez suplementacje domiesniowa metylobromeliny, wit.b6 i kwasu foliowego i cala reszta sama sie unormuje. najwazniejsze to utrzymac w organizmie wlasciwy poziom potasu, zelaza, wapnia i magnezu plus wit A i C przy minimalnym stresie ot i cala recepta na zdrowe i dlugie zycie( tak w skrocie) oczywiscie
26 Mariusz 212.180.168.170
2014-07-18 15:11:35

Cz┼éowiek jest jedynym gatunkiem, kt├│ry hoduje krowy i pije mleko inne ni┼╝ w┼éasnej matki. Ba! Odkry┼éem wi─Öcej. ┼╝aden inny gatunek nie uprawia ro┼Ťlin w wielkich monokulturowych uprawach. ┼╗aden nie u┼╝ywa okry─ç wierzchnich, ┼╝aden nie lata samolotem. A przede wszystkim ┼╝aden inny nie publikuje durnych komentarzy w internecie stwierdzaj─ůcych takie informacje nie poparte ┼╝adnymi dowodami akceptowalnymi w ┼Ťwiecie nauki.
25 Bogdan 79.221.70.39
2014-07-17 15:42:14

Mleko i sery kupne pomijaj─ůc ich puste kalorie, s─ů bezwarto┼Ťciowe.Mleko homogenizowane jest szkodliwe bo rozbity tluszcz na mikrokawa┼éeczki podobnie jak kurz wchodzi wcz─Ödzie i "zalepia" przew├│d pokarmowy i niekt├│re organy. Zatem, generalnie im mniej mleka i produkt├│w mlacznych si─Ö spo┼╝ywa tym lepiej. Ewentualnie, warto si─Ö zatroszczy─ç o ┼Ťwie┼╝e mleko od ch┼éopa a sery wyrabia─ç samemu. Jest to zupe┼énie proste i daje satysfakcje, a sery smakuj─ů zupe┼énie inaczej, s─ů doskona┼ée!
24 uliska 213.156.122.5
2014-07-17 13:11:57

Stek bzdur. Przesta┼äcie ludzi straszy─ç takimi oszo┼éomstwami.Ja : jem ┼╝├│lty ser, bia┼éy ser, jajka /4 dziennie/. ┼╗adnych supli wapniowych , skorupek jaj itp g┼éupot. Poziom wapnia. w g├│rnej granicy, poziom wapnia zjonizowanego r├│wnie┼╝. Osteoporoza zaawansowana /w wyniku niezdiagnozowanej na czas choroby Hashimoto/ , po 3 latach T-score biodrowe zmalalo z 3,33/ jak dla 75 letniej kobiety/ do 1,69 - czyli ┼Ťrednia osteopenia jak dla 60 - letniej kobiety. Oczywi┼Ťcie bior─Ö te┼╝ bisfosfoniany, ale , wg lekarzy jest to wynik niesamowicie dobry. Cholesterol 155. Jaja nie powoduj─ů wzrostu cholesterolu, maj─ů lecytyn─Ö, kt├│ra dzia┼éa pozytywnie na naczynia. Natomiast, je┼Ťli kto┼Ť jest genetycznie predystynowany do odk┼éadania blaszki mia┼╝d┼╝ycowej, to b─Ödzie to mia┼é nawet od wody.
23 Kiks 83.30.157.153
2014-07-14 22:34:40

A w serze ┼╝├│┼étym najwi─Ökszym problemem jest to ┼╝e pomimo tego ┼╝e jest bogaty w wap┼ä to wszystko co jest w nim warto┼Ťciowe jest niszczone w procesie pasteryzacji. W efekcie otrzymujemy kompletnie nieprzyswajaln─ů lub s┼éabo przyswajaln─ů bry┼é─Ö wapnia kt├│ra zawiera du┼╝e ilo┼Ťci cholesterolu, t┼éuszczu i nic poza tym. Zatem zamiast wapnia do organizmu jedzie cholesterol a organizm ┼╝eby go zwalczy─ç pobiera wap┼ä z zapas├│w. Czyli nawet jedz─ůc ┼╝├│┼éty ser tracisz wap┼ä. Dodatkowo ser rozk┼éadaj─ůc si─Ö w jelitach pokrywa je grub─ů warstw─ů ┼Ťluzu co powoduje ┼╝e inne sk┼éadniki pokarmowe spo┼╝yte razem a nawet w dniu nast─Öpnym maj─ů przyspieszony pasa┼╝ przez jelito cienkie i gorzej si─Ö wch┼éaniaj─ů. Dlatego w krajach w kt├│rych si─Ö spo┼╝ywa du┼╝o mleka tyle os├│b cierpi na osteoporoz─Ö. Zatem has┼éo: Pij mleko b─Ödziesz kalek─ů jest niestety smutn─ů prawd─ů. Wapnia w przyrodzie jest pod dostatkiem - najlepiej wch┼éania si─Ö w organi┼║mie wap┼ä ro┼Ťlinny za wyj─ůtkiem tych ro┼Ťlin o kt├│rych wiadomo ┼╝e zawieraj─ů du┼╝e ilo┼Ťci szczawian├│w, fitynian├│w blokuj─ůcych wch┼éanianie. Tak jak kto┼Ť tu napisa┼é wcze┼Ťniej: po odstawieniu mleka i jego przetwor├│w znika wi─Ökszo┼Ť─ç problem├│w i cz─Öste infekcje. I wcale si─Ö nie trzeba gimnastykowa─ç ┼╝eby dostarczy─ç do organizmu wap┼ä - organizm sam go sobie znajdzie w tym co jemy.
22 Kiks 83.30.157.153
2014-07-14 22:02:15

A w serze ┼╝├│┼étym najwi─Ökszym problemem jest to ┼╝e pomimo tego ┼╝e jest bogaty w wap┼ä to wszystko co jest w nim warto┼Ťciowe jest niszczone w procesie pasteryzacji. W efekcie otrzymujemy kompletnie nieprzyswajaln─ů lub s┼éabo przyswajaln─ů bry┼é─Ö wapnia kt├│ra zawiera du┼╝e ilo┼Ťci cholesterolu, t┼éuszczu i nic poza tym. Zatem zamiast wapnia do organizmu jedzie cholesterol a organizm ┼╝eby go zwalczy─ç pobiera wap┼ä z zapas├│w. Czyli nawet jedz─ůc ┼╝├│┼éty ser tracisz wap┼ä. Dodatkowo ser rozk┼éadaj─ůc si─Ö w jelitach pokrywa je grub─ů warstw─ů ┼Ťluzu co powoduje ┼╝e inne sk┼éadniki pokarmowe spo┼╝yte razem a nawet w dniu nast─Öpnym maj─ů przyspieszony pasa┼╝ przez jelito cienkie i gorzej si─Ö wch┼éaniaj─ů. Dlatego w krajach w kt├│rych si─Ö spo┼╝ywa du┼╝o mleka tyle os├│b cierpi na osteoporoz─Ö. Zatem has┼éo: Pij mleko b─Ödziesz kalek─ů jest niestety smutn─ů prawd─ů. Wapnia w przyrodzie jest pod dostatkiem - najlepiej wch┼éania si─Ö w organi┼║mie wap┼ä ro┼Ťlinny za wyj─ůtkiem tych ro┼Ťlin o kt├│rych wiadomo ┼╝e zawieraj─ů du┼╝e ilo┼Ťci szczawian├│w, fitynian├│w blokuj─ůcych wch┼éanianie. Tak jak kto┼Ť tu napisa┼é wcze┼Ťniej: po odstawieniu mleka i jego przetwor├│w znika wi─Ökszo┼Ť─ç problem├│w i cz─Öste infekcje. I wcale si─Ö nie trzeba gimnastykowa─ç ┼╝eby dostarczy─ç do organizmu wap┼ä - organizm sam go sobie znajdzie w tym co jemy.
21 sielim 91.212.242.200
2014-06-23 16:28:00

Twarogi i wszelakie pochodne bia┼ée sery, serki itp, s─ů UBOGIE w wap┼ä - wap┼ä niestety ucieka razem z serwatk─ů. Problemu tego nie ma w serach ┼╝├│┼étych. Warto o tym pami─Öta─ç, bo do┼Ť─ç powszechnie s─ůdzi si─Ö, ┼╝e bia┼éy ser ma parametry podobne jak mleko - a tak nie jest !
20 batman 77.254.246.63
2013-12-28 22:50:36

bzdury opowiadasz.zapominasz ze człowiek jest jedynym ssakiem który jest w stanie chodowac krowy i je doic dla mleka.pozatym mleko nie zakwasza...sprawdz sobie pral mleka,mleko w tym wzgledzie jest praktycznie neutralne.
19 Diana 77.254.252.124
2013-10-24 13:01:54

Mleka i nabia┼é├│w nie trzeba niczym zast─Öpowa─ç, bo s─ů one dla naszego organizmu trucizn─ů i s─ů ca┼ékowicie zb─Ödne. Robi─Ö kanapki z "twaro┼╝kiem" z orzech├│w, pastami z ro┼Ťlin str─ůczkowych (przer├│┼╝nymi), pastami warzywnymi. Polecam przepisy wega┼äskie i blogi Ammniam, Vege z Mi┼éo┼Ťci─ů oraz Jad┼éonomia.
18 Marianna 83.28.217.185
2013-06-05 12:23:13

W zależności od wieku dziecka Małemu podawałam mleko sojowe a później przetwory z mleka koziego Najprościej jest odczulić dziecko
17 kiki 46.112.132.5
2013-06-01 20:13:54

A możesz cos wiecej na ten temat napisac? Znaczy chodzi mi konkretnie czym zastąpiłeś przetwory z mleka? Np. jak kanapki robisz, to z czym przykładowo?
16 Jan 79.173.9.52
2012-08-07 12:43:06

Naprawdę nie musisz tego brać-jeśli nie jesz nabiału, to nie będziesz miała problemów z kośćmi. Pozdrawiam!
15 Jan 79.173.9.52
2012-08-07 12:40:16

Sam pozbyłem się problemów ze stawami oraz próchnicą i innymi schorzeniami właśnie po odstawieniu produktów mlecznych;)
14 Jan 79.173.9.52
2012-08-07 12:36:36

Mleko oraz jego przetwory właśnie powodują, m.in. osteoporozę i inne choroby, które nie są utożsamiane z jego spożyciem. To, że po mleku ludzie osiągają wyższy wzrost wcale nie oznacza, że jest zdrowe. Nie chodzi tylko o mleko z kartoników, ale tez tzw. prosto od krowy. Sam przekonałem się, jak wiele korzyści przynosi odstawienie wszelkiego nabiału i związanego z tym lepszego stanu kości, zębów, a przede wszystkim zdrowia.
13 Asia 109.243.98.1
2012-03-20 10:30:28

Bardzo dobrym preparatem dla dzieci z wapniem jest Floradix Kindervital. To naturalny preparat, bez konserwantów, Dostarcza wszsytkich składników potrzebnych do prawidłowego rozwoju dziecka a dodatkowo idealnie nadaje się dla alergików: nie zawiera drożdży, glutenu, orzechów i laktozy:)
12 daria 83.24.155.191
2012-02-25 15:19:52

to jest rzeczywiście b. dobry preparat. mam nietolerancję mleka i boirę go od dośc dawna. nie mam problemu z niedoborem wapnia i magnezu.
11 Marta 83.24.156.225
2012-02-17 22:46:05

Ja tam polecam StrongBones, można kupić np, na boskieNoni.com.pl. To jest super preparat z chelatami wapnia i magnezu do tego! Nie jest tragicznie drigi.
10 Ewa 193.136.153.77
2011-12-16 13:47:16

Kazeina przechodzi przez jelita u ludzi i nieszczelnych jelitach. Jest ich tyle (ludzi) ile zażywa antybiotyki, choruje na grzybicę jelit oraz ma pasożyty lub zapalenia jelit spowodowane np. lekami.
9 ania 71.194.210.207
2011-10-24 19:19:23

tutaj mozecie poczytac troche wiecej o wapniu i jego przysfajalnosci www.dane-miast.pl
8 Ulka 178.36.40.102
2011-09-29 12:20:42

Jesli rozmawiamy o kościach to tak samo ważna jest witmaina D. Ja osobiście na przykład zarzywam w tym celu Vigantol żeby wzmocnić swoje kości. Lekarz mi przepisał.
7 k 79.184.31.113
2011-09-27 20:07:57

Kłamstwo, jak widać za dużo naoglądałeś się reklam o tym, że mleko jest zdrowe(i o hołowczycu pijącym mleko). Widziałeś kiedykolwiek, żeby krowa piła ludzkie mleko albo innych istot. Naturalne mleko krowie jest bardzo niezdrowe dla człowieka, gdyż składniki jakie są potrzebne krowie są niebezpieczne dla człowieka.Przeczytaj sobie na wikipedii punkt 3,4 i 5. Jeśli chodzi o kazeinę75-80% białka krowiego służy krowom do budowy kopyt i rogów, u człowieka osadza się na narządach wewnętrznych, w szczególności na nerkach, a nasz organizm w celu obrony tworzy substancje pod wpływem, której wypłukuje wapń z organizmu, podwyższa cholesterol węża przewody żylne i wiele innych reakcji na ochronę organizmu. ps. mleko dostarcz dużo wapnia, a jeszcze więcej go wypłukuje.
6 Mądrala 46.113.37.130
2011-09-11 12:06:22

Chyba jednak zakwasza - Człowiek jest jedynym ssakiem na ziemi, który pije innogatunkowe mleko. Takie zjawisko nie istnieje nigdzie indziej w przyrodzie. A wapń mleka ssaków innego gatunku nie jest dla nas przyswajalny (mimo, że mleko krowie niewątpliwie wapń zawiera). Co więcej! ZAKWASZA nasz organizm i żeby wyrównać poziom PH, nasz organizm musi pobrać wapń z własnych zasobów. Przecież to jest tak logiczne. I KAŻDY dietetyk Ci to powie. Przetwory mleczne - ZGODA, TAK! Ale one dzięki procesom fermentacji mają zmienioną florę bateryjną. Ale nie mleko!
5 iva 83.11.3.40
2011-08-31 18:30:34

to takie samo rewalacje jak te ,że kazeian oblepia stawy (jakby w oógle przechodziła przez barierę w jelitach )
4 juli 62.152.157.185
2011-08-31 12:40:06

MLEKO nie zakwasza organizmu to bzdury, jest jednym z niewielu produktow neutralnych, a mleko z kartonika czy nie z kartonika to to samo rózni sie tylko zawartoscia tluszczu i ma ODROBINE mniej witamin
3 iva 83.11.5.242
2011-08-24 16:53:40

calcium w nie znjaduje się w postaci mleczanów. nie wiem skąd ta informacja. Wapń w mleku występuje w postaci fosofranów połączonych z kazeiną. trochę poczytać proszę więcej
2 michał
2011-05-28 22:55:50

Na mleku wyrosły rzesze ludzi, sportowców i normalnych zdrowych ludzi. Prosze tylko mleka nie utorzszamiac z tym co oferuje sie teraz ludziom w kartoniku. pozdrawiam
1 ula
2011-05-13 22:26:15

Mleko jest produktem które najbardziej zakwasza organizm. Jest nazywany nawet cichym mordercą.Design by Media Park Sp. z o.o. ® © 1999 & 2015
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.